W dniu 25 stycznia 2023 r. w auli Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Gości przywitała Anna Rębacz, Koordynator KRF dla województwa świętokrzyskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju naszego samorządu.

Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę FIZJA, używaną do szkoleń online.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF oraz członkowie KRF z województwa świętokrzyskiego – Marek Rajkiewicz, Robert Włodarczyk i Rafał Sowiński vel Sawa.

Wśród zaproszonych gości należy także wymienić delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz kontrolerów KIF.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.