PL

DLA STUDENTÓW

Witaj na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która powstała z myślą o studentkach i studentach fizjoterapii!

Już wkrótce dołączysz do grona osób wykonujących ten piękny zawód zaufania publicznego! Jest nas w Polsce ponad 78 tysięcy. Codziennie niesiemy pomoc pacjentom, przywracamy im nadzieję na poprawę sprawności czy edukujemy w zakresie fizjoprofilaktyki. Każdy z nas posiada Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz) – jest to znak przynależności do naszej profesji oraz potwierdzenie wiedzy medycznej oraz wysokich kompetencji. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, na każdym posiedzeniu KRF przyznawane są PWZFz, aby absolwenci fizjoterapii mogli jak najszybciej podjąć pracę w zawodzie. Wkrótce takie prawo otrzymasz i Ty!

KIF jest samorządem zrzeszającym osoby z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu. Izba została powołana na mocy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. KIF prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuta to jeden z zawodów zaufania publicznego. Jesteśmy dumni, że należymy do grupy profesji, które wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Takie zawody mają duże znaczenie społeczne oraz wymagają odpowiednich kwalifikacji: nie tylko zawodowych czy zdrowotnych, ale także moralnych czy etycznych.

Na tej stronie dowiesz się m.in. jak wygląda proces przyznawania PWZFz, jak działają organy izby, a także jakie realne korzyści wynikają z przynależności do KIF. Zapraszamy.

Absolwenci fizjoterapii nie będą musieli czekać do stacjonarnego posiedzenia KRF po wakacjach, by złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Dodatkowe terminy obrad, w trybie obiegowym, ustalono w lipcu i sierpniu. W związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem PWZFz w najbliższym czasie, powinny uwzględnić terminy posiedzeń KRF: 25 czerwca, 25 lipca, 26 sierpnia, 27 września. 

Jak złożyć wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty?

 • Wejdź na stronę https://kif.info.pl/rejestracja/ wypełnij formularz i wyślij go.
 • Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza na podany podczas rejestracji e-mail otrzymasz komunikat z dalszymi instrukcjami.
 • Otrzymany mailem wniosek wydrukuj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny, dołączając wymagane dokumenty:
  – oryginały lub odpisy, lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów wydanych w języku polskim, potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacje),
  – zdjęcie w formacie 35×45 mm (wymogi jak do dowodu osobistego),
  – jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie używane, do wniosku dołącz skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
  – potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku Twój indywidualny numer konta.

W ciągu maks. 30 dni otrzymasz informację o kompletności wniosku.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie KRF, która wyda decyzję o przyznaniu Ci PWZFz (maks. ma na to 3 miesiące, z reguły trwa to krócej).

Lista na dane posiedzenie KRF zamykana jest 7 dni przed jego terminem.

Po przyznaniu PWZFz Twoje dane zostaną niezwłocznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, a Ty otrzymasz imienną uchwałę mailem, na adres wskazany podczas rejestracji.

PWZFz w formie plastikowej legitymacji wraz z imienną uchwałą oraz pamiątkowym zaświadczeniem otrzymasz w terminie od 3 do 5 miesięcy (termin zależny od PWPW, która drukuje legitymacje).

JAK UZYSKAĆ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU?

JAK SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ FIZJA?