PL

Przydatne wzory

Wzór zgody pacjenta na świadczenia zdrowotne

Wytyczne dla koordynatora zespołu fizjoterapeutów

Uchwała NR 292/ KRF z dnia
4 września 2018 r.


Wzór wypełnienia zgody
pacjenta


Uchwała NR 262/I KRF z dnia
17 lipca 2018 r.


Wzór pieczątki fizjoterapeuty

Uchwała NR 143/ KRF z dnia 1 marca 2018 r.


Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usługi


Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego

w celu objęcia opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia