• Uchwała nr 661/ I KRF (265 kB)

  Uchwała nr 661/ I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

 • Uchwała nr 660/I KRF (342 kB)

  Uchwała nr 660/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów I kadencji

 • Uchwała nr 659/I KRF (403 kB)

  Uchwała nr 659/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów w zakresie poziomu wykształcenia

 • Uchwała nr 658/I KRF (338 kB)

  Uchwała nr 658/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania sekcji w związku z członkostwem w World Physiotherapy

 • Uchwała nr 657/ I KRF (355 kB)

  Uchwała nr 657/ I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie oświadczenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotnej w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 • Uchwała nr 656/ I KRF (434 kB)

  Uchwała nr 656/ I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie apelu Krajowej Rady Fizjoterapeutów do pacjentów w związku z planowanymi zmianami wycen w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

 • Uchwała nr 655/I KRF

  Uchwała nr 655/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 646-654/I KRF

  Uchwały nr 646-654/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 644-645/I KRF

  Uchwały nr 644-645/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 643/I KRF

  Uchwała nr 643/I KRF z dnia 15 grudnia 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 642/I KRF (258 kB)

  Uchwała nr 642/I KRF z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 641/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 641/I KRF z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2022 (wraz z załącznikiem)

 • Uchwała nr 640/I KRF

  Uchwała nr 640/I KRF z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 635-639/I KRF

  Uchwały nr 635-639/I KRF z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 634/I KRF

  Uchwała nr 634/I KRF z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty