PL

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podkarpackiego z udziałem Prezesa KRF

W czwartek, 17 listopada 2022 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Gości przywitała Aneta Tama, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa podkarpackiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju samorządu zawodowego.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, dr Renata Skalska-Izdebska, dr Marzena Adamczyk, Tomasz Mrozek – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego oraz Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA. FIZJA wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, dzięki niej będzie możliwość przeszkolenia 20 tysięcy fizjoterapeutów.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.

NEWSLETTER