Renata Szczepaniak
Przewodnicząca
Małgorzata Borkowska
Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Magoń
Wiceprzewodniczący
Katarzyna Bugajska-Sysiak
Sławomir Kalbarczyk
Roman Kostur
Andrzej M'hango
Jacek Pieczyński
Katarzyna Skumiał
Justyna Stępowska