Renata Szczepaniak
Przewodnicząca
Małgorzata Borkowska
Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Magoń
Wiceprzewodniczący
Katarzyna Bugajska-Sysiak
Sławomir Kalbarczyk
Roman Kostur
Andrzej M'hango
Jacek Pieczyński
Katarzyna Skumiał (rezygnacja z funkcji z dniem 30.07.2020 r.)
Justyna Stępowska

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Jednym z organów KIF jest Sąd Dyscyplinarny (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 79 ustawy stanowi, że:
Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne fizjoterapeutów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, wniesione przez Rzecznika

Biuro Sądu Dyscyplinarnego czynne:

poniedziałek- piątek
8:00-16:00

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego:

Sąd Dyscyplinarny
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Telefon: 22 230 20 21

Pracownicy:

Anna Głuchowska
anna.gluchowska@kif.info.pl