PL

Sąd Dyscyplinarny

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Jednym z organów KIF jest Sąd Dyscyplinarny (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 79 ustawy stanowi, że:
Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne fizjoterapeutów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, wniesione przez Rzecznika

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego II Kadencji

Justyna Stępowska
Przewodnicząca
Małgorzata Borkowska
Zastępca Przewodniczącej
Jacek Pieczyński
Zastępca Przewodniczącej
Bogdan Boba
Luiza Dymek
Michał Jusiak
Elżbieta Juszczak
Magdalena Kamińska
Maciej Kawoń
Lidia Koktysz
Marta Podhorecka
Joanna Rutkowska
Rafał Szyja
Jordan Tomaszewski
Zbigniew Wojtunik
Wojciech Golik (wygaśnięcie mandatu 11-09-2023)
 • Członkowie Sądu Dyscyplinarnego w I Kadencji (2016 r. - 2022 r.)

  Renata Szczepaniak – Przewodnicząca

  Małgorzata Borkowska – Wiceprzewodnicząca

  Grzegorz Magoń – Wiceprzewodniczący

  Katarzyna Bugajska-Sysiak

  Sławomir Kalbarczyk

  Roman Kostur

  Andrzej M’hango

  Jacek Pieczyński

  Katarzyna Skumiał (rezygnacja z funkcji z dniem 30.07.2020 r.)

  Justyna Stępowska

Biuro Sądu Dyscyplinarnego czynne:

poniedziałek- piątek
8:00-16:00

Telefon: 22 230 20 64

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego:

Sąd Dyscyplinarny
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
al. Jerozolimskie 93 (budynek Nowogrodzka Square)
02-001 Warszawa