Dział Obsługi Projektów

Powołany w 2018 roku Dział Obsługi Projektów zajmuje się nawiązywaniem współpracy oraz budowaniem trwałych relacji z instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie, zarządzanie, koordynowanie, wdrażanie i wydatkowanie środków europejskich w Polsce. Inicjowanie działań prorozwojowych dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym opracowywanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich pozwala m.in. na poszerzanie oferty szkoleniowej dedykowanej fizjoterapeutom zrzeszonym w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Dział Obsługi Projektów poza pozyskiwaniem środków z zewnętrznych źródeł, koordynuje proces zawierania umów o dofinansowanie, następnie wdraża projekty i zajmuje się ich rozliczeniem.

Dotychczas pozyskane środki zewnętrzne

Wartość projektów: 78 100 104,32 zł

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 77 062 593,32 zł

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Dział Obsługi Projektów

Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Telefon kontaktowy: + 48 22 230 20 23
e-mail: [email protected]