Najbliższe szkolenie już za

Dni
Godzin
Minut
Sekund
NAJBLIŻSZE ZAPISY JUŻ ZA

W chwili obecnej nie ma dostępnych wolnych miejsc na szkolenia organizowane w lutym.


Co tydzień strona będzie aktualizowana o nowe terminy i lokalizacje szkoleń.

2019.03.05-06 - Wrocław
2019.03.09-10 - Opole

2019.03.16-17 - Opole

2019.03.19-20 - Wrocław

2019.03.22-23 - Zielona Góra

2019.03.22-23 - Zamość

2019.03.23-24 - Lublin

2019.03.23-24 - Poznań

2019.03.23-24 - Warszawa

2019.03.25-26 - Kraków

2019.03.27-28 - Wrocław

2019.03.29-30 - Katowice

2019.03.29-30 - Ostrów Wielkopolski

2019.03.29-30 - Łódź

2019.03.30-31 - Siedlce

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

ZAPISZ SIĘ PRZEZ PORTAL FIZJOTERAPEUTY
ZAPISZ SIĘ PRZEZ PORTAL FIZJOTERAPEUTY

Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

Najbliższe szkolenie już za

Dni
Godzin
Minut
Sekund

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO

W chwili obecnej nie ma dostępnych wolnych miejsc na szkolenia organizowane w lutym.


Co tydzień strona będzie aktualizowana o nowe terminy i lokalizacje szkoleń.

CZEGO DOTYCZY?

Program szkolenia „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” obejmuje zakres wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Każdy fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzić taką dokumentacją, jednak praktyka przysparza wielu problemów i niejasności. Celem szkolenia jest przybliżenie tego zagadnienia od strony praktycznej, jak i wymagań prawnych.


Przedstawiony zostanie model badania zgodny z założeniami wdrażanej w Polsce reformy rehabilitacji oraz metodykę i podstawy prawne prowadzenia, przechowywania i udostępnienia dokumentacji medycznej.


Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność prowadzenia i dokumentowania badania i leczenia w oparciu o funkcjonalny model ICF. Zapozna się z metodyką doboru i wykonania testów aktywności oraz interpretacją wyników. Właściwie prowadzona dokumentacja to nie tylko istotne dokumenty, ale rodzaj polisy ubezpieczeniowej dla fizjoterapeuty.


Zajęcia prowadzone są formie teoretycznej z elementami ćwiczeń praktycznych z doboru i wykonania testów oraz klasyfikacji wg ICF. Szkolenie obejmuje 1,5 dnia (łącznie 14 godzin dydaktycznych).


Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Wymogiem ukończenia szkolenia jest udział w szkoleniu w pełnym wymiarze.

Plan szkolenia:

10:00 - 12:00

Sesja I

1.Wprowadzenie do założeń reformy rehabilitacji

1.1. Omówienie szerszego kontekstu zmian w systemie świadczenia usług refundowanych i wpływu na rynek komercyjny

1.2. Misja KIF


2.Wytyczne KRF
2.1. Podstawy prawne

2.2. Podstawy ICF, geneza i główne założenia

2.3. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji wg ICF w prowadzeniu dokumentacji medycznej (ćwiczenie praktyczne)

DZIEŃ 1

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę

12:30 - 14:00

Sesja II

3. Diagnostyka funkcjonalna (wstęp do terapii)

3.1. Wywiad, cel terapii

3.2. Badanie przedmiotowe

3.3. Diagnostyka różnicowa

3.4. Testy, skale i pomiary

3.5. Wnioski z badania

3.6. Plan fizjoterapii

3.6. Przeciwwskazania do fizjoterapii


4. Fizjoterapia (wizyta fizjoterapeutyczna)

4.1. Wywiad

4.2. Re-Test na początku terapii

4.3. Leczenie

4.3.1 Fizjoterapia indywidualna

4.3.2. Funkcjonalny Trening Medyczny

4.4. Re-test po zakończonej terapii

4.5. Zadania dla pacjenta (instruktaż) do samodzielnego wykonywania w domu

4.6. Uwagi do fizjoterapii

4.7. Dokumentacja dodatkowa nie stanowiąca dokumentacji medycznej

14:00 - 15:00

Przerwa na lunch

15:00 - 18:00

Sesja III

5.Testy aktywności

5.1. Funkcje testów: kontrolna, mobilizująca, sprawozdawcza

5.2. Zasady wyboru testów

5.3. Metodyka wykonania, praktyczne zastosowanie w terapii (ćwiczenia w grupach)

5.4. Interpretacja i analiza wyników

5.5. Planowanie terapii (ćwiczenia w grupach)

09:00 - 11:00

Sesja I

6. Dokumentacja medyczna w fizjoterapii

6.1. Regulacje prawne: odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna

DZIEŃ 2

11:00-12:00

Przerwa na kawę

12:00 - 13:30

Sesja II

7.Sposoby prowadzenia dokumentacji

7.1.Jakie informacje zapisywać w dokumentacji pacjenta

7.2.Forma zapisu: papierowa i elektroniczna (EDM)

7.3.Jak przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną zgodnie z RODO i innymi ustawami


8. Bieżące zagadnienia KIF portal informacyjny www.kif.info.pl, internetowa biblioteka KIF

9. Podsumowanie i pytania, wręczenie certyfikatów

Zapis na szkolenie KIF możliwy jest wyłącznie poprzez wybór miejsca i terminu szkolenia w Portalu Fizjoterapeuty.


Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego dla grup zorganizowanych w placówkach medycznych. Wymogiem jest posiadanie własnej sali, w której możliwe jest przeprowadzenie szkolenia. Sala musi być wyposażona w rzutnik, a jej powierzchnia musi zapewniać możliwość realizacji programu szkolenia (w tym części praktycznej). Po ustaleniu szczegółów i terminu szkolenia z koordynatorem, wszyscy uczestnicy, którzy mają wziąć udział w szkoleniu, muszą osobiście zapisać się poprzez Portal Fizjoterapeuty na ustalone szkolenie. Prosimy o zgłaszanie chęci organizacji szkoleń zamkniętych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, podając liczbę osób, proponowany termin oraz lokalizację, w której szkolenie może być zorganizowane, na adres: szkolenia@kif.info.pl. Prosimy również o podanie kontaktu do koordynatora takiej grupy: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku grup większych niż 30 osób będziemy organizować więcej niż jedno szkolenie w ramach dostępnych terminów. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu około tygodnia skontaktujemy się w celu uzgodnienia terminu realizacji szkolenia.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz)

- uregulowanie składek członkowskich KIF

ORGANIZATOR