• Uchwała nr 358/I KRF (128 kB)

  Uchwała nr 358/I KRF to uchwała w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 357/I KRF (298 kB)

  Uchwała nr 357/I KRF to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 356/I KRF (208 kB)

  Uchwała nr 356/I KRF to uchwała przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 353-355/I KRF

  Uchwały nr 353-355/I KRF to imienne uchwały w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 352/I KRF

  Uchwała nr 352/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 351/I KRF (207 kB)

  Uchwała nr 351/I KRF w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwały nr 349-350/I KRF

  Uchwały nr 349-350/I KRF to imienne uchwały w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych od odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności

 • Uchwała nr 348/I KRF

  Uchwała nr 348/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 347/I KRF

  Uchwała nr 347/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 346/I KRF (3 MB)

  Uchwała nr 346/I KRF w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwała nr 345/I KRF (12 MB)

  Uchwała nr 345/I KRF wraz załącznikiem w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019

 • Uchwała nr 344/I KRF

  Uchwała nr 344/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 343/I KRF

  Uchwała nr 343/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 342/I KRF (719 kB)

  Uchwała nr 342/I KRF w sprawie przyznania Wiceprezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego

 • Uchwała nr 341/I KRF (721 kB)

  Uchwała nr 341/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie w zakresie podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej