Aktualizacja zaleceń w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów z COVID-19 w warunkach szpitalnych.

Aktualizacja zaleceń dotyczących postępowania fizjoterapeutycznego u dorosłych z chorobą wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w szpitalnych warunkach intensywnej opieki medycznej obejmuje: planowanie i przygotowanie personelu fizjoterapii; narzędzia przesiewowe do określania zapotrzebowania na fizjoterapię; oraz zalecenia dotyczące stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych.

NFZ utrwala kryzys w fizjoterapii

11 stycznia 2022 roku zostało opublikowane zarządzenie zmieniające wyceny z fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej wraz z komunikatem. Komunikat i uzasadnienie są jednak oderwane od treści aktu – w ocenie środowiska fizjoterapeutów proponowane zmiany, szczególnie zakres wycen, w żaden sposób nie odzwierciedlają realnych potrzeb ani praktyki działania. Zarządzenie jest bardzo dalekie od zmian zaproponowanych przez środowisko we wspólnym stanowisku z 11 stycznia 2022 roku.

Fizjoterapeuci razem w sprawie wycen

11 stycznia 2022 roku w siedzibie KIF odbyło się spotkanie konsultacyjne samorządu zawodowego oraz przedstawicieli sześciu organizacji skupiających fizjoterapeutów (SFP, PTF, PSSF, ZZ Fizjoterapia, OZZPDMiF, OZZPF), w którym uczestniczył także Konsultant Krajowy. Jesteśmy przekonani, że tylko jednocząc siły możemy działać na rzecz poprawy sytuacji w fizjoterapii publicznej. Wspólnym celem jest zwiększenie dostępności fizjoterapii dla pacjentów oraz poprawa warunków pracy fizjoterapeutów. Podczas spotkania zostało wypracowane wspólne stanowisko środowiska fizjoterapeutycznego.

Noworoczne wydanie „Głosu Fizjoterapeuty”

Oto najnowsze wydanie „Głosu Fizjoterapeuty”! W numerze m.in. o „zimowych” wyzwaniach dla fizjoterapeutów, czyli typowych kontuzjach i wypadkach w sezonie feryjnym, zaś w roli w PASJONATA Maciej Sowiński – fizjoterapeuta, zapalony narciarz i trener z Warszawy. Polecamy także artykuł „Wczesna fizjoterapia ratuje życie”, o roli fizjoterapii w leczeniu pacjentów, w tym covidowych, na oddziałach intensywnej terapii. Piszemy również o karcie pediatrycznej, która od niedawna jest dostępna w Finezjo. Zapraszamy do lektury!

Ważne! Wydłużono termin zgłaszania się do organizacji podmiotów działających w obszarze fizjoterapii!

Świadczeniodawcy stają w obronie fizjoterapii! Grupa około 40 pracodawców z całej Polski, reprezentująca podmioty o różnej wielkości i organizacji, we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów podjęła inicjatywę porozumienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji leczniczej i utworzenia organizacji pracodawców. Większość z nich jest równocześnie czynnymi fizjoterapeutami, a część to przedsiębiorcy zatrudniający fizjoterapeutów! Chcesz być częścią porozumienia? Zgłoś akces!

Fizjoterapeuci w obronie fizjoterapii – spotkanie 11.01. Znamy stanowisko OZZPF w sprawie wycen!

W związku z sytuacją fizjoterapii w publicznej ochronie zdrowia KIF zwraca się do wszystkich fizjoterapeutów o zgłaszanie propozycji zmian i rozwiązań dotyczących funkcjonowania fizjoterapii oraz zaprasza na spotkanie konsultacyjne wszystkie największe organizacje zrzeszające fizjoterapeutów. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska opartego na międzyśrodowiskowym kompromisie. Mamy stanowisko OZZPF w sprawie wycen! Dowiedz się więcej!

Wyjątkowe nowości w Finezjo!

W miniony weekend zespół odpowiedzialny za rozwój Finezjo – aplikacji do prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów, wdrożył kolejną aktualizację. Pośród nowości znalazł się długo wyczekiwany moduł pediatryczny. Dowiedz się, dlaczego jest wyjątkowy i co nowego jeszcze pojawiło się w aplikacji.