PL

Interdyscyplinarna Rada Ekspertów KRF

dr Renata Archacka

Dziedzina: Sanatoryjna

dr hab. Anna Brzęk

Dziedzina: Wiek rozwojowy

Dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz – Kuźmicka

Dziedzina: Neurologia

prof. Andrzej Czamara

Dziedzina: Choroby narządu ruchu, ortopedia traumatologia narządu ruchu i medycyna sportowa

dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

Dziedzina: Wiek rozwojowy

dr Marta Jokiel

Dziedzina: Choroby rzadkie

dr hab. Joanna Kostka

Dziedzina: Geriatria

dr hab. Mariusz Migała

Dziedzina: Historia Fizjoterapii/Etyka zawodowa

prof. dr hab. Roman Nowobilski

Dziedzina: Kardiologia

dr hab. Maciej Płaszewski

Dziedzina: Evidence Based Practice

dr hab. Kuba Ptaszkowski

Dziedzina: Uroginekologia

dr Renata Rautszko

Dziedzina: Neurologia; SM

prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

Dziedzina: Pulmonologia

dr Sebastian Rutkowski

Dziedzina: Telerehabilitacja

dr hab. Edyta Smolis-Bąk

Dziedzina: Kardiologia

dr hab. Elżbieta Skorupska

Dziedzina: Metody inwazyjne fizjoterapii, ból przewlekły

prof. dr hab. Anna Skrzek

Dziedzina: Geriatria i pediatria

dr hab. Jan Szczegielniak

Dziedzina: Fizjoterapia po COVID-19