Prezes KRF

dr Tomasz Dybek


Wiceprezesi KRF

mgr Hanna Kowalewska

dr Dominika Batycka–Stachnik

dr Rafał Trąbka

 • Skład Prezydium w I Kadencji (2016 r. - 2022 r.)

  Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.

  Jacek Koszela – Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej.

  Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych.

  Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF ds. rozwoju, kontaktów międzynarodowych i zarządzania finansami.

  Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.