PL

Projekty UE

Dział Projektów i Doskonalenia Zawodowego

Dział Projektów i Doskonalenia Zawodowego zajmuje się nawiązywaniem współpracy oraz budowaniem trwałych relacji z instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie, zarządzanie, koordynowanie, wdrażanie i wydatkowanie środków europejskich w Polsce. Inicjowanie działań prorozwojowych dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym opracowywanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich pozwala m.in. na poszerzanie oferty szkoleniowej dedykowanej fizjoterapeutom zrzeszonym w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Dział Projektów i Doskonalenia Zawodowego poza pozyskiwaniem środków z zewnętrznych źródeł, koordynuje proces zawierania umów o dofinansowanie, następnie wdraża projekty i zajmuje się ich rozliczeniem.

Dotychczas pozyskane środki zewnętrzne

Wartość projektów: 98 100 104,32 zł

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 97 062 593,32 zł

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń lub ich organizacji
skontaktuj się z Działem Projektów i Doskonalenia Zawodowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Tel:
+48 22 230 23 73
+ 48 22 230 20 23