Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na udzielone za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.