Zasady obejmowania honorowego patronatu przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów lub Krajową Radę Fizjoterapeutów

W celu otrzymania patronatu Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów lub Krajowej Rady Fizjoterapeutów, należy przesłać wypełniony wniosek na adres: [email protected]

POBIERZ WNIOSEK

Wniosek zostanie zaopiniowany, a decyzja odnośnie objęcia wydarzenia honorowym patronatem zostanie podjęta w ciągu maksymalnie 21 dni od daty złożenia wniosku.

O patronat Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie związane z fizjoterapią o szczególnej randze dla środowiska medycznego. Prośbę o patronat należy przesłać co najmniej 60 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 187/II KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie współpracy KRF z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Ostateczną decyzję w sprawie patronatu podejmuje prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, a organizator wydarzenia otrzymuje pisemną odpowiedź w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku, niezależnie od decyzji prezydium.

Przyznane patronaty Krajowej Izby Fizjoterapeutów

  • kwi 20

    PATRONAT I Ogólnopolska Konferencja ,,Przyszłość Fizjoterapii”

    Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym prezesa KRF I Ogólnopolskiej Konferencji ,,Przyszłość Fizjoterapii”, która odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2024 r.  Konferencję organizują Studenckie Koła Naukowe Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ,,Szansa” i ,,Manual Activity Group” AWF w Krakowie. Konferencja skierowana jest do studentów fizjoterapii z całej […]

Zobacz kolejne...