• UCHWAŁA NR 162-166/II KRF

  Uchwała nr 162-166/II KRF z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 160 i 161/II KRF

  Uchwała nr 160 i 161/II KRF z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 159/II KRF

  Uchwała nr 159/II KRF z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 158/II KRF (175 kB)

  Uchwała nr 158/II KRF z dnia 13 grudnia w sprawie ustalenia “Roty ślubowania fizjoterapeutów”

 • UCHWAŁA NR 157/II KRF (398 kB)

  Uchwała nr 157/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 • UCHWAŁA NR 156/II KRF (300 kB)

  Uchwała nr 156/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska dotyczącego liczby punktów możliwych do zrealizowania przez fizjoterapeutę w ramach jednego etatu w przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i domowych

 • UCHWAŁA NR 155/II KRF (287 kB)

  Uchwała nr 155/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 154/II KRF (135 kB)

  Uchwała nr 154/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu za okres do dnia 30 listopada 2022 r. oraz zatwierdzenia planu realizacji projektu pn. ,,FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” do dnia 31 marca 2023 r.

 • UCHWAŁA NR 140-153/II KRF

  Uchwała nr 140-153/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 139/II KRF

  Uchwała nr 139/II KRF z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 138/II KRF (125 kB)

  Uchwała nr 138/II KRF z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2023

 • UCHWAŁA NR 138/II KRF – załącznik (219 kB)

  Uchwała nr 138/II KRF – załącznik

 • UCHWAŁA NR 137/II KRF (127 kB)

  Uchwała nr 137/II KRF z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2022

 • UCHWAŁA NR 137/II KRF – załącznik (269 kB)

  Uchwała nr 137/II KRF – załącznik

 • UCHWAŁA NR 136/II KRF (173 kB)

  Uchwała nr 136/II KRF z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia “Roty ślubowania fizjoterapeutów”
  Uchwała uchylona uchwałą nr 158/II KRF