• Uchwała nr 342/I KRF (719 kB)

  Uchwała nr 342/I KRF w sprawie przyznania Wiceprezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego

 • Uchwała nr 341/I KRF (721 kB)

  Uchwała nr 341/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie w zakresie podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej

 • Uchwała nr 340/I KRF

  Uchwała nr 340/I KRF w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 339/I KRF

  Uchwała nr 339/I KRF w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: 232/265/I KRF

 • Uchwała nr 338/I KRF

  Uchwała nr 338/I KRF w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 332-337/I KRF

  Uchwały nr 332-337/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 331/I KRF

  Uchwała nr 331/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 330/I KRF (1 MB)

  Uchwała nr 330/I KRF w sprawie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 329/I KRF (631 kB)

  Uchwała nr 329/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwała nr 328/I KRF (6 MB)

  Uchwała nr 328/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 327/I KRF (760 kB)

  Uchwała nr 327/I zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • Uchwała nr 326/I KRF (12 MB)

  Uchwała nr 326/I KRF w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wraz z załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3)

 • Uchwała nr 325/I KRF (787 kB)

  Uchwała nr 325/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”

 • Uchwały nr 322-324/I KRF

  Uchwały nr 322-324/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 321/I KRF

  Uchwała nr 321/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały