PL
 • UCHWAŁA NR 629/II KRF (111 kB)

  Uchwała nr 629/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie korzystania z logo Krajowej Izby Fizjoterapeutów przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 628/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 628/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego

 • UCHWAŁA NR 627/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 627/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • UCHWAŁA NR 626/II KRF (103 kB)

  Uchwała nr 626/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad działania i wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • UCHWAŁA NR 625/II KRF (101 kB)

  Uchwała nr 625/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołów tematycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 624/II KRF (125 kB)

  Uchwała nr 624/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 623/II KRF (286 kB)

  Uchwała nr 623/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • UCHWAŁA NR 622/II KRF (182 kB)

  Uchwała nr 622/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie stanowiska wobec dokumentu „European common training framework for physiotherapists”

 • UCHWAŁA NR 621/II KRF

  Uchwała nr 621/II KRF z dnia12 marca 2024 r. w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁY NR 559-620/II KRF

  Uchwały nr 559-620/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • UCHWAŁA NR 558/II KRF

  Uchwała nr 558/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych od przystąpienia do testu umiejętności

 • UCHWAŁA NR 557/II KRF

  Uchwała nr 557/II KRF z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 556/II KRF

  Uchwała nr 556/II KRF z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • UCHWAŁA NR 555/II KRF (106 kB)

  Uchwała nr 555/II KRF z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024

 • UCHWAŁA NR 554/II KRF

  Uchwała nr 554/II KRF z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych od przystąpienia do testu umiejętności