• Uchwała nr 476/I KRF (263 kB)

  Uchwała nr 476/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 475/I KRF (344 kB)

  Uchwała nr 475/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących pomocy materialnej dla fizjoterapeutów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • Uchwała nr 474/I KRF (358 kB)

  Uchwała nr 474/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 473/I KRF

  Uchwała nr 473/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 472/I KRF (342 kB)

  Uchwała nr 472/I KRF w sprawie określenia warunków udzielania pomocy prawnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 471/I KRF (337 kB)

  Uchwała nr 471/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 464-469/I KRF

  Uchwały nr 464-469/I KRF z dnia 16 marca 2020 roku to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 458-463/I KRF

  Uchwały nr 458-463/I KRF z dnia 16 marca 2020 roku to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 457/I KRF

  Uchwała nr 457/I KRF z dnia 16 marca 2020 roku to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 456/I KRF (177 kB)

  Uchwała nr 456/I KRF z dnia 12 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 455/I KRF (331 kB)

  Uchwała nr 455/I KRF w sprawie realizacji obowiązku korporacyjnego wynikającego z członkostwa w WCPT

 • Uchwała nr 454/I KRF (610 kB)

  Uchwała nr 454/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 453/I KRF (1 MB)

  Uchwała nr 453/I KRF w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu

 • Uchwała nr 452/I KRF (425 kB)

  Uchwała nr 452/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

 • Uchwały nr 449-451/I KRF

  Uchwały nr 449-451/I KRF to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą