PL

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Bydgoszczy

W dniu 7 grudnia 2022 r. w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w woj. kujawsko-pomorskim spotkanie fizjoterapeutów z dr Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu.

Spotkanie otworzyła Dorota Ratuszek-Sadowska, koordynator wojewódzki, która przywitała zgromadzonych gości. Po ciepłym powitaniu dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu. Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, Kierownik Działu Szkoleń KIF, która szczegółowo omówiła nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Ewelina Okoniewska, Koordynator województwa lubelskiego, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, dr Justyna Stępowska, Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego KIF, Michał Dylewski, Maciej Kubicki, Mikołaj Kowalski – członkowie KRF województwa kujawsko-pomorskiego oraz fizjoterapeuci i studenci kierunku fizjoterapia.

Wśród zaproszonych należy wymienić:

  • prof. BSW dr hab. Magdalenę Hagner-Derengowską – Prorektor, Pełnomocnika ds. kierunku Fizjoterapia,
  • dr Martę Podhorecką – Prodziekan ds. Studenckich oraz
  • członków KRF I kadencji: dr Annę Pyszorę, dr. Sebastiana Szypera i mgr. Mateusza Łakomskiego.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Niech będzie to początek naszych wspólnych działań dla fizjoterapeutów w woj. kujawsko-pomorskim.

NEWSLETTER