Aktualności KIF

Aktualizacja zaleceń w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów z COVID-19 w warunkach szpitalnych.

Aktualizacja zaleceń dotyczących postępowania fizjoterapeutycznego u dorosłych z chorobą wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w szpitalnych warunkach intensywnej opieki medycznej obejmuje: planowanie i przygotowanie personelu fizjoterapii; narzędzia przesiewowe do określania zapotrzebowania na fizjoterapię; oraz zalecenia dotyczące stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych.

Zobacz kolejne