PL

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce spotkanie lubuskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dzięki władzom AWF w Gorzowie Wlkp. spotkanie odbyło się w murach uczelni.

Dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z aktywności Prezydium II kadencji KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu w najbliższej przyszłości. Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu szczegółowo omówił projekt bezpłatnych szkoleń Fizjo-Learning. Bartłomiej Borowiec, Koordynator Wojewódzki KRF przybliżył działania mające na celu poprawę warunków płacowych dla fizjoterapeutów pracujących w DPSach.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział członkowie KRF województwa lubuskiego: Katarzyna Kazimierczak, Aleksandra Łuczak-Śnieguła, Justyna Lech oraz Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania.

Wśród zaproszonych należy także wymienić prof. dr hab. Piotra Żurka, Dziekana Zamiejscowego Wydział Kultury Fizycznej oraz dr hab. Leszeka Zguczyńskiego Prorektora Zamiejscowego Wydział Kultury Fizycznej, do których kierujemy szczególne podziękowania.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do kontaktu i spotkań w biurze terenowym KIF w Zielonej Górze, ul. Ptasia 16a lok 10, tel. 573 193 726.

NEWSLETTER