PL

“Zamrożona” wysokość składki i ulga na start

Podczas ostatniego posiedzenia KRF zdecydowała, że wysokość składki nie będzie już uzależniona od wzrostu zasadniczego wynagrodzenia fizjoterapeuty – pozostanie na obecnym poziomie 45 zł. Wprowadzono ulgę na start – przez trzy miesiące od uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty składka będzie wynosiła 2,5 zł.

Powyższe regulacje zaczną obowiązywać w kolejnym miesiącu po podjęciu uchwały, czyli od lipca.

Zbliżał się moment waloryzacji składki, jej wysokość wzrosłaby, więc przeanalizowaliśmy kwestię rezygnacji z tej zmienności i wyszliśmy z inicjatywą “zamrożenia” składki na obecnym poziomie. Ponadto chcieliśmy choć trochę odciążyć osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie fizjoterapeuty, szczególnie młode osoby, które są np. na etapie poszukiwania pracy. Sytuacja finansowa KIF, zestawiona z naszymi planami, pozwoliła na wdrożenie w życie tych dwóch pomysłów. Rada zaakceptowała zaproponowany kierunek – powiedział prezes KRF dr Tomasz Dybek.

Przypominamy, że obowiązek opłacania składki rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podjęta została uchwała w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Obowiązek opłaty składek członkowskich nakłada ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (art. 63 ust. 2 pkt 4), a precyzuje go uchwała nr 351/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania objęta obwieszczeniem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, zmieniona uchwałą nr 708/II KRF z 25 czerwca 2024 r.”