Zespół Tematyczny do spraw Rozwoju Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Zespół tematyczny do spraw Historii Fizjoterapii oraz Nagród i Odznaczeń

Zespół Tematyczny do spraw Masażu w Fizjoterapii

Zespół Tematyczny do spraw Etyki

Zespół tematyczny do spraw Etyki w Badaniach Naukowych Fizjoterapeutów

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoprofilaktyki

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych

Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii

Zespół Tematyczny do spraw Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa Wykonywania Zawodu

Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

Zespół Tematyczny do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej

Zespół Tematyczny do spraw Międzynarodowych (International Cooperation Committee)

Zespół Tematyczny do spraw Nauki

Zespół Tematyczny do spraw Praktyk Fizjoterapeutycznych

Zespół Tematyczny do spraw Rozwoju Regionalnego

Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji Kierunkowych

Zespół Tematyczny do spraw Standardów Pracy Fizjoterapeutów

Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów