• Uchwała nr 257/I KRF (3 MB)

  Uchwała nr 257/I KRF w sprawie zaświadczenia stwierdzającego, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwała nr 256/I KRF (12 MB)

  Uchwała nr 256/I KRF w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 255/I KRF (541 kB)

  Uchwała nr 255/I KRF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2017

 • Uchwała nr 254/I KRF (8 MB)

  Uchwała nr 254/I KRF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 • Uchwały nr 248-253/I KRF

  Uchwały nr 248-253/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwały nr 245-247/I KRF

  Uchwały nr 245-247/I KRF to uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 244/I KRF (726 kB)

  Uchwała nr 244/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 243/I KRF (860 kB)

  Uchwała nr 243/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prac wykończeniowych, założenia infrastruktury teletechnicznej oraz wyposażenia siedziby Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 237-242/I KRF

  Uchwały nr 237-242/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwały nr 232-236/I KRF

  Uchwały nr 232-236/I KRF to uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 231/I KRF (18 MB)

  Uchwała nr 231/I KRF w sprawie Procedur z zakresu ochrony danych osobowych

 • Uchwała nr 230/I KRF (739 kB)

  Uchwała nr 230/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 229/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 229/I KRF w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • Uchwała nr 228/I KRF (742 kB)

  Uchwała nr 228/I KRF w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 • Uchwała nr 227/I KRF (3 MB)

  Uchwała nr 227/I KRF w sprawie ustalenia Kryteriów Ciągłego Doskonalenia Zawodowego Fizjoterapeutów

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?