PL

Legislacja

Od 1 lipca podwyżki dla fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Według Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2023 wyniosła 7155,48 zł brutto. Jest to zarazem kwota bazowa do wyliczania tegorocznych podwyżek minimalnych płac w ochronie zdrowia, które są waloryzowane od 1 lipca br., zgodnie z

Opieka paliatywna i hospicyjna bez limitów

1 kwietnia 2024 r. weszła w życie zmiana zarządzenia Nr 196/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.), obowiązek przekazywania danych obejmuje wszystkie praktyki zawodowe, które mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych

Wystawianie zleceń na wyroby medyczne w oparciu o teleporadę

Z uwagi na liczne zapytania kierowane do Izby w zakresie możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez fizjoterapeutów na podstawie przeprowadzonej telelporady, zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie: Czy – analogicznie jak w przypadku leków –