PL

Prezydium KRF

Prezes KRF


dr Tomasz Dybek

Wiceprezesi KRF


dr Rafał Trąbka


dr Dominika Batycka–Stachnik


mgr Hanna Kowalewska

Członkowie Prezydium KRF w 2. kadencji samorządu i ich zakresy obowiązków:

dr Tomasz Dybek – Prezes KRF:

 • reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów NFZ,
 • reprezentowanie samorządu wobec innych instytucji i organizacji istotnych dla rozwoju fizjoterapii,
 • przewodzenie posiedzeniom Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
 • zarządzanie pracą biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
 • koordynacja zadań ustawowych KIF.

dr Rafał Trąbka – Wiceprezes KRF:

 • efektywność i opłacalność kosztowa rehabilitacji, w tym określenie i wprowadzenie standardów i norm zatrudnienia fizjoterapeuty,
 • projekty badawcze i rozwojowe,
 • wspieranie badań naukowych służących rozwojowi polskiej fizjoterapii,
 • programy specjalne (unijne, granty w zakresie fizjoterapii),
 • nadzór nad realizacją budżetu oraz płynnością finansową Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

dr Dominika Batycka – Stachnik – Wiceprezes KRF:

 • edukacja przed dyplomowa,
 • kształcenie podyplomowe, w tym finansowanie ze środków publicznych specjalizacji, zwiększenie dostępności do specjalizacji,
 • zwiększenie roli fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia,
 • koordynacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • kontakty ze stowarzyszeniami, podmiotami i innymi organizacjami działającymi w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie;

mgr Hanna Kowalewska – Wiceprezes KRF: 

 • urealnienie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych finansowanych ze środków publicznych,
 • zwiększanie świadomości społecznej o zawodzie fizjoterapeuty,
 • koordynacja działań w województwach,
 • prowadzenie działań integrujących środowisko fizjoterapeutów,
 • digitalizacja i e-zdrowie,
 • rozwój informatyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów;
 • Skład Prezydium w I Kadencji (2016 r. - 2022 r.)

  Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.

  Jacek Koszela – Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej.

  Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych.

  Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF ds. rozwoju, kontaktów międzynarodowych i zarządzania finansami.

  Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.