dr hab. Wojciech Kiebzak
Rzecznik Dyscyplinarny
dr Jacek Łuniewski
Zastępca Rzecznika
dr n. med. Marek Walusiak
Zastępca Rzecznika

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).
Jednym z organów KIF jest Rzecznik (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 81 ustawy stanowi, że: „Rzecznik:

 1. przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym;
 2. prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.”.

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego czynne:

poniedziałek- piątek
8:00-16:00

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego:

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Telefon: 22 230 20 21

Pracownicy:

Angelika Włoch
angelika.nowak@kif.info.pl

 • Skarga do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów

  Osoba pokrzywdzona działaniem fizjoterapeuty sprzecznym z zasadami etyki zawodowej może złożyć skargę na działanie fizjoterapeuty do Rzecznika Dyscyplinarnego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).
  Jednym z organów KIF jest Rzecznik (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 81 ustawy stanowi, że: „Rzecznik:

  1. przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym;
  2. prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.”.

  Zgodnie z trybem określonym w ustawie, po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przez fizjoterapeutę przewinienia zawodowego, Rzecznik ma obowiązek wydać postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, które doręcza się stronom postępowania (art. 96 ustawy). Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty weszła w życie 31 maja 2016 r., jednakże w tym dniu nie były jeszcze powołane organy samorządu zawodowego.

  Ustawa stanowi podstawę prawną do zorganizowania samorządu zawodowego fizjoterapeutów zgodnie z jej postanowieniami, w tym wyboru Rzecznika.

  Uchwałą Nr 15/I KZF/16 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano osobę na to stanowisko, Pana Wojciecha Kiebzaka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i należy przyjąć, że od tego czasu funkcjonuje Rzecznik Dyscyplinarny.

  Od dnia 29 grudnia 2016 r. skargi do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów można więc kierować pod adres:

  Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
  dr hab. Wojciech Kiebzak
  Pl. Stanisława Małachowskiego 2
  00-066 Warszawa

  Skargę można przesłać także pod adres e-mail biuro@kif.info.pl lub angelika.nowak@kif.info.pl

 • Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie