PL

NOWE WYTYCZNE KRF

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nowe aktualne wydanie Wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej

W ramach projektu FIZJO-LEARNING* przygotowano drugie, zaktualizowane wydanie dokumentu pt. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Pierwsze wydanie tej niezwykle potrzebnej publikacji zostało wydane w 2018 r. Składało się ono z sześciu części, w których, oprócz wprowadzenia, przybliżono Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opisano diagnostykę funkcjonalną, przeciwwskazania do fizjoterapii, określono na czym polega fizjoterapia oraz scharakteryzowano testy wykorzystywane w tym procesie. Dokument z powodzeniem służył polskim fizjoterapeutom do prowadzenia fizjoterapii w oparciu o prawidłowo przygotowaną dokumentację medyczną, rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo oraz z zastosowaniem aktualnej wiedzy medycznej.

Twórcy Wytycznych… dostrzegli konieczność poprawienia i unowocześnienia publikacji, a także połączenia w jednym wydaniu oceny funkcjonalnej i związanej z tym dokumentacji medycznej zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Efektem ich pracy jest więc aktualne, drugie wydanie, poszerzone o dodatkowe informacje m.in.:

  • we wprowadzeniu postarano się przybliżyć istotę i rolę oceny funkcjonalnej pacjenta oraz potrzebę prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutę;
  • opisano pracę fizjoterapeuty przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, regulującej m.in. procedurę „diagnostyka funkcjonalna pacjenta”. Przybliżono główne założenia dokonanej reformy w tym zakresie, tj. wspomniane wytyczne, aplikację Finezjo, wprowadzone zmiany w ustawach i rozporządzeniach ministra zdrowia;
  • w części Kodowanie przedstawiono zasadność, co daje w pracy fizjoterapeucie oraz na czym polega jego powiązanie z założeniami Agendy Rehabilitacja 2030 i klasyfikacją ICD-11;
  • w części Sprawozdawczość przedstawiono działanie i zastosowanie Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia oraz jego powiązanie z dokumentacją medyczną prowadzoną przez fizjoterapeutę (SIM, P1, P2, IKP);
  • przedstawiono podstawowe założenia i punkty wspólne z założeniami reformy Światowej Organizacji Zdrowia.

Poniżej możesz zapoznać się z nowymi Wytycznymi:

KIF - Wytyczne KIF - www_final

 

Zgodnie z założeniami, zaktualizowane wydanie Wytycznych… w postaci drukowanej w pierwszej kolejności trafi do zarejestrowanych uczestników projektu FIZJO-LEARNING. Dystrybucja już trwa – jako pierwsi publikację otrzymają ci, którzy rejestrowali się na platformie Fizja najwcześniej.

W projekcie może wziąć udział każdy fizjoterapeuta posiadający PWZFz, który chce poszerzyć kompetencje z 8 dziedzin fizjoterapii: ortopedii, neurologii, uroginekologii, kardiologii, onkologii, pulmonologii, pediatrii oraz niedziedzinowej (np. fizykoterapia, farmakoterapia, OIOM). KIF oferuje bezpłatny dostęp do 81 świetnych kursów online z ww. dziedzin.:

  • wszystkie kursy są najwyższej jakości, prowadzone przez ekspertów: fizjoterapeutów, ale także innych specjalistów medycznych np. lekarzy czy psychologów,
  • szkolenia zawierają prezentacje, wykłady i filmy z przykładami terapii, ćwiczeń, ale także z ujęciami z sali operacyjnej czy diagnostyki USG,
  • po każdym ukończonym kursie otrzymasz oficjalny certyfikat KIF.

ZOBACZ PRZEWODNIK PO SZKOLENIACH ONLINE

 

*Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22 FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.