PL

Aktualności

Marcowe posiedzenie KRF

W czasie obrad przyjęto szereg uchwał dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty, funkcjonowania izby oraz zarekomendowano kierunki działań na zewnątrz i w międzynarodowej współpracy. Przedstawiono również sprawozdania z działalności.

Finał największego projektu szkoleniowego w historii polskiej fizjoterapii

Podczas konferencji prasowej pod hasłem “Bądź coraz lepszy w tym, co robisz” Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała zrealizowany dzięki środkom z Unii Europejskiej projekt FIZJO-LEARNING, w którym wzięło udział prawie 16 tys. fizjoterapeutów. W ramach projektu odbyło się 901 szkoleń stacjonarnych,

Relacja ze styczniowego posiedzenia KRF

Krajowa Rada Fizjoterapeutów podczas XV posiedzenia II kadencji, pierwszego w 2024 roku, podjęła 195 uchwał w sprawie stwierdzenia wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz 61 uchwał o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu,

STOP paraliżowi rehabilitacji w Polsce

KIF zdecydowanie sprzeciwia się nałożeniu na fizjoterapeutów obowiązku korzystania z aplikacji FSR, co zamierza zarządzeniem wprowadzić prezes NFZ. Jak podkreśla KIF, wdrożenie aplikacji, niepoprzedzone jakimikolwiek konsultacjami z samorządem zawodowym fizjoterapeutów, spowoduje całkowity paraliż rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej, domowej oraz ośrodków pobytu

Dziel się ze światem swoją wiedzą – skorzystaj z nowego programu KIF

Program „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji” to najnowszy projekt Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który wystartował wraz z 2024 rokiem. Założeniem jest wsparcie finansowe wyjazdów fizjoterapeutów do ośrodków zagranicznych w krajach UE i państw członkowskich EFTA w celu prezentacji