• Uchwała nr 497/I KRF (227 kB)

  Uchwała nr 497/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wybieranych w poszczególnych województwach

 • Uchwała nr 496/I KRF (438 kB)

  Uchwała nr 496/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

 • Uchwała nr 495/I KRF (964 kB)

  Uchwała nr 495/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie określenia procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji

 • Uchwały nr 492-494/I KRF

  Uchwały nr 492-494/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 489-491/I KRF

  Uchwały nr 489-491/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. to imienne uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia PWZFz

 • Uchwała nr 488/I KRF

  Uchwała nr 488/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwały nr 487/I KRF (272 kB)

  Uchwały nr 487/I KRF z dnia 19 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących pomocy materialnej dla fizjoterapeutów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • Uchwały nr 486/I KRF (175 kB)

  Uchwały nr 486/I KRF z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 485/I KRF

  Uchwała nr 485/I KRF z dnia 19 maja 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 484/I KRF (533 kB)

  Uchwała nr 484/I KRF z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie apelu dotyczącego konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej

 • Uchwały nr 478-483/I KRF

  Uchwały nr 478-483/I KRF z dnia 28 kwietnia 2020 r. to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 477/I KRF

  Uchwała nr 477/I KRF z dnia 28 kwietnia 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 476/I KRF (263 kB)

  Uchwała nr 476/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 475/I KRF (344 kB)

  Uchwała nr 475/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących pomocy materialnej dla fizjoterapeutów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • Uchwała nr 474/I KRF (358 kB)

  Uchwała nr 474/I KRF z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów