• Uchwała nr 427/I KRF (135 kB)

  Uchwała nr 427/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego

 • Uchwała nr 426/I KRF (262 kB)

  Uchwała nr 426/I KRF w sprawie przyznania Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego

 • Uchwała nr 425/I KRF (532 kB)

  Uchwała nr 425/I KRF w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2020 oraz załącznik do Uchwały nr 425/I KRF

 • Uchwała nr 424/I KRF

  Uchwała nr 424/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 423/I KRF

  Uchwała nr 423/I KRF w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 422/I KRF

  Uchwała nr 422/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 421/I KRF

  Uchwała nr 421/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 420/I KRF (522 kB)

  Uchwała nr 420/I KRF w sprawie stanowiska dotyczącego liczby punktów możliwych do zrealizowania przez fizjoterapeutę w ramach jednego etatu w przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i domowych

 • Uchwała nr 419/I KRF (394 kB)

  Uchwała nr 419/I KRF w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie

 • Uchwała nr 418/I KRF (272 kB)

  Uchwała nr 418/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego protestu fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 417/I KRF (261 kB)

  Uchwała nr 417/I KRF w sprawie wynajmu dodatkowych powierzchni biurowych na siedzibę Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 416/I KRF

  Uchwała nr 416/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 415/I KRF

  Uchwała nr 415/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 414/I KRF (437 kB)

  Uchwała nr 414/I KRF w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 413/I KRF (265 kB)

  Uchwała nr 413/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów