Krajowy Zespół Kontrolerów

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 925), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF). Zgodnie z art.17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej samorząd zawodowy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów (KZK).

Krajowy Zespół Kontrolerów został powołany uchwałą nr 387/I  KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów. Zadania KZK to:

  • kontrola fizjoterapeutów w celu oceny wykonywania przez nich zawodu,
  • kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów uchwałą nr 529/I KRF z dnia 13 października 2020 r. powołała Bogusławę Łudczak na stanowisko Przewodniczącej Krajowego Zespołu Kontrolerów.

Bogusława Łudczak jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia, Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku administracja i finanse publiczne oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku zarządzenie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne oraz w zakresie prowadzenia audytów i kontroli. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy w zawodzie fizjoterapeuty oraz w prowadzeniu kontroli problemowych całego obszaru rehabilitacji w zakresie realizacji zadań statutowych oraz określonych w regulaminie organizacyjnym, dostępności i poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyposażenia i wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego.

Od wielu lat pełni funkcje kierownicze i pracuje jako audytor dla jednostek certyfikujących podmioty lecznicze.

Krajowy Zespół Kontrolerów liczy obecnie 76 osób.


Oto skład KZK w rozbiciu na poszczególne województwa

Aleksandra Chudobina[email protected]dolnośląskie
Ewa Buras[email protected]dolnośląskie
Jagoda Walowska[email protected]dolnośląskie
Małgorzata Chmiel[email protected]dolnośląskie
Michał Przybycień[email protected]dolnośląskie
Agnieszka Filarecka[email protected]kujawsko-pomorskie
Kamilla Radecka[email protected]kujawsko-pomorskie
Marcin Skoracki[email protected]kujawsko-pomorskie
Marta Wesołowska[email protected]kujawsko-pomorskie
Tomasz Busz[email protected]kujawsko-pomorskie
Agnieszka Krzywa-Gmur[email protected]lubelskie
Joanna Fidut-Wrońska[email protected]lubelskie
Janusz Doś[email protected]lubuskie
Dominik Zakrzewski[email protected]łódzkie
Jacek Rosiński[email protected]łódzkie
Jakub Oberbek[email protected]łódzkie
Justyna Pawlak[email protected]łódzkie
Katarzyna Górska-Płóciennik[email protected]łódzkie
Łukasz Kikowski[email protected]łódzkie
Paweł Jamróz[email protected]łódzkie
Tomasz Iwański[email protected]łódzkie
Adam Bulski[email protected]małopolskie
Agata Kruk-Stępień[email protected]małopolskie
Anna Wójcik-Hirsz[email protected]małopolskie
Elżbieta Rosa[email protected]małopolskie
Joanna Charuza-Kanclerz[email protected]małopolskie
Małgorzata Dziubek[email protected]małopolskie
Michał Bielamowicz[email protected]małopolskie
Paweł Czarnocki[email protected]małopolskie
Sabina Jończy[email protected]małopolskie
Wojciech Borowski[email protected]małopolskie
Wojciech Gąsiorowski[email protected]małopolskie
Adam Wydra[email protected]mazowieckie
Agnieszka Sajór-Rejmer[email protected]mazowieckie
Anna Dudek[email protected]mazowieckie
Bogusława Łudczak[email protected]mazowieckie
Dominika Podgórzak[email protected]mazowieckie
Grzegorz Zaborowski[email protected]mazowieckie
Justyna Jachimiak[email protected]mazowieckie
Magdalena Huber[email protected]mazowieckie
Magdalena Rajska[email protected]mazowieckie
Marcin Baranowski[email protected]mazowieckie
Marcin Sławiński[email protected]mazowieckie
Paweł Jaskólski[email protected]mazowieckie
Zbigniew Kur[email protected]mazowieckie
Agata Kuźniar[email protected]podkarpackie
Dorota Szczygielska[email protected]podkarpackie
Jadwiga Nieroda-Marcinek[email protected]podkarpackie
Tomasz Lorens[email protected]podkarpackie
Beata Pańkowska[email protected]podlaskie
Grzegorz Orzechowski[email protected]podlaskie
Marcin Brzeziński[email protected]podlaskie
Adam Kojałowicz[email protected]pomorskie
Cezary Sławuszewski[email protected]pomorskie
Mirosław Młyński[email protected]pomorskie
Tomasz Kalinowski[email protected]pomorskie
Wojciech Beister[email protected]pomorskie
Adrian Borowicz[email protected]śląskie
Agnieszka Storch-Uczciwek[email protected]śląskie
Grzegorz Herzyk[email protected]śląskie
Kamil Kruszewski[email protected]śląskie
Monika Zygmuntowicz[email protected]śląskie
Przemysław Kotynia[email protected]śląskie
Bozena Gacia[email protected]świętokrzyskie
Katarzyna Dobrowolska[email protected]świętokrzyskie
Magdalena Mrotek-Czarnecka[email protected]świętokrzyskie
Marcin Solakiewicz[email protected]świętokrzyskie
Maciej Majchrzak[email protected]wielkopolskie
Malwina Pietrzak[email protected]wielkopolskie
Marta Marciniak-Styś[email protected]wielkopolskie
Sara Matecka[email protected]wielkopolskie
Szymon Małoszuk[email protected]wielkopolskie
Tomasz Sawczyn[email protected]wielkopolskie
Wiktor Somerfeld[email protected]wielkopolskie
Iwona Szymańska-Perkowska[email protected]zachodniopomorskie
Marcin Hawrylak[email protected]zachodniopomorskie

Biuro Krajowy Zespół Kontrolerów

Czynne:
poniedziałek – piątek
8:00-16:00

Telefon: 22 230 23 80
[email protected]