PL

Relacja z II Kongresu KIF „Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”

1700 osób wzięło udział w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbył się 12-15 czerwca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad 100 wykładowców z Polski i zagranicy. Było to największe wydarzenie w Polsce w zakresie rehabilitacji skierowane do fizjoterapeutów i innych medyków. Cel konferencji to m.in. przedstawienie roli fizjoterapii w kompleksowym leczeniu w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

– Obecne wyzwania zgłaszane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz duży niedobór różnych profesjonalistów medycznych skłaniają różne kraje do rozszerzania kompetencji między innymi dla fizjoterapeutów, a to wymaga dalszego rozwoju ich kształcenia przed i po dyplomie. Istnieje nie tylko potrzeba rozwoju specjalistycznego każdego fizjoterapeuty, ale co równie ważne umiejętności i kompetencji w kontekście pracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Ideę tę oddaje hasło i generalnie cały program naszego kongresu – podsumował prof. Andrzej Czamara, przewodniczący Komitetu Naukowego.

Podczas czterech dni kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnych specjalistów z zakresu fizjoterapii, medycyny, psychologii, dietetyki oraz innych dziedzin. Podczas paneli dyskutowano o najważniejszych kwestiach dotyczących kształcenia przed- i podyplomowego, systemu uzdrowiskowego oraz wykształcenia i kompetencji fizjoterapeutów w Polsce i na świecie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty. Uczestnicy mogli doskonalić praktyczne umiejętności, poznać najnowsze techniki i metody oraz nauczyć się wykorzystywać nowoczesny sprzęt diagnostyczny. (Wszystkie nazwiska oraz punkty programu dostępne są w zakładce “Program” na stronie internetowej Kongresu: II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów (kif.info.pl))

Biorący udział w Kongresie zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami i sprzętami prezentowanymi przez wystawców. Na stoisku KIF mogli poznać ofertę izby, prowadzone programy dla fizjoterapeutów, benefity, porozmawiać, dopytać o kwestie dotyczące m. in. praktyki czy poruszania się po Portalu Fizjoterapeuty. Podczas przerw był czas na odrobinę luzu – wtedy chętnie pozowano z różnorodnymi hasłami (z przymrużeniem oka) na tle ścianki.

Uczestnicy na bieżąco dzielili się wrażeniami z Kongresu – były to z reguły słowa uznania względem poziomu merytorycznego i organizacyjnego. “Krytyka” dotyczyła głównie mnogości różnych ciekawych wydarzeń odbywających się w jednym czasie.

UROCZYSTA GALA OTWARCIA

Podczas gali oficjalnie otwierającej II Kongres KIF, która rozpoczęła się 13 czerwca w samo południe od hejnału, publiczność wysłuchała wystąpienia prezesa KRF dr. Tomasza Dybka.

– Wyobraźmy sobie system ochrony zdrowia w postaci zębatek z łańcuchem, który cały czas musi być w ruchu, działać, bez zatrzymania. My, medycy, nasze dziedziny, jesteśmy ogniwami tego łańcucha. Zależymy wzajemnie od siebie, nie może zabraknąć nikogo z nas. (…) Jako medycy musimy i powinniśmy patrzeć w tym samym kierunku, koncentrować się na pacjencie. (…) Przy pracy ramię w ramię, przy pełnej świadomości naszych kompetencji, wiedzy o kompetencjach innych zawodów medycznych, jesteśmy w stanie działać i patrzeć w przyszłość z nadzieją, w sposób zadaniowy, z determinacją, a nie z niepokojem czy frustracją – mówił prezes KRF.

W wykładzie inauguracyjnym „Standaryzacja fizjoterapii w oparciu o praktykę i dowody naukowe” prof. Andrzej Czamara zwrócił uwagę na fakt, że przy dużym stopniu digitalizacji świata istnieją zwiększone możliwości zbierania danych medycznych, ekonomicznych, organizacyjnych, obróbki tych danych i analiz, w związku z czym rozwijają się pewne zagadnienia dotyczące przewidywania i modelowania ścieżek wspomagania podejmowania decyzji klinicznych przez lekarzy, fizjoterapeutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Coraz większy jest także potencjał sztucznej inteligencji. Profesor zaznaczył, że fizjoterapeuci powinni działać w ramach systemu EBM oraz przedstawił modelowe warunki EBM dla potrzeb fizjoterapii. Zaznaczył, że postępowanie w ramach przedstawionego modelu pozwoli nie tylko ustandaryzować fizjoterapię, ale ma większe szanse poprawić dobrostan pacjenta. Profesor stanowczo podkreślił, że niezbędne jest tworzenie standardów postępowania fizjoterapeutycznego i przedstawił przykłady dowodów naukowych i algorytmów postępowania w obszarze fizjoterapii po zabiegach operacyjnych z zakresu ortopedii. Wskazał na konieczność współpracy fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych.

Głos zabrała także przedstawicielka jednego z patronów honorowych, przewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Jolanta Kujawa zwracając uwagę, że hasło „interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji” jest aktualne od wielu lat.

– Z interdyscyplinarności wyrosła zespołowa praca zespołu terapeutycznego, który nazwaliśmy zespołem rehabilitacyjnym. (…) Cieszę się, że władze zarówno Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak i władze towarzystw naukowych dyskutują o przyszłości, że mogą tworzyć naprawdę interdyscyplinarną współpracę wszystkich zawodów medycznych, jakie biorą udział w kompleksowej rehabilitacji – zaznaczyła prof. Kujawa.

Gość specjalny, sekretarz Wisławy Szymborskiej, dr hab. Michał Rusinek zachwycił uczestników swoim niezwykłym wykładem „Pypcie na języku codziennej komunikacji”, a konferansjerzy – rzecznik KIF Renata Jeziółkowska i dziennikarz Michał Dobrołowicz wprowadzili publiczność w krakowski klimat. Pojawiło się wiele krakowskich akcentów muzycznych i odwołań do twórczości artystów związanych z Krakowem, m.in. noblistki Wisławy Szymborskiej czy też Zbigniewa Wodeckiego. Odpowiednią oprawę muzyczną zapewnili DJ i skrzypek.

Podczas gali wręczone zostały statuetki i odznaki “Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”. Odznaczenie otrzymała Maria Suwalska. Pośmiertnie został uhonorowany poseł Rajmund Miller. Wyróżnienie przekazano na ręce jego córki i wnuczki.

Kolejnego dnia wysłuchaliśmy również wystąpienia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia prof. Urszuli Demkow. W imieniu minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która objęła patronatem II Kongres KIF, prof. Demkow odczytała i przekazała na ręce prezesa Tomasza Dybka list skierowany do wszystkich fizjoterapeutów. Podkreśliła ponadto znaczenie współpracy interdyscyplinarnej w opiece nad pacjentem:

– Mam nadzieję, że medycyna pójdzie w tym kierunku, że każdym pacjentem będzie się opiekował zespół złożony z licznych specjalistów, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych, gdzie będziemy wspólnie pochylać się nad pacjentem i każdy będzie wnosił swoją wiedzę i swoje doświadczenie.

SESJE NAUKOWE I PANELE DYSKUSYJNE

Podczas wydarzenia fizjoterapeuci mogli wziąć udział w 25 sesjach naukowych. Omawiano zagadnienia z zakresu ortopedii, bólu przewlekłego, diagnostyki, geriatrii, medycyny sportowej, kardiologii, chirurgii, terapii manualna, neurologii, pediatrii, uroginekologii, prehabilitacji, intensywnej terapii czy balneologii. Podczas sesji swoją perspektywę dotyczącą procesu leczenia i usprawniania przedstawili reprezentanci różnych zawodów medycznych – fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, psychologowie, dietetycy, logopedzi. Konieczność ścisłej współpracy i działania w zespole interdyscyplinarnym była zaznaczona m.in. podczas sesji dotyczących bólu przewlekłego, nowoczesnych operacji chrząstki, terapii biologicznych i fizjoterapii, nowoczesnych metod leczenia niewydolności serca czy leczenia różnych typów uszkodzeń ścięgna Achillesa.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści z Polski i ze świata, m.in.: dr Marc Michielsen (Belgia), prof. Kornelia Kulig (USA), dr Pablo Hererro Gallego (Hiszpania), dr Jan Pool (Holandia), mgr Seweryn Krzywoń (Czechy), dr Małgorzata Starzec-Proserpio (Kanada), dr Jayanti Rai (Wielka Brytania), Alejandro Galán-Mercant (Hiszpania), Marta Cañis Parera (Hiszpania) czy dr Jöry Pauwels (Belgia).

Ożywiona dyskusja, która pojawiała się po wykładach na części z sesji, potwierdziła potrzebę i wartość wymiany poglądów i doświadczeń.

Dyskusja podczas Forum Dziekanów moderowana była przez dr hab. Małgorzatę Domagalską-Szopę oraz dr hab. Elżbietę Skorupską, członkinie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KIF, zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty przy Ministerstwie Zdrowia, a także grupy roboczej przy Komisji Europejskiej, pracującej nad wspólnymi ramami kształcenia.

Prof. Domagalska-Szopa zaprezentowała drogę do powstania standardów kształcenia, wyniki ich ewaluacji oraz szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany, co było niezwykle istotne dla dziekanów i kierowników jednostek prowadzących kierunek fizjoterapia. Zwróciła uwagę na potrzebę tworzenia ujednoliconych algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego i zaznaczyła, że Krajowa Rada Fizjoterapeutów już zabezpieczyła finanse i stworzyła ramowy program, który pozwoli na opracowanie wspólnych standardów klinicznych.

Z kolei dr hab. Elżbieta Skorupska omówiła zagadnienia, o które został uzupełniony standard kształcenia w związku z wprowadzeniem do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 nowej jednostki chorobowej “ból przewlekły” oraz przedstawiła stan prac w zakresie wspólnych europejskich ram kształcenia fizjoterapeuty.

Odnosząc się do uzupełnienia standardu kształcenia, prof. Skorupska zaznaczyła: – Te rozwiązania, które zaproponowaliśmy w naszym standardzie, czyli ból przewlekły, jak również nowa definicja diagnostyki w zakresie kompetencji fizjoterapeuty, pozwalają na kolejny krok w kierunku zwiększenia autonomii zawodowej naszej grupy oraz pozyskania nowych kompetencji fizjoterapeuty na poziomie specjalizacji.

W panelu wzięli udział przedstawiciele władz różnych wydziałów i uczelni kształcących na kierunku fizjoterapia oraz członkowie prezydium KRF.

Panel dyskusyjny Ekspertów kształcenia podyplomowego poprowadził dr hab. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapia, który zaprezentował sprawozdanie dotyczące obecnego stanu specjalizacji oraz nakreślił założenia nowego programu. Podczas debaty wybrzmiały argumenty popierające specjalizacją ogólną (jednokierunkową) i kierunkową (wielokierunkową), zaś prof. Szczegielniak nakreślił kontekst i uwarunkowania możliwości wprowadzania zmian w szkoleniu specjalizacyjnym. Dostrzegalny był wątek potrzeby dyskusji nad kierunkiem zmian w specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Odbyły się konsultacje dotyczące kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, zaś Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów przybliżył kwestie dotyczące finansowania specjalizacji ze środków publicznych.

Panel „Wykształcenie i kompetencje podyplomowe fizjoterapeutów w różnych krajach” zgromadził zagranicznych specjalistów, którzy przedstawili systemy kształcenia i kompetencje fizjoterapeutów w Czechach, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dyskutowano o „direct access”, możliwości przepisywania przez fizjoterapeutów leków niezbędnych do fizykoterapii, specjalizacjach w różnych państwach, autonomii fizjoterapeutów oraz potencjalnych zmianach jakie można wprowadzić w systemach kształcenia. Podczas panelu wskazywano na wartość wymiany doświadczeń i poznania różnych perspektyw w celu wprowadzania korzystnych zmian w Polsce.

Podczas panelu „Uzdrowiska jako interdyscyplinarne ośrodki leczenia i fizjoterapii” dyskutowano na temat potencjału polskich uzdrowisk, a także obecnych zagrożeń dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestnicy panelu – konsultanci krajowi, przedstawicielka NFZ, przedstawicielki KIF pracujące na co dzień w uzdrowiskach –moderowanego przez Renatę Jeziółkowską, odwoływali się do potencjału uzdrowisk, współpracy osób wykonujących różne zawody medyczne. Ożywiona dyskusja, ukazująca punkty widzenia fizjoterapeuty, lekarza, płatnika prowadziła do konstruktywnych wniosków dotyczących poprawy opieki nad pacjentem oraz kierunku potrzebnych zmian. W swoich wypowiedziach paneliści zwrócili uwagę słuchaczy na wątek kadr medycznych, kompetencji i finansowania świadczeń.

WARSZTATY

Warsztaty były świetną okazją do wymiany doświadczeń. Fizjoterapeuci chętnie i aktywnie brali w nich udział. Spotkanie ze szkoleniowcami i innymi klinicystami dało możliwość spojrzenia na proces fizjoterapii z nowej perspektywy, poznania nowych sprzętów i urządzeń, poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Uczestnicy Kongresu mogli wybierać spośród aż 112 warsztatów poruszających kwestie związane z przeróżnymi aspektami fizjoterapii, były to np. cieszące się popularnością warsztaty z wykorzystaniem sprzętu do ultrasonografii, dotyczące ortopedii i uroginekologii.

SESJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Ostatniego dnia Kongresu odbyły się sesje wystąpień ustnych, sesja moderowana e-poster oraz e-poster studentów oraz młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Do sesji zgłoszono kilkadziesiąt prac, najbardziej wartościowe zostały zaprezentowane podczas Kongresu i ocenione przez Komitet Naukowy. Najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii nagrodzono. Wyniki Konkursu na najlepsze wystąpienia dot. interdyscyplinarności – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Na zakończenie Kongresu Prezes KRF złożył podziękowania wszystkim uczestnikom, przedstawicielom i członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz partnerowi logistycznemu wydarzenia. Pogratulował przygotowania tak ogromnego przedsięwzięcia i życzył wszystkim fizjoterapeutom jedności – by środowisko było skupione na wspólnych celach, co jest podstawą budowania prężnego samorządu, wzmacniania roli zawodu i fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia.

Zobacz jeszcze więcej zdjęć!

 

Patronat honorowy nad II Kongresem KIF objęli: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Minister Zdrowia, Minister Nauki, Rzecznik Praw Pacjenta, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydent Miasta Krakowa.

Patroni medialni: WPROST Zdrowie, Medexpress.pl, cowzdrowiu.pl, ISB Zdrowie, Medycyna Sportowa, Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, Rehabilitacja w Praktyce, Oddech Życia, Świat Medycyny i Farmacji, pacjenci.pl, Głos Fizjoterapeuty, Physiotherapy Review.

Partner główny: PZU.

Wystawcy: BTL, Arja Medical, Reha Akademia, Medical Sport, Technomex, Thuasne, Well.edu, Winncare Polska, Indiba Polska, EDRA Urban & Partner, EGZOTech, Fizjoactiv, Footmedical, Formed, Kalmed, Mediqualis, Merz, Origin Polska, Otto Bock Polska, Podiatech, Jobst, Essity Polska, Meden-Inmed, Medical Innovation, PZWL, Qpharma, Str Zeptoring, HAS-MED, Strefa Regeneracji, Fundacja Oddech Życia, Rehabilitacja w Praktyce.