W środę, 26 października 2022 r. w auli Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie lubelskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Spotkanie otworzyła Ewelina Okoniewska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa lubelskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wskazał główne cele KIF w II kadencji, korzyści jakie daje przynależność do samorządu zawodowego, kierunki rozwoju zawodu fizjoterapeuty i jego profesjonalizacji.

W wydarzeniu wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF, Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego, Marta Kuta, Emilia Karczewska, Michał Tomaszewski – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego a także pracownicy biura KIF: Patrycja Bartnicka-Kamać, kierująca Działem Szkoleń KIF, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – FIZJA oraz Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań i rozmowy w kuluarach.