• UCHWAŁA nr 371/II KRF (99 kB)

  Uchwała nr 371/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie duplikatu dokumentu wystawionego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA nr 370/II KRF (102 kB)

  Uchwała nr 370/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA nr 369/II KRF (95 kB)

  Uchwała nr 369/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie rozwoju aplikacji Finezjo

 • UCHWAŁA nr 368/II KRF (152 kB)

  Uchwała nr 368/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”

 • UCHWAŁA nr 367/II KRF (243 kB)

  Uchwała nr 367/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie stanowiska dotyczącego czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej

 • UCHWAŁA nr 366/II KRF (105 kB)

  Uchwała nr 366/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przyjęcia wytycznych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej

 • UCHWAŁA nr 365/II KRF (136 kB)

  Uchwała nr 365/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu za okres do dnia 15 sierpnia 2023 r. oraz zatwierdzenia planu realizacji projektu pn. ,,FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • UCHWAŁA nr 364/II KRF (118 kB)

  Uchwała nr 364/II KRF z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁY nr 309-363/II KRF

  Uchwały nr 309-363/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA nr 308/II KRF

  Uchwała nr 308/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁY nr 305-307/II KRF

  Uchwały nr 305-307/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 304/II KRF

  Uchwała nr 304/II KRF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 303/II KRF

  Uchwała nr 303/II KRF z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 302/II KRF

  Uchwała nr 302/II KRF z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA nr 301/II KRF (103 kB)

  Uchwała nr 301/II KRF z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów