• Uchwała nr 531/I KRF (826 kB)

  Uchwała nr 531/I KRF z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 530/I KRF (270 kB)

  Uchwała nr 530/I KRF z dnia 13 października 2020 r. w sprawie standardów w zakresie norm udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych

 • Uchwała nr 529/I KRF (261 kB)

  Uchwała nr 529/I KRF z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • Uchwała nr 528/I KRF

  Uchwała nr 528/I KRF z dnia 13 października 2020 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 525-527/I KRF

  Uchwały nr 525-527/I KRF z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 524/I KRF

  Uchwała nr 524/I KRF z dnia 13 października 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 523/I KRF (634 kB)

  Uchwała nr 523/I KRF z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 522/I KRF (244 kB)

  Uchwała nr 522/I KRF z dnia 8 września 2020 r. przyjmująca stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczące kwestii kwalifikacji odpadów wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych

 • Uchwała nr 521/I KRF

  Uchwała nr 521/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to imienna uchwała w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 519-520/I KRF

  Uchwały nr 519-520/I KRF z dnia 8 września 2020 roku to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 510-518/I KRF

  Uchwały nr 510-518/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to imienne uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia PWZFz

 • Uchwała nr 509/I KRF

  Uchwała nr 509/I KRF z dnia 8 września 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 508/I KRF (950 kB)

  Uchwała nr 508/I KRF z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

 • Uchwała nr 507/I KRF

  Uchwała nr 507/I KRF z dnia 20 sierpnia 2020 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały.

 • Uchwała nr 506/I KRF (253 kB)

  Uchwała nr 506/I KRF z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów