PL
 • Uchwała nr 716/I KRF (323 kB)

  Uchwała nr 716/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
  Uchwała uchylona uchwałą nr 187/II KRF

 • Uchwała nr 715/I KRF (394 kB)

  Uchwała nr 715/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 714/I KRF (321 kB)

  Uchwała nr 714/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwała nr 713/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 713/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaświadczenia stwierdzającego, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała uchylona uchwałą nr 185/II KRF

 • Uchwała nr 712/I KRF

  Uchwała nr 712/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 709-711/I KRF

  Uchwała nr 709-711/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 708/I KRF

  Uchwała nr 708/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 707/I KRF (261 kB)

  Uchwała nr 707/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów w dniach 11 i 12 maja 2022 r.

 • Uchwała nr 706/I KRF (569 kB)

  Uchwała nr 706/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie Rzecznika Praw Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 705/I KRF (4 MB)

  Uchwała nr 705/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2021

 • Uchwała nr 704/I KRF (507 kB)

  Uchwała nr 704/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 • Uchwały nr 694-703/I KRF

  Uchwały nr 694-703/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 692-693/I KRF

  Uchwały nr 692-693/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 691/I KRF

  Uchwała nr 691/I KRF z dnia 07 kwietnia 2022 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 690/I KRF (338 kB)

  Uchwała nr 690/I KRF z dnia 03 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji