• Uchwała nr 447/I KRF (140 kB)

  Uchwała nr 447/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na organizację II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 446/I KRF (405 kB)

  Uchwała nr 446/I KRF w sprawie ustalenia listy zebrań rejonowych i ich zasięgu terytorialnego

 • Uchwała nr 445/I KRF

  Uchwała nr 445/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 444/I KRF

  Uchwała nr 444/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 443/I KRF (182 kB)

  Uchwała nr 443/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na realizację usług hotelarskich w związku z organizacją II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 442/I KRF (275 kB)

  Uchwała nr 442/I KRF w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 441/I KRF (258 kB)

  Uchwała nr 441/I KRF w sprawie apelu dotyczącego podjęcia działań w celu poprawy sytuacji świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 • Uchwała nr 440/I KRF (259 kB)

  Uchwała nr 440/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie programu walidacji testów aktywności określonych w wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 439/I KRF (262 kB)

  Uchwała nr 439/I KRF w sprawie przyznania Wiceprezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego.

 • Uchwała nr 438/I KRF

  Uchwała nr 438/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 437/I KRF

  Uchwała nr 437/I KRF w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 435-436/I KRF

  Uchwały nr 435-436/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 434/I KRF

  Uchwała nr 434/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 433/I KRF (166 kB)

  Uchwała nr 433/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykraczania poza zakres uprawnień zawodowych fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 432/I KRF (441 kB)

  Uchwała nr 432/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie kontroli fizjoterapeutów