Molasy Roman
Przewodniczący
Okoń Maciej
Wiceprzewodniczący
Misztela Żewilla
Wiceprzewodnicząca
Detka Jacek
Jasięga Jarosław
Kłosek Michał
Krajczy Marcin
Kuta Marta
Merkel Maciej
Radzimińska Agnieszka
Rongies Witold
Sidaway Marta
Suchocka Joanna
Śliwiński Zbigniew
Trąbka Rafał (rezygnacja z funkcji z dniem 24.09.2021 r.)
Ujma Arkadiusz

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994), zwaną dalej „ustawą”, fizjoterapeuci zostali zorganizowani w ramach samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Jednym z organów KIF jest Wyższy Sąd Dyscyplinarny (art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy). Art. 80 ustawy stanowi, że:

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

  1. uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
  2. rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.

Biuro Wyższego Sądu Dyscyplinarnego czynne:

poniedziałek- piątek
8:00-16:00

Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Telefon: 22 230 20 21

Pracownicy:

Anna Głuchowska
anna.gluchowska@kif.info.pl