PL

Podsumowanie spotkań z fizjoterapeutami w regionach

Rozwój działań w regionach to bardzo ważna misja nowego Prezydium KRF. Wzmocnienie pozycji KIF w terenie było ogłoszone podczas II Zjazdu jako jeden z filarów 2. kadencji samorządu. Dlatego też priorytetem stało się zorganizowanie spotkań z fizjoterapeutami w poszczególnych województwach.

W ciągu trzech minionych miesięcy (od 26 października 2022 r. do 26 stycznia 2023 r.) miało miejsce 16 spotkań, których mottem było hasło Twój samorząd dla Ciebie”. W spotkaniach tych uczestniczył dr Tomasz Dybek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Spotkania były świetną okazją zarówno do zapoznania się, rozmowy, integracji, jak i do przedstawienia dotychczasowych działań KIF, w kontekście tego, co zostało zrealizowane w pierwszym półroczu w czterech najważniejszych obszarach II kadencji Prezydium KRF: poprawie funkcjonowania samorządu zawodowego, rozwoju zawodu i jego profesjonalizacji, zmianie miejsca fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia oraz zwiększeniu świadomości i prestiżu zawodu fizjoterapeuty.

Dodatkowym elementem spotkań była prezentacja produktów i aktywności izby, z których mogą korzystać fizjoterapeuci. Wśród nich należy wymienić nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę fizja.pl, używaną do szkoleń online. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i samym szkoleniu przedstawiali pracownicy biura KIF: Patrycja Bartnicka-Kamać, Kierownik Działu Szkoleń KIF, Weronika Krzepkowska, Starszy Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu KIF. Nie dziwi nas fakt, że projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonych gości, dzięki niemu będzie możliwość przeszkolenia 20 tysięcy fizjoterapeutów.

Wsparciem dla Prezesa Dybka w spotkaniach w regionach byli Wiceprezesi KRF: Hanna Kowalewska i dr Rafał Trąbka, koordynatorzy wojewódzcy, członkowie KRF oraz Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego i dr Tomasz Maicki, Rzecznik Praw Fizjoterapeutów.

Wśród zapraszanych gości należy wymienić rektorów i dziekanów wyższych szkół kształcących fizjoterapeutów, pracowników uczelni, studentów, kierowników placówek medycznych jak również delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, kontrolerów i przedstawicieli pozostałych organów KIF.

Spotkania były okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń, dziękujemy raz jeszcze wszystkim za przybycie oraz aktywny udział.

Zapraszamy do przeczytania relacji z poszczególnych regionów!

Lublin 26.10.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu lubelskiego z udziałem Prezesa KRF – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Rzeszów 17.11.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podkarpackiego z udziałem Prezesa KRF – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Kraków 18.11.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu małopolskiego z udziałem Prezesa KRF – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Katowice 23.11.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu śląskiego z udziałem Prezesa KRF w Katowicach – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Wrocław 24.11.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu dolnośląskiego z udziałem Prezesa KRF we Wrocławiu – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Poznań 25.11.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu wielkopolskiego z udziałem Prezesa KRF w Poznaniu – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Łomża 01.12.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podlaskiego w Łomży – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Olsztyn 02.12.2022 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Bydgoszcz 07.12.2022 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Bydgoszczy – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Słupsk 08.12.2022 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie z fizjoterapeutami w Słupsku – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Łódź 09.12.2022 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Łodzi – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Opole 18.01.2023 r. Spotkanie fizjoterapeutów z regionu opolskiego z udziałem Prezesa KRF w Opolu – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Gorzów Wielkopolski 19.01.2023 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Kołobrzeg 20.01.2023 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Kołobrzegu – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Kielce 25.01.2023 r. TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Kielcach – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Warszawa 26.01.2023 TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Warszawie – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

 

Więcej na temat realizacji celów KIF w okresie czerwiec 2022 – styczeń 2023 dowiesz się tutaj:

Cele 2022-2023