Światowy Dzień Fizjoterapii

Światowy Dzień Fizjoterapii przypada 8 września i obchodzony jest od 1996 kiedy to został ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii (WCPT)! Tematem tegorocznego Światowego Dnia Fizjoterapii jest ból przewlekły.

Zdrowie to ludzie, czyli samorządy zawodów medycznych o kadrach i koniecznych reformach

Słowo „kryzys” w systemie ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Długie kolejki pacjentów ustawiają się praktycznie w każdym obszarze i niemal po wszystkie świadczenia. W mediach stale pojawiają się informacje strajkach i protestach przedstawicieli zawodów medycznych. Organizacje pacjenckie regularnie zgłaszają problemy z dostępnością do leków. O zdrowiu wiele się mówi i będzie mówić się jeszcze więcej, bo jak pokazują badania to jeden z najważniejszych tematów dla Polaków.

NFZ o wdrożeniu ICF

Nie ma obligatoryjności wypełniania pól związanych ze sprawozdaniem danych w zakresie efektów terapii, zgodnie z klasyfikacją ICF, czytamy w stanowisku Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) z dnia 4 września br., które jest odpowiedzią na pismo Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Stanowisko KRF w sprawie wdrożenia klasyfikacji ICF w rehabilitacji leczniczej

W związku z opublikowaniem, w dniu 9 sierpnia br., na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, komunikatu, z którego wynika, że począwszy od dnia 1 września br. na wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza nałożony zostaje obowiązek sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, Krajowa Rada Fizjoterapeutów pomimo, że popiera kierunek planowanego dostosowania systemu informatycznego, jednak nie popiera ich wdrożenia w tak krótkim terminie.

KIF pyta, NFZ (nie) odpowiada

Kwestia wycen świadczeń z zakresu fizjoterapii to gorący temat ostatnich tygodni. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapytała w piśmie z 3 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia o podstawę zmiany wycen. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, nie rozwiewa naszych wątpliwości. W związku z tym do NFZ skierowane zostało kolejne pismo z zapytaniem o podstawę zmiany wycen. Czekamy na merytoryczną odpowiedź.