Dział Szkoleń

Powołany w 2018 roku Dział Szkoleń zajmuje się podnoszeniem kompetencji fizjoterapeutów zrzeszonych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Organizowane przez Dział szkolenia dotyczą różnych aspektów pracy fizjoterapeuty m.in. dokumentacji medycznej czy prowadzenia praktyki zawodowej.

Szkolenia prowadzone są najczęściej w formie stacjonarnej, z uwagi na możliwość pełnej interakcji z prowadzącym (np. zadawanie pytań), ale Dział Szkoleń wykorzystuje chętnie także rozwiązania cyfrowe (np. webinary, szkolenia online). Ważnym elementem projektów edukacyjnych realizowanych przez KIF jest też rekrutacja ekspertów w różnych dziedzinach, którzy prowadzą potem szkolenia lub pełnią ważne funkcje np. biegłych sądowych.

Dzięki efektywnej pracy Działu Szkoleń, KIF rocznie szkoli kilkanaście tysięcy fizjoterapeutów.

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń lub ich organizacji skontaktuj się z Działem Szkoleń Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Obecnie Dział Szkoleń skupił się na wsparciu Działu Obsługi projektów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich

E-mail: szkolenia@kif.info.pl

Tel: +48 22 230 23 73

Patrycja Bartnicka-Kamać
Kierownik Działu Szkoleń

patrycja.bartnicka-kamac@kif.info.pl

Anna Tyrka

Anna Tyrka
Starszy Specjalista w Dziale Szkoleń

anna.tyrka@kif.info.pl

Natalia Włochyńska
Specjalista w Dziale Szkoleń

natalia.wlochynska@kif.info.pl

Gabriela Gdak
Młodszy Specjalista w Dziale Szkoleń

gabriela.gdak@kif.info.pl

Aleksander Sobczyk
Specjalista w Dziale Szkoleń

aleksander.sobczyk@kif.info.pl

Konrad Grzywacz
Specjalista w Dziale Szkoleń

konrad.grzywacz@kif.info.pl