Krajowy Zespół Kontrolerów

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 925), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF). Zgodnie z art.17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej samorząd zawodowy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów, w tym zasady kontroli fizjoterapeutów realizowanej przez Krajowy Zespół Kontrolerów (KZK).

Krajowy Zespół Kontrolerów został powołany uchwałą nr 387/I  KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów. Zadania KZK to:

  • kontrola fizjoterapeutów w celu oceny wykonywania przez nich zawodu,
  • kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów uchwałą nr 529/I KRF z dnia 13 października 2020 r. powołała Bogusławę Łudczak na stanowisko Przewodniczącej Krajowego Zespołu Kontrolerów.

Bogusława Łudczak jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia, Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku administracja i finanse publiczne oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku zarządzenie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne oraz w zakresie prowadzenia audytów i kontroli. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy w zawodzie fizjoterapeuty oraz w prowadzeniu kontroli problemowych całego obszaru rehabilitacji w zakresie realizacji zadań statutowych oraz określonych w regulaminie organizacyjnym, dostępności i poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyposażenia i wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego.

Od wielu lat pełni funkcje kierownicze i pracuje jako audytor dla jednostek certyfikujących podmioty lecznicze.

Krajowy Zespół Kontrolerów liczy obecnie 81 osób.


Oto skład KZK w rozbiciu na poszczególne województwa:

Imię i Nazwisko:Adres mailowy:Województwo:
Aleksandra Chudobinaaleksandra.chudobina@kzk.kif.info.pldolnośląskie
Ewa Burasewa.buras@kzk.kif.info.pldolnośląskie
Jagoda Walowskajagoda.walowska@kzk.kif.info.pldolnośląskie
Małgorzata Chmielmalgorzata.chmiel@kzk.kif.info.pldolnośląskie
Michał Przybycieńmichal.przybycien@kzk.kif.info.pldolnośląskie
Agnieszka Filareckaagnieszka.filarecka@kzk.kif.info.plkujawsko-pomorskie
Kamilla Radeckakamilla.radecka@kzk.kif.info.plkujawsko-pomorskie
Marcin Skorackimarcin.skoracki@kzk.kif.info.plkujawsko-pomorskie
Marta Wesołowskamarta.wesolowska@kzk.kif.info.plkujawsko-pomorskie
Tomasz Busztomasz.busz@kzk.kif.info.plkujawsko-pomorskie
Agnieszka Krzywa-Gmuragnieszka.krzywagmur@kzk.kif.info.pllubelskie
Joanna Fidut-Wrońskajoanna.fidutwronska@kzk.kif.info.pllubelskie
Janusz Dośjanusz.dos@kzk.kif.info.pllubuskie
Dominik Zakrzewskidominik.zakrzewski@kzk.kif.info.plłódzkie
Jacek Rosińskijacek.rosinski@kzk.kif.info.plłódzkie
Jakub Oberbekjakub.oberbek@kzk.kif.info.plłódzkie
Justyna Pawlakjustyna.pawlak@kzk.kif.info.plłódzkie
Katarzyna Górska-Płóciennikkatarzyna.gorskaplociennik@kzk.kif.info.plłódzkie
Łukasz Kikowskilukasz.kikowski@kzk.kif.info.plłódzkie
Paweł Jamrózpawel.jamroz@kzk.kif.info.plłódzkie
Tomasz Iwańskitomasz.iwanski@kzk.kif.info.plłódzkie
Adam Bulskiadam.bulski@kzk.kif.info.plmałopolskie
Agata Kruk-Stępieńagata.krukstepien@kzk.kif.info.plmałopolskie
Anna Wójcik-Hirszanna.wojcikhirsz@kzk.kif.info.plmałopolskie
Elżbieta Rosaelzbieta.rosa@kzk.kif.info.plmałopolskie
Joanna Charuzajoanna.charuza@kzk.kif.info.plmałopolskie
Małgorzata Dziubekmalgorzata.dziubek@kzk.kif.info.plmałopolskie
Mateusz Dybekmateusz.dybek@kzk.kif.info.plmałopolskie
Michał Bielamowiczmichal.bielamowicz@kzk.kif.info.plmałopolskie
Paweł Czarnockipawel.czarnocki@kzk.kif.info.plmałopolskie
Sabina Jończysabina.jonczy@kzk.kif.info.plmałopolskie
Wojciech Borowskiwojciech.borowski@kzk.kif.info.plmałopolskie
Wojciech Gąsiorowskiwojciech.gasiorowski@kzk.kif.info.plmałopolskie
Adam Wydraadam.wydra@kzk.kif.info.plmazowieckie
Agnieszka Sajór-Rejmeragnieszka.sajorrejmer@kzk.kif.info.plmazowieckie
Anna Dudekanna.dudek@kzk.kif.info.plmazowieckie
Bogusława Łudczakboguslawa.ludczak@kif.info.plmazowieckie
Dominika Podgórzakdominika.podgorzak@kzk.kif.info.plmazowieckie
Dorota Kuźmińskadorota.kuzminska@kzk.kif.info.plmazowieckie
Grzegorz Zaborowskigrzegorz.zaborowski@kzk.kif.info.plmazowieckie
Justyna Jachimiakjustyna.jachimiak@kzk.kif.info.plmazowieckie
Magdalena Hubermagdalena.huber@kzk.kif.info.plmazowieckie
Magdalena Rajskamagdalena.rajska@kzk.kif.info.plmazowieckie
Marcin Baranowskimarcin.baranowski@kzk.kif.info.plmazowieckie
Marcin Sławińskimarcin.slawinski@kzk.kif.info.plmazowieckie
Paweł Jaskólskipawel.jaskolski@kzk.kif.info.plmazowieckie
Paweł Stachyrapawel.stachyra@kzk.kif.info.plmazowieckie
Zbigniew Kurzbigniew.kur@kzk.kif.info.plmazowieckie
Agata Kuźniaragata.kuzniar@kzk.kif.info.plpodkarpackie
Dorota Szczygielskadorota.szczygielska@kzk.kif.info.plpodkarpackie
Jadwiga Nierodajadwiga.nieroda@kzk.kif.info.plpodkarpackie
Tomasz Lorenstomasz.lorens@kzk.kif.info.plpodkarpackie
Beata Pańkowskabeata.pankowska@kzk.kif.info.plpodlaskie
Grzegorz Orzechowskigrzegorz.orzechowski@kzk.kif.info.plpodlaskie
Marcin Brzezińskimarcin.brzezinski@kzk.kif.info.plpodlaskie
Adam Kojałowiczadam.kojalowicz@kzk.kif.info.plpomorskie
Aleksandra Dmochewiczaleksandra.bulinska@kzk.kif.info.plpomorskie
Cezary Sławuszewskicezary.slawuszewski@kzk.kif.info.plpomorskie
Mirosław Młyńskimiroslaw.mlynski@kzk.kif.info.plpomorskie
Tomasz Kalinowskitomasz.kalinowski@kzk.kif.info.plpomorskie
Wojciech Beisterwojciech.beister@kzk.kif.info.plpomorskie
Adrian Borowiczadrian.borowicz@kzk.kif.info.plśląskie
Agnieszka Storch-Uczciwekagnieszka.storchuczciwek@kzk.kif.info.plśląskie
Grzegorz Herzykgrzegorz.herzyk@kzk.kif.info.plśląskie
Kamil Kruszewskikamil.kruszewski@kzk.kif.info.plśląskie
Monika Zygmuntowiczmonika.zygmuntowicz@kzk.kif.info.plśląskie
Przemysław Kotyniaprzemyslaw.kotynia@kzk.kif.info.plśląskie
Bozena Gaciabozena.gacia@kzk.kif.info.plświętokrzyskie
Katarzyna Dobrowolskakatarzyna.dobrowolska@kzk.kif.info.plświętokrzyskie
Magdalena Mrotek-Czarneckamagdalena.mrotekczarnecka@kzk.kif.info.plświętokrzyskie
Marcin Solakiewiczmarcin.solakiewicz@kzk.kif.info.plświętokrzyskie
Maciej Majchrzakmaciej.majchrzak@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Malwina Pietrzakmalwina.pietrzak@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Marta Marciniak-Styśmarta.marciniakstys@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Sara Mateckasara.matecka@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Szymon Małoszukszymon.maloszuk@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Tomasz Sawczyntomasz.sawczyn@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Wiktor Somerfeldwiktor.somerfeld@kzk.kif.info.plwielkopolskie
Ewelina Robakewelina.robak@kzk.kif.info.plzachodniopomorskie
Iwona Szymańska-Perkowskaiwona.szymanskaperkowska@kzk.kif.info.plzachodniopomorskie
Marcin Hawrylakmarcin.hawrylak@kzk.kif.info.plzachodniopomorskie

Biuro Krajowy Zespół Kontrolerów

Czynne:
poniedziałek – piątek
8:00-16:00

Telefon: 22 230 20 64

Pracownicy:

Katarzyna Wołczek
kontrole@kif.info.pl