PL

Szkolenia KIF

Dział Projektów i Doskonalenia Zawodowego

Dział Projektow i Doskonalenia Zawodowego zajmuje się podnoszeniem kompetencji fizjoterapeutów. Organizowane szkolenia dotyczą różnych aspektów pracy fizjoterapeuty m.in. dokumentacji medycznej czy prowadzenia praktyki zawodowej. Szkolenia prowadzone są najczęściej w formie stacjonarnej, z uwagi na możliwość pełnej interakcji z prowadzącym (np. zadawanie pytań). Ważnym elementem projektów edukacyjnych realizowanych przez KIF jest też rekrutacja ekspertów w różnych dziedzinach, którzy prowadzą potem szkolenia lub pełnią ważne funkcje np. biegłych sądowych.

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń lub ich organizacji skontaktuj się z Działem Projektów i Doskonalenia Zawodowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Tel:
+48 22 230 23 73
+ 48 22 230 20 23