Listopadowe posiedzenie KRF

Podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji dyskutowano o przyszłorocznym budżecie i strategii komunikacji służącej wzmacnianiu roli fizjoterapeuty w systemie, prestiżu zawodu, przybliżaniu wiedzy o fizjoterapii oraz budowaniu marki KIF. Przyjęto uchwałę dot. ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów w ramach składki. Omawiano kongres organizowany przez KIF w przyszłym roku pod hasłem “Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”. Wydarzenie ma być okazją m.in. do dyskusji o kompetencjach zawodów medycznych. Mowa była także o projekcie FIZJO-LEARNING.

60 nowych szkoleń stacjonarnych w ramach FIZJI! MZ doceniło realizację projektu przez KIF

25 października o godz. 14.00 otwieramy zapisy na pierwsze 10 z 60 nowych szkoleń stacjonarnych. By fizjoterapeuci mieli czas na rejestrację na platformie FIZJA i szansę na udział, zaplanowaliśmy start zapisów w pięciu turach. Co kilka dni będą otwierane zapisy na kolejną część szkoleń. – Cieszy fakt, że Ministerstwo Zdrowia doceniło, że KIF w sposób wyróżniający na tle innych zawodów prowadzi projekt szkoleniowy i przeznaczyło na szkolenia dla fizjoterapeutów dodatkowe środki. Zachęcam wszystkich fizjoterapeutów do korzystania z naszych bezpłatnych certyfikowanych szkoleń stacjonarnych i online – powiedział prezes KRF dr Tomasz Dybek.

KIF rozwija FINEZJO – bezpłatną aplikację do prowadzenia dokumentacji medycznej

W związku z podjętą przez Krajową Radę Fizjoterapeutów decyzją o dalszym rozwoju bezpłatnej aplikacji FINEZJO, zachęcamy osoby korzystające z niej do zgłaszania mailowo sugestii, uwag, rekomendacji. KIF intensywnie pracuje nad ulepszeniem FINEZJO, jest ponadto otwarty na opinie użytkowników – fizjoterapeutów. Wiadomości ze zgłoszeniami dotyczącymi funkcjonalności udostępnianego przez izbę narzędzia należy kierować na adres [email protected]. Maile będzie analizował zespół odpowiedzialny za aplikację.

Wrześniowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Podczas XII posiedzenia Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła wszystkie procedowane uchwały, nie było uwag do realizacji tegorocznego budżetu, jak też bez zastrzeżeń zatwierdzono sprawozdanie dot. realizacji projektu “FIZJO-LEARNING” oraz plan. Po merytorycznej dyskusji przyjęto wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, zdecydowano także o dalszym rozwoju aplikacji FINEZJO. Przyjęto stanowisko dot. czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej.