• Uchwała nr 632/I KRF (460 kB)

  Uchwała nr 632/I KRF z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem dodatkowej powierzchni biurowej na potrzeby Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 631/I KRF

  Uchwała nr 631/I KRF z dnia 30 września 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 630/I KRF

  Uchwała nr 630/I KRF z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 626-629/I KRF

  Uchwały nr 626-629/I KRF z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 625/I KRF

  Uchwała nr 625/I KRF z dnia 30 września 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 624/I KRF (171 kB)

  Uchwała nr 624/I KRF z dnia 24 września 2021 r. w sprawie apelu dotyczącego zachowania przez fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia prawnie określonego wymiaru czasu pracy

 • Uchwała nr 623/I KRF (177 kB)

  Uchwała nr 623/I KRF z dnia 24 września 2021 r. w sprawie stanowiska dotyczącego dalszego poparcia dla protestu organizowanego przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia

 • Uchwała nr 622/I KRF (168 kB)

  Uchwała nr 622/I KRF z dnia 02 września 2021 r. w sprawie zwołania II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 621/I KRF (175 kB)

  Uchwała nr 621/I KRF z dnia 02 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 620/I KRF

  Uchwała nr 620/I KRF z dnia 02 września 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 619/I KRF (259 kB)

  Uchwała nr 619/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwołania II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 616-618/I KRF

  Uchwały nr 616-618/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 615/I KRF

  Uchwała nr 615/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 614/I KRF

  Uchwała nr 614/I KRF z dnia 20 lipca 2021 r. to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 612/I KRF (269 kB)

  Uchwała nr 612/I KRF z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia poparcia organizacji parasolowej OMPT POLAND dla uzyskania członkostwa w International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) Incorporated