PL

Co to jest KIF?

Co to jest KIF?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Aby uzyskać Prawo wykonywania zawodu i wykonujących zawód w Polsce. W celu uzyskania Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy spełnić kryteria formalne określane w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213, z późn. zm.).

Misją KIF jest reprezentowanie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

KIF prowadzi „Głos Fizjoterapeuty” – serwis skierowany do fizjoterapeutów. Dostęp jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób. „Głos Fizjoterapeuty” – początkowo wydawany przez KIF w formie drukowanej i pdf,  od czerwca 2022 r. dostępny jest wyłącznie w formule online na stronie www.glosfizjoterapeuty.pl „Głos Fizjoterapeuty” podejmuje tematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, począwszy od kwestii prawnych po materiały popularno-naukowe oraz poradnikowe. Znajdziemy w nim informacje z Polski i ze świata, rozmowy z ciekawymi osobami, skróty artykułów naukowych oraz lekcje języka angielskiego dla fizjoterapeutów.

Physiotherapy Review to czasopismo naukowe Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydawane kwartalnie. Publikowanie artykułów oraz dostęp do nich w formule Open Access jest darmowy. Pismo jest punktowane: 140 MEiN, IC 100.

KIF rozwija szereg nowoczesnych serwisów i aplikacji, wspierających pracę fizjoterapeutów: Portal Fizjoterapeuty portal.kif.info.pl, aplikację do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Finezjo finezjo.pl, wyszukiwarkę fizjoterapeutów Znajdź Fizjoterapeutę znajdzfizjoterapeute.pl oraz strony promujące fizjoterapię wśród pacjentów Fizjoterapia Porusza: www.fizjoterapiaporusza.pl i tematy związane z walką z dezinformacją: https://infodemia.pl/ oraz https://praktyka.kif.info.pl/
Dodatkowo dla fizjoterapeutów dostępne są szkolenia na platformie: https://fizja.pl/

Od 1 stycznia 2020 roku do końca 2022 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów była członkiem Światowej Konfederacji Fizjoterapii World Physiotherapy. Od 2019 roku wspieramy także PEDro Physiotherapy Evidence Database, platformę stworzoną ponad 20 lat temu, której celem jest wspieranie praktyki fizjoterapii opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach naukowych.

Członkostwo w KIF

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy ponad 80 tysięcy członków. Zrzesza fizjoterapeutów z tytułem zawodowym w stopniu magistra, licencjata, a także technika. Członkami KIF są zarówno fizjoterapeuci wykonujący zawód w podmiotach związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i poza systemem świadczeń gwarantowanych.

KIF prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób w zakresie imienia, nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, a także nazwy pracodawcy, łącznie z informacją o statusie aktywności zawodowej.

Więcej informacji o uzyskaniu Prawa wykonywania zawodu znajdziesz w zakładce “Dla Fizjoterapeutów”.

Fizjoterapia w Polsce

W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Polscy pacjenci mają prawo do uzyskania usług fizjoterapeutycznych. Zarówno tytuł, jak i funkcje fizjoterapeuty są prawnie zdefiniowane. Fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność prawną i dyscyplinarną za swoje działania zawodowe.

Powyższe zasady określa ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Gdzie pracują polscy fizjoterapeuci?

Fizjoterapeutów można spotkać we wszystkich sektorach opieki zdrowotnej w Polsce. Fizjoterapeuci wykonują zawód również w szkolnictwie, pomocy społecznej, administracji, a także zajmują się profilaktyką i prowadzą działalność badawczą.

Praktyka zawodowa fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.