Projekt Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw przyjęty przez Sejm

Tematem spotkania były bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem naszej grupy zawodowej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zapewnić pacjentom jak najlepsze usługi korzystając z wiedzy i doświadczenia fizjoterapeutów. Minister  Zdrowia to człowiek dialogu i widzimy, że faktycznie pragnie rozwiązać problemy, które są dokuczliwe dla pacjentów – powiedział prezes KRF.

KIF w Ministerstwie Zdrowia: rozmawiamy o rzeczach ważnych

Tematem spotkania były bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem naszej grupy zawodowej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zapewnić pacjentom jak najlepsze usługi korzystając z wiedzy i doświadczenia fizjoterapeutów. Minister  Zdrowia to człowiek dialogu i widzimy, że faktycznie pragnie rozwiązać problemy, które są dokuczliwe dla pacjentów – powiedział prezes KRF.

Nie zgadzamy się na dalsze lekceważenie potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów!

z prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dr. hab. n. med. Maciejem Krawczykiem rozmawia Tomasz Borowski, rzecznik prasowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Tomasz Borowski (TB): Panie prezesie docierają do nas głosy naszych koleżanek i kolegów, którzy borykają się z problemem braku możliwości modyfikacji skierowań na fizjoterapię, którą gwarantuje nam ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z oczekiwaną przez środowisko fizjoterapeutów zmianą przepisów zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Zdrowia,  projekt został w dniu 28 września 2018 r. zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą i został przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem włączenia go do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Kolejnym etapem jest jego przekazanie do Sejmu RP.

Kluczowa zmiana dotyczy możliwości funkcjonowania fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Ta forma udzielania świadczeń ogranicza wymogi organizacyjne w porównaniu z podmiotami leczniczymi oraz umożliwia wykonywanie zawodu w ramach działalności gospodarczej także wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, co wynika ze specyfiki udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że ustawa, której projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 kwietnia 2019 r. Od tego momentu będzie możliwe uzyskanie wpisu praktyki zawodowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.   Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa.

Jednocześnie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ma wejść w życie przepis uchylający art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nakazujący złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. W tym samym czasie wejdzie w życie przepis przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do tego rejestru do dnia 31 października 2019 r. Powyższe pozwoli na uniknięcie „zbędnych” rejestracji podmiotów leczniczych.

Kalendarz legislacyjny pozwala mieć nadzieję, iż możliwe jest zakończenie procesu legislacyjnego przed dniem 30 listopada 2018 r. Jesteśmy przekonani, iż Rada Ministrów oraz posłowie i senatorowie dostrzegają wagę i konieczność zmiany przepisów przed ww. terminem. Wymaga podkreślenia, że na powyższą zmianę oczekuje około 40 tys. fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, iż proces legislacyjny wydłużył się znacznie na etapie konsultacji publicznych, kiedy duża grupa podmiotów zgłosiła uwagi, które de facto nie były związane z tematem nowelizacji, a dotyczyły innych kwestii.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zwróci się również do Marszałków Sejmu i Senatu, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Pana Stanisława Karczewskiego o pilne procedowanie projektu.

 

Informacje dotyczące ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513377#12513377

Dwa miliony na szkolenia dla fizjoterapeutów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Przedstawiciele KIF, dr hab. Maciej Krawczyk, prezes KRF oraz Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF podpisali w Ministerstwie Zdrowia umowę, dzięki której dofinansowany zostanie program szkoleń pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Wysokość dofinansowania to 2 018 104,32 złotych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

-Jestem przekonany, że szkolenia spotkają się z zainteresowaniem wielu fizjoterapeutów. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconą grupą zawodową. Średnio fizjoterapeuta ma za sobą od kilkuset do nawet kilku tysięcy godzin szkoleń i innych form kształcenia podyplomowegopodkreśla prezes Krawczyk.  

Planowana data rozpoczęcia projektu to pierwszy kwartał 2019 roku. Szkolenia są adresowane do osób pracujących w publicznej służbie zdrowia (jeden z wymogów konkursu na dofinansowanie) i spełniających dwa warunki łącznie: posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i są zatrudnienie lub współpracują z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ. W przypadku dużej ilości chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 500 osób w 20 grupach szkoleniowych. Szkolenia odbędą się w 5 województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim, wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że udział w nich mogą brać również osoby spoza tych regionów.

W czasie 24-miesięcznego okresu realizacji projektu odbędzie się 1600 godzin szkoleniowych.

Szkolenie składać się będzie z 4 modułów. Pierwsza część ma charakter ogólny i poświęcona jest metodologii badania funkcjonalnego pacjenta oraz sposobowi dokumentowania prowadzonej terapii w oparciu o metodę ICF. Trzy kolejne moduły wprowadzą uczestników w specjalistyczną wiedzę fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej pulmonologiczno–kardiologicznej. Szkolenia przeprowadzą eksperci z danych dziedzin. Program szkolenia został opracowany tak, żeby każdy uczestnik mógł wynieść maksymalnie dużo wiedzy praktycznej i przydatnej w codziennej pracy.

-W obliczu zmian konieczne jest podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o nowoczesne standardy i to stanowi jeden z elementów szkolenia mówi Tomasz Niewiadomski wiceprezes KRF.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, m.in. harmonogram i szczegółowy program zostaną wkrótce podane na stronie www.kif.info.pl 

 

KIF na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Krajowa Izba Fizjoterapeutów na Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy zorganizowała panel dyskusyjny. Po raz pierwszy dyskutowano o fizjoterapii, rozwiązaniach systemowych i pieniądzach z nią związanych. O to czy warto było brać udział w dyskusji pytamy dr hab. Macieja Krawczyka, Prezesa KIF.  

Fizjoterapeuci: nie chcemy być pomijani przy podwyżkach

„Krajowa Izba Fizjoterapeutów […] zwraca uwagę na konieczność podwyżek także dla grupy zawodowej fizjoterapeutów, która to grupa jest zupełnie pomijana przy podejmowaniu decyzji odnośnie wzrostu wynagrodzeń”  – czytamy w liście skierowanym przez Prezesa KRF Macieja Krawczyka do Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Światowy kongres fizjoterapii w Genewie – WCPT 2019

Kongres WCPT, który odbędzie się w dniach 10-13 maja w Genewie w Szwajcarii, po raz kolejny łączy światową społeczność fizjoterapeutów.

Jest to kolejne wydarzenie w dwuletnim cyklu kongresowym WCPT, oferujące niezrównaną możliwość współpracy z organizacjami opieki zdrowotnej i organizacji humanitarnych. W dzisiejszych czasach może się wydawać, że świat, a może nawet nasz zawód, staje się coraz bardziej rozdrobniony. WCPT ma na celu stworzenie globalnej społeczności, w której każdy fizjoterapeuta czuje się połączony i może przekroczyć nawet własne oczekiwania. Poszerzając własną wiedzę, wymieniając się nią wzajemnie, rozwijając praktykę z korzyścią dla ludności oraz jednostek i społeczności, którym służymy.

Kongres WCPT2019 jest okazją, aby przedstawić się globalnej publiczności i zaprezentować swoje badania, rozwój lub innowacje największemu międzynarodowemu kongresowi profesjonalistów.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów na Kongres WCPT maksymalne do 6 września, wtedy wszelkie zgłoszenia zostaną zamknięte.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przy współpracy z Zespołami ds. Nauki oraz z Zespołem do spraw Międzynarodowych ogłasza wsparcie finansowe dla osób, które zakwalifikują się do czynnego udziału w Kongresie WCPT, który odbędzie się od 10 do 13 maja 2019 roku w Genewie w Szwajcarii.

Wsparcie finansowe: Jak otrzymać dofinansowanie?

WCPT 2019: Rejestracja. Informacje. Program.

„Nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą”

„Nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą”

rozmowa z dr. hab. n. med. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Od ponad miesiąca każdy, kto chce wykonywać zawód fizjoterapeuty musi posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Na kilka tygodni przed terminem wprowadzenia w czyn tego obowiązku pojawiły się głosy, że w wielu placówkach może nastąpić paraliż, że zabraknie fizjoterapeutów. Czy spełniły się te najczarniejsze scenariusze?

prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów (MK): Zdecydowanie nie. Do Izby trafiły pojedyncze głosy z placówek, które borykały się z problemami kadrowymi z tego powodu. NFZ w oficjalnym piśmie skierowanym do KIF stwierdził jednoznacznie, iż nie zaobserwował żadnych problemów z ciągłością świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów. My ze swojej strony możemy powiedzieć, iż dołożyliśmy wszelkich starań, żeby proces ten przebiegł sprawnie i bez przeszkód. Specjalne podziękowania należą się tu osobom bezpośrednio pracującym nad weryfikacją dokumentów i obsługą Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Osobne podziękowania należą się również ponad pięćdziesięciotysięcznej rzeszy fizjoterapeutów, która złożyła dokumenty w wymaganym przez ustawę terminie.

To ilu jest fizjoterapeutów w Polsce?

MK: Tych z prawem wykonywania zawodu jest w naszym kraju ponad 54 tysiące. W trakcie weryfikacji jest obecnie niewiele ponad dwa tysiące wniosków, z których większość zostanie prawdopodobnie pozytywnie zweryfikowana i fizjoterapeuci, którzy je złożyli otrzymają numery PWZFz jeszcze w lipcu.

Co w pana ocenie zmienił obowiązek posiadania PWZFz?

MK: Po pierwsze to wzrost bezpieczeństwa pacjentów. Ten aspekt podkreślałem już wielokrotnie. Do tej pory każdy, kto chciał, mógł określać się jako fizjoterapeuta nie musiał wykazać się żadnymi, prawnie uregulowanymi kompetencjami i wykształceniem. Dziś jest zupełnie inaczej. Fizjoterapeuta to osoba posiadająca właściwe kompetencje; taka, która wie, jak pracować z pacjentem, żeby mu pomóc. Pacjent wie, że trafia w dobre ręce. Po drugie, zdecydowane podniesienie prestiżu zawodu fizjoterapeuty. Jesteśmy medycznym zawodem zaufania publicznego. A to zobowiązuje.

Czy KIF kontroluje czy wszyscy podający się za fizjoterapeutów faktycznie nimi są?

MK: Do KIF wpływa po kilkanaście informacji tygodniowo o świadczeniu usług fizjoterapeutycznych przez osoby bez wymaganych uprawnień. Wszystkie takie doniesienia są przez nas wstępnie weryfikowane, a następnie KIF kieruje zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To są nasze kompetencje i to możemy zrobić. W najbliższym czasie planujemy akcję jednolitego oznaczenia placówek: na drzwiach pojawi się naklejka „Tu pracuje fizjoterapeuta z PWZFz”. To ważne, żeby pacjenci wyrobili sobie nawyk i korzystali z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów dostępnego on-line na naszej stronie. Tam znajdą wiarygodne informacje o fizjoterapeucie, z którego pomocy chcą skorzystać. Osoby, które nie figurują w rejestrze nie są fizjoterapeutami.

Od 1 czerwca 2018 roku mamy nową erę w fizjoterapii. To dobre podsumowanie?

MK: Zdecydowanie tak, nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą!  Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty to standard i wiele osób postrzega go jako jakościowo pożądaną zmianę. Na spotkaniach również fizjoterapeuci podkreślają, że to był konieczny krok. Nie chcieli być stawiani w tym samym rzędzie, co masażyści, trenerzy personalni czy tzw. kręgarze. Nie chodzi o to, że to gorsze zawody, ale o innym zakresie działań i kompetencjach. Nasze kompetencje jasno określa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Dziękuję za rozmowę.