Stanowisko KIF wobec fake newsów

Stanowisko KIF wobec fake newsów

      Odnosząc się do fałszywych informacji, wprowadzających w błąd, rozprzestrzenianych w niektórych mediach, podkreślam, że sformułowane wobec obecnego zarządu KIF zarzuty oparte na kłamstwach są elementem trwającej od wielu miesięcy nagonki, motywowanej wyłącznie próbami powrotu do władzy działaczy poprzedniej kadencji. Jednym z przykładów takiej manipulacji jest chociażby twierdzenie, że sprawozdania, o którym wspominają w sposób sensacyjny autorzy listu, rzekomo nie dostarczyliśmy do Ministerstwa Zdrowia, a w rzeczywistości dostarczyliśmy to sprawozdanie w ustawowym terminie i nie ma tu mowy o jakichkolwiek niedopatrzeniach. Podobnych manipulacji użyto w pozostałych sformułowaniach.

     Zgodnie z kalendarzem posiedzeń w najbliższy czwartek, 27 lipca, odbędzie posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Zgodnie z regulaminem KRF, tak jak na każdym z posiedzeń, będą rozpatrywane zgłoszone wnioski.

Hanna Kowalewska
wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

SKM_C36823072511480

O dostępie do fizjoterapii i jakości świadczeń w Senacie RP

Dostępność świadczeń dla pacjentów, troska o jakość, walka z fałszywymi informacjami to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia, do których odnosił się samorząd fizjoterapeutów. Uczestnikami spotkania byli m.in. przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów medycznych i rzecznik praw pacjenta. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Rafał Trąbka – wiceprezes KRF.

Podczas dyskusji wiceprezes KRF zwracał uwagę na niewydolność systemu, która powoduje wydłużanie czasu oczekiwania na fizjoterapię.  

Podczas oczekiwania na fizjoterapię stan zdrowia pacjenta może się znacząco zmienić. Dlatego skierowania na fizjoterapię, wystawiane przez lekarzy, często jako fizjoterapeuci korygujemy, gdy pojawiają się wątpliwości, czy dane skierowanie jest adekwatne do obecnej sytuacji pacjenta. Każdą taką zmianę procedur czy zabiegów oczywiście musimy odpowiednio udokumentować. Chodzi o to, aby pacjent był leczony możliwie szybko, zgodnie z aktualnymi objawami. – argumentował wiceprezes KRF. 

Zaznaczył, że KIF prowadzi z Ministerstwem Zdrowia rozmowy o konieczności podjęcia przez resort działań mogących usprawnić proces udzielania świadczeń. Podkreślił również potrzebę koordynacji w zakresie współpracy z lekarzami. 

Rozmawiano o jakości, bezpieczeństwie leczenia i pacjenta, a także o regulacjach zwiększających to bezpieczeństwo. Była mowa również o bardzo niebezpiecznym dla zdrowia i życia pacjentów zjawisku dezinformacji (tzw. infodemii), które pojawia się głównie w internecie. Zwracano uwagę na znaczenie edukacji i rolę upowszechniania rzetelnej wiedzy medycznej, opartej o EBM, przekazywanej w sposób prosty i przystępny w kontekście walki z fake newsami i spiskowymi teoriami.  

Posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 20 lipca 2023 r. – oto link do relacji wideo: https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Konferencja prasowa pt. “FIZJA. Wyższe kompetencje fizjoterapeuty – szersza opieka dla pacjenta”

Konferencja prasowa pt. FIZJA. Wyższe kompetencje fizjoterapeuty – szersza opieka dla pacjenta

W najbliższy wtorek, 25 lipca 2023 r., o godz. 11.00 Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na konferencję prasową, podczas której z perspektywy korzyści dla pacjenta przedstawiona zostanie FIZJA, zapewniająca fizjoterapeutom bezpłatne szkolenia z ośmiu dziedzin fizjoterapii, podwyższające ich kompetencje. Omówione zostaną już udostępnione, jak też zupełnie nowe szkolenia online, realizowane we współpracy fizjoterapeuta i lekarz.

Konferencja z udziałem mediów transmitowana będzie w mediach społecznościowych KIF – na Facebooku i na kanale YouTube.

Media zapraszamy do siedziby KIF (Warszawa, Aleje Jerozolimskie 93, sala konferencyjna na IV piętrze). Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia do 24 lipca do godz. 15.00: [email protected]

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Apel Rzecznika Dyscyplinarnego dot. wypowiedzi fizjoterapeutów w Internecie

W związku z powtarzającymi się coraz częściej w Internecie wypowiedziami fizjoterapeutów, których styl i treść są sprzeczne z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi w naszym samorządzie, głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny KIF. Poniżej prezentujemy treść jego apelu.
Poniższy apel jest przypomnieniem stanowiska Rzecznika Dyscyplinarnego I Kadencji dr hab. Wojciecha Kiebzaka, prof. UJK. Stanowisko Organu Rzecznika KIF, pod którym podpisuje się obecny Rzecznik Dyscyplinarny KIF, jest nadal aktualne.

Szanowni Państwo!

Z niepokojem obserwuję coraz częstsze przypadki zamieszczania przez Fizjoterapeutów niestosownych wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych.

Jako Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów jestem zobowiązany, wraz z zespołem, nie tylko do przygotowywania postępowania dyscyplinarnego i wykonywania czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym, ale również do prowadzenia działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, o której mowa w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. W związku z powyższym, pragnę Państwu przypomnieć, że oprócz przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania zawodu mają Państwo obowiązek przestrzegania także Zasad Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty (dostępne na stronie: https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/).

Fizjoterapeutom jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego nie przystoi zamieszczanie w przestrzeni publicznej agresywnych i wulgarnych wypowiedzi zarówno pod adresem członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Organów KIF, jak i innych osób. Choć to marginalne, to niniejsze zachowanie jest wysoce szkodliwe z tego względu, że narusza dobra osobiste adresata, wywołuje u niego stres i poczucie krzywdy, a także naraża go na dalszą agresję i szykany. Umieszczanie tego rodzaju wypowiedzi negatywnie wpływa na wizerunek i zaufanie społeczne do fizjoterapeutów oraz osłabia prestiż zawodu. Należy podkreślić, że nawiązywanie i prowadzenie dialogu polega na prezentowaniu argumentów, postulatów oraz konstruktywnej krytyce, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się, eskalowaniu konfliktu i szkalowaniu rozmówcy. Nie wolno również zapominać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy.

W związku z powyższym, apeluję do Państwa o rozwagę i refleksję przed publikowaniem wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej. Nie zachowujmy się wobec innych w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy być potraktowani. Jako Fizjoterapeuci nie zapominajmy, aby zawsze oprócz najwyższego poziomu fachowości, prezentować swoim zachowaniem również kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka. W przypadku Państwa ewentualnych uwag dotyczących funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jej Organów, zachęcam do kontaktu z biurem KIF oraz aktywności w działaniach naszego samorządu zawodowego.

Z wyrazami szacunku,
dr Jacek Łuniewski
Rzecznik Dyscyplinarny KIF

Ruszył międzynarodowy projekt pt. “Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (SMARTherapy+)

Projekt SMARTherapy+: Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe.

Projekt pt. “Smart learning for gait physiotherapy – a standardized tool for health higher education in Europe” (akronim: SMARTherapy+), nr 2020-1-PL01-KA203-082292, realizowany jest w ramach programu Erasmus+ Call 2020 Key Action 2, Strategic Partnerships in the field of Higher Education- strategic partnerships for innovation. Koordynatorem projektu jest Politechnika Śląska, a do zespołu projektowego należą Fondazione Politecnico di Milano (Włochy), Universitat zu Lubeck (Niemcy) oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Polska).
Prace projektowe trwają od listopada 2020 r., a planowane zakończenie nastąpi w październiku 2023 r.

Projekt SMARTherapy+ ukierunkowany jest na opracowanie profesjonalnego i ustandaryzowanego kursu e-learningowego w zakresie fizjoterapii chodu, którego główną zaletą będzie nauka oparta na wielowymiarowych i interaktywnych scenariuszach opracowanych na podstawie utworzonej bazy studium przypadków. Planowane jest uwzględnienie 20 różnych chodów z zakresu neurologii, ortopedii, chorób wieku rozwojowego i geriatrii.

Opracowane innowacyjne narzędzie edukacyjne będzie intuicyjne w obsłudze, a treści szkoleniowe łatwe do zrozumienia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (materiały szkoleniowe będą bazować na cyfrowych grach edukacyjnych i środowisku wirtualnej rzeczywistości). Ponadto narzędzie będzie łatwo dostępne i powszechne dzięki mechanizmowi wspomagającemu uczenie się na odległość. W szczególności SMARTheraphy+ jako narzędzie do nauki będzie cyfrową i nowoczesną platformą uczenia się w zakresie fizjoterapii, obejmującą trzy podstawowe komponenty: UŻYTECZNA WIEDZA: podstawowy zakres wiedzy praktycznej niezbędnej do zapewnienia aktualnych i niezbędnych umiejętności przyszłym fizjoterapeutom; DOSTĘPNA WIEDZA: tworzenie trwałego narzędzia edukacyjnego, które zagwarantuje równy dostęp do wiedzy w całej Europie; WIEDZA NIEWYKLUCZAJĄCA: stworzenie efektywnego narzędzia edukacyjnego, które zagwarantuje uzyskanie efektów uczenia się przez uczestników kursu o różnym zapleczu edukacyjnym, z różnym wykształceniem poprzez dostosowanie metodologii uczenia się do zróżnicowanej zdolności absorpcyjnej.

Beneficjentem projektu są nauczyciele akademiccy w zakresie fizjoterapii, studenci fizjoterapii, lekarze. Instytucjonalnie są to uczelnie medyczne i wychowania fizycznego, oferujące kierunki i specjalności w zakresie fizjoterapii. Projekt ma charakter edukacyjny i nie jest związany z działalnością komercyjną.

Zapisy na kurs online rozpoczną się 15.09.2023. Udział w kursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: www.smartherapyplus.eu

Kontakt: Agnieszka Ziętkiewicz, Politechnika Śląska
e-mail: [email protected]

KIF ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma “Physiotherapy Review” zapraszają tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Chcemy wspierać absolwentów i zachęcać ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (140 pkt ministerialnych). Periodyk może się też pochwalić wysokim wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) – 95.05 punktów. Strona czasopisma: https://physiotherapy.review/

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023.

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec – przewodniczący
dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM
dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
dr Janusz Doś
dr Dorota Gazurek
dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Halski, prof. Uczelni
dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
dr Katarzyna Kaniewska
dr hab. Anna Kołcz
dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni
dr hab. Marcin Krajczy, prof. Uczelni
dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
prof. dr hab. Przemysław Lisiński,
dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF
dr Elżbieta Rajkowska-Labon
prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha
dr Aleksandra Szylińska
dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF
dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni
dr Sebastian Wójtowicz
dr Jolanta Zajt
dr hab. Marek Żak, prof. UJK

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady konkursu.

REGULAMIN KONKURSU 2023

2023_Zalacznik-1

2023_Zalacznik-2

2023_Zalacznik-3

2023_Zalacznik-4