Co to jest KIF?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Aby uzyskać Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy spełnić kryteria formalne określane w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.).

Głównymi zadaniami KIF jest reprezentowanie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

KIF publikuje „Głos Fizjoterapeuty” – biuletyn skierowany do fizjoterapeutów. „Głos Fizjoterapeuty” wydawany jest w formie papierowej oraz elektronicznej, w postaci pliku pdf. Dostęp do niego jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Physiotherapy Review to czasopismo naukowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydawane kwartalnie. Publikowanie artykułów oraz dostęp do nich w formule Open Access jest darmowy. Pismo jest punktowane: 20 MEiN, IC 75.86.

KIF rozwija szereg nowoczesnych serwisów i aplikacji, wspierających pracę fizjoterapeutów: Portal Fizjoterapeuty portal.kif.info.pl, aplikację do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Finezjo finezjo.pl, wyszukiwarkę fizjoterapeutów Znajdź Fizjoterapeutę znajdzfizjoterapeute.pl oraz stronę promującą fizjoterapię wśród pacjentów Fizjoterapia Porusza: www.fizjoterapiaporusza.pl

Od 1 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest członkiem Światowej Konfederacji Fizjoterapii World Physiotherapy, reprezentującej blisko 700 tysięcy fizjoterapeutów z całego świata. Od 2019 roku wspieramy także PEDro Physiotherapy Evidence Database, platformę stworzoną ponad 20 lat temu, której celem jest wspieranie praktyki fizjoterapii opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach naukowych.

Członkostwo w KIF

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy ponad 72 tysiące członków. Zrzesza fizjoterapeutów z tytułem zawodowym w stopniu magistra, licencjata, a także technika. Członkami KIF są zarówno fizjoterapeuci wykonujący zawód w podmiotach związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i poza systemem świadczeń gwarantowanych.

KIF prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób w zakresie imienia, nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, a także nazwy pracodawcy, łącznie z informacją o statusie aktywności zawodowej.

Fizjoterapia w Polsce

W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Polscy pacjenci mają prawo do uzyskania usług fizjoterapeutycznych. Zarówno tytuł, jak i funkcje fizjoterapeuty są prawnie zdefiniowane. Fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność prawną za swoje działania zawodowe.

Powyższe zasady określa ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Gdzie pracują polscy fizjoterapeuci?

Fizjoterapeutów można spotkać we wszystkich sektorach opieki zdrowotnej w Polsce. Fizjoterapeuci wykonują zawód również w szkolnictwie, pomocy społecznej, administracji, a także zajmują się profilaktyką i prowadzą działalność badawczą.

Praktyka zawodowa fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

100 dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów

20 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja prasowa, na której Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała trzy miesiące działalności.

W dyskusji głos zabrali:

  • Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • dr hab.n.med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
  • Grzegorz Błażewicz, z-ca Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Dariusz Gnatowski, współzałożyciel fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja,
  • Kamila Górniak, współzałożycielka Fundacja SMA,

a także przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, stowarzyszeń pacjenckich, uczelni wyższych i organizacji skupiających profesjonalne środowiska fizjoterapeutów.

Rejestr fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu oraz pełnomocnik ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin – to najważniejsze osiągnięcia pierwszych tygodni. Profesjonalny fizjoterapeuta to dziś medyczny zawód zaufania publicznego.

Biorąc pod uwagę tempo prac, to szybko nadrobimy te 25 lat, kiedy walczyliśmy o uregulowanie zawodu fizjoterapeuty – mówił Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Kierowaliśmy się dwoma priorytetami: bezpieczeństwem pacjenta i zwiększeniem możliwości rozwoju fizjoterapeutów.

fot. Łukasz Dobrakowski