PL

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Łodzi

W dniu 8 grudnia 2022 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze w woj. łódzkim spotkanie fizjoterapeutów z dr Tomaszem Dybkiem – Prezesem KRF oraz przedstawicielami samorządu.

Spotkanie otworzył mgr Michał Łaz – koordynator wojewódzki KRF, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. łódzkiego, który przywitał zgromadzonych gości. Po powitaniu dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu. Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, Kierownik Działu Szkoleń KIF, która szczegółowo omówiła nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: mgr Michalina Torczyńska, mgr Kamil Białas, mgr Karol Wojciechowski – członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. łódzkiego, mgr Rafał Dobrowolski – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIF, mgr Martyna Olszowiec – Kierownik Łódzkiego Oddziału Terenowego Biura KIF, delegaci na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz kontrolerzy Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz:

  • Społecznej Akademia Nauk: dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN, Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii oraz
  • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr hab. n. o zdr. prof. UM Joanna Kostka, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Jednolitych Studiów Magisterskich na Kierunku Fizjoterapia.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Mamy nadzieję, że to początek naszych wspólnych działań dla fizjoterapeutów w województwie łódzkim.

NEWSLETTER