• Uchwała nr 619/I KRF (259 kB)

  Uchwała nr 619/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwołania II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 616-618/I KRF

  Uchwały nr 616-618/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 615/I KRF

  Uchwała nr 615/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 614/I KRF

  Uchwała nr 614/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 612/I KRF (269 kB)

  Uchwała nr 612/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia poparcia organizacji parasolowej OMPT POLAND dla uzyskania członkostwa w International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) Incorporated

 • Uchwała nr 611/I KRF (335 kB)

  Uchwała nr 611/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o członkostwo oraz przystąpienie jako organizacja członkowska do The World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

 • Uchwała nr 610/I KRF (460 kB)

  Uchwała nr 610/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 609/I KRF (331 kB)

  Uchwała nr 609/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 608/I KRF

  Uchwała nr 608/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wydania europejskiej legitymacji zawodowej

 • Uchwała nr 607/I KRF

  Uchwała nr 607/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 605-606/I KRF

  Uchwały nr 605-606/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 601-604/I KRF

  Uchwały nr 601-604/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwały nr 600/I KRF

  Uchwały nr 600/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 599/I KRF

  Uchwała nr 599/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 598/I KRF (507 kB)

  Uchwała nr 598 /I KRF z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zwołania II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów