• Uchwała nr 523/I KRF (634 kB)

  Uchwała nr 523/I KRF z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 522/I KRF (244 kB)

  Uchwała nr 522/I KRF z dnia 8 września 2020 r. przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczące kwestii kwalifikacji odpadów wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych

 • Uchwała nr 521/I KRF

  Uchwała nr 521/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to imienna uchwała w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 519-520/I KRF

  Uchwały nr 519-520/I KRF z dnia 8 września 2020 roku to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 510-518/I KRF

  Uchwały nr 510-518/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to imienne uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia PWZFz

 • Uchwała nr 509/I KRF

  Uchwała nr 509/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 508/I KRF (950 kB)

  Uchwała nr 508/I KRF z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

 • Uchwała nr 507/I KRF

  Uchwała nr 507/I KRF z dnia 20 sierpnia 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały.

 • Uchwała nr 506/I KRF (253 kB)

  Uchwała nr 506/I KRF z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 505/I KRF (105 kB)

  Uchwała nr 505/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych

 • Uchwała nr 504/I KRF (229 kB)

  Uchwała nr 504/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów wobec zmiany art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy 4.0 (wraz z załącznikiem)

 • Uchwała nr 503/I KRF (433 kB)

  Uchwała nr 503/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczących zagadnień do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (wraz z załącznikiem)

 • Uchwała nr 502/I KRF (319 kB)

  Uchwała nr 502/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019 (wraz z załącznikiem)

 • Uchwała nr 501/I KRF (4 MB)

  Uchwała nr 501/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (wraz z załącznikiem)

 • Uchwała nr 500/I KRF (199 kB)

  Uchwała nr 500/I KRF z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Krajowego Zespołu Kontrolerów