Iwona Skorupa
Przewodnicząca
Paweł Kaleta
Sekretarz
Piotr Kotajny
Jacek Tuz
Jędrzej Wierzchowski

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz.1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Jednym z organów KIF jest Komisja Rewizyjna (art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy). Art. 78 ustawy stanowi, że do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady Fizjoterapeutów.