Prezes KRF

dr Tomasz Dybek


Wiceprezesi KRF

dr Rafał Trąbka

dr Dominika Batycka–Stachnik

mgr Hanna Kowalewska

Członkowie Prezydium KRF w 2. kadencji samorządu i ich zakresy obowiązków:

dr Tomasz Dybek – Prezes KRF:

 • reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów NFZ,
 • reprezentowanie samorządu wobec innych instytucji i organizacji istotnych dla rozwoju fizjoterapii,
 • przewodzenie posiedzeniom Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
 • zarządzanie pracą biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
 • koordynacja zadań ustawowych KIF,
 • zarządzanie kluczowymi projektami operacyjnymi realizowanymi przez KIF.

dr Rafał Trąbka – Wiceprezes KRF:

 • digitalizacja i e-zdrowie,
 • projekty badawczo-rozwojowe,
 • rozwój prywatnych praktyk,
 • programy specjalne (projekty unijne i granty w zakresie fizjoterapii),
 • rozwój informatyczny KIF,
 • wspieranie badań naukowych służących rozwojowi polskiej fizjoterapii.

dr Dominika Batycka – Stachnik – Wiceprezes KRF:

 • kształcenie przed- i podyplomowe,
 • specjalizacje,
 • edukacja zdrowotna,
 • wspieranie rozwoju zawodowego,
 • kontakty ze stowarzyszeniami, organizacjami i podmiotami w Polsce i na świecie,
 • stypendia naukowe KIF.

mgr Hanna Kowalewska – Wiceprezes KRF: 

 • efektywność i opłacalność kosztowa rehabilitacji,
 • standardy i normy zatrudnienia fizjoterapeuty,
 • urealnienie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych finansowanych ze środków publicznych,
 • zwiększanie świadomości społecznej o zawodzie fizjoterapeuty oraz roli fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia,
 • koordynacja działań w województwach,
 • integracja środowiska fizjoterapeutów.
 • Skład Prezydium w I Kadencji (2016 r. - 2022 r.)

  Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

  Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.

  Jacek Koszela – Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej.

  Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych.

  Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF ds. rozwoju, kontaktów międzynarodowych i zarządzania finansami.

  Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.