PL
 • Uchwała nr 23/I NKZF/2022 (286 kB)

  W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,FIZJO­LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19″ oraz zawarcie ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowy na jego realizację

 • Uchwała nr 22/I NKZF/2021 (554 kB)

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”

 • Uchwała nr 21/I KZF/2016 (2 MB)

  W sprawie wytycznych działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz jej organów

 • Uchwała nr 20/I KZF/2016 (548 kB)

  W sprawie ,,Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”

 • Uchwała nr 19/I KZF/2016 (706 kB)

  W sprawie wykazu funkcji w organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów, których pełnienie może być wynagradzane, oraz w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia osób pełniących obowiązki na określonych stanowiskach

 • Uchwała nr 18/I KZF/2016 (844 kB)

  W sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoerapeutów

 • Uchwała nr 17/I KZF/2016 (2 MB)

  W sprawie określenia zasad przeprowadzania wyborów do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów, trybu odwołania z funkcji w tych organach oraz zasad podejmowania uchwał przez organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 16/I KZF/2016 (180 kB)

  W sprawie wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Uchwała nr 15/I KZF/2016 (172 kB)

  W sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego

 • Uchwała nr 14/I KZF/2016 (240 kB)

  W sprawie wyboru członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 • Uchwała nr 13/I KZF/2016 (217 kB)

  W sprawie wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego

 • Uchwała nr 12/I KZF/2016 (190 kB)

  W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała nr 11/I KZF/2016 (698 kB)

  W sprawie wyboru członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 10/I KZF/2016 (176 kB)

  W sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 9/I KZF/2016 (206 kB)

  W sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a także liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego