w imieniu zespołu Rzeczników Dyscyplinarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów

dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK 

dr hab. Wojciech Kiebzak
Rzecznik Dyscyplinarny
dr Jacek Łuniewski
Zastępca Rzecznika
dr n. med. Marek Walusiak
Zastępca Rzecznika

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).
Jednym z organów KIF jest Rzecznik (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 81 ustawy stanowi, że: „Rzecznik:

 1. przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym;
 2. prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.”.

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego czynne:

poniedziałek- piątek
8:00-16:00

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego:

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Telefon: 22 230 20 21

Pracownicy:

Angelika Włoch
angelika.nowak@kif.info.pl

Anna Głuchowska
anna.gluchowska@kif.info.pl

 • Skarga do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów

  Osoba pokrzywdzona działaniem fizjoterapeuty sprzecznym z zasadami etyki zawodowej może złożyć skargę na działanie fizjoterapeuty do Rzecznika Dyscyplinarnego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).
  Jednym z organów KIF jest Rzecznik (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 81 ustawy stanowi, że: „Rzecznik:

  1. przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym;
  2. prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.”.

  Zgodnie z trybem określonym w ustawie, po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przez fizjoterapeutę przewinienia zawodowego, Rzecznik ma obowiązek wydać postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, które doręcza się stronom postępowania (art. 96 ustawy). Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty weszła w życie 31 maja 2016 r., jednakże w tym dniu nie były jeszcze powołane organy samorządu zawodowego.

  Ustawa stanowi podstawę prawną do zorganizowania samorządu zawodowego fizjoterapeutów zgodnie z jej postanowieniami, w tym wyboru Rzecznika.

  Uchwałą Nr 15/I KZF/16 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano osobę na to stanowisko, Pana Wojciecha Kiebzaka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i należy przyjąć, że od tego czasu funkcjonuje Rzecznik Dyscyplinarny.

  Od dnia 29 grudnia 2016 r. skargi do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów można więc kierować pod adres:

  Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
  dr hab. Wojciech Kiebzak
  Pl. Stanisława Małachowskiego 2
  00-066 Warszawa

  Skargę można przesłać także pod adres e-mail biuro@kif.info.pl lub angelika.nowak@kif.info.pl

 • Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie