• Uchwała nr 375/I KRF (213 kB)

  Uchwała nr 375/I KRF to uchwała przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach praktyk zawodowych fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 374/I KRF (232 kB)

  Uchwała nr 374/I KRF to uchwała przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie przeprowadzania wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych

 • Uchwała nr 373/I KRF (144 kB)

  Uchwała nr 373/I KRF to uchwała w sprawie Koordynatorów Wojewódzkich Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 372/I KRF (170 kB)

  Uchwała nr 372/I KRF to uchwała w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej

 • Uchwała nr 371/I KRF (497 kB)

  Uchwała nr 371/I KRF to uchwała w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 360-370/I KRF

  Uchwały nr 360-370/I KRF to imienna uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 359/I KRF

  Uchwała nr 359/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 358/I KRF (128 kB)

  Uchwała nr 358/I KRF to uchwała w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 357/I KRF (298 kB)

  Uchwała nr 357/I KRF to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 356/I KRF (208 kB)

  Uchwała nr 356/I KRF to uchwała przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 353-355/I KRF

  Uchwały nr 353-355/I KRF to imienne uchwały w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 352/I KRF

  Uchwała nr 352/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 351/I KRF (207 kB)

  Uchwała nr 351/I KRF w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwały nr 349-350/I KRF

  Uchwały nr 349-350/I KRF to imienne uchwały w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych od odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności

 • Uchwała nr 348/I KRF

  Uchwała nr 348/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz