• Uchwała nr 330/I KRF (1 MB)

  Uchwała nr 330/I KRF w sprawie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 329/I KRF (631 kB)

  Uchwała nr 329/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwała nr 328/I KRF (6 MB)

  Uchwała nr 328/I KRF w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 327/I (760 kB)

  Uchwała nr 327/I zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • Uchwała nr 326/I KRF (12 MB)

  Uchwała nr 326/I KRF w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wraz z załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3)

 • Uchwała nr 325/I KRF (787 kB)

  Uchwała nr 325/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”

 • Uchwały nr 322-324/I KRF

  Uchwały nr 322-324/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 321/I KRF

  Uchwała nr 321/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 320/I KRF (6 MB)

  Uchwała nr 320/I KRF o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanych wpływów i wydatków Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2018 wraz z załącznikiem

 • Uchwały nr 302-319/I KRF

  Uchwały nr 302-319/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 301/I KRF

  Uchwała nr 301/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 300/I KRF (594 kB)

  Uchwała nr 300/I KRF uchylająca uchwałę w sprawie wskazania osoby pełniącej obowiązki członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów, którego mandat został zawieszony

 • Uchwała nr 299/I KRF (562 kB)

  Uchwała nr 299/I KRF uchylająca uchwałę w sprawie zawieszenia mandatu członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 298/I KRF (836 kB)

  Uchwała nr 298/I KRF w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz podjęcia obowiązków członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 297/I KRF (674 kB)

  Uchwała nr 297/I KRF w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz podjęcia obowiązków członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów