W dniach 18-19 marca w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się międzynarodowa konferencja “Evidence-Based Physiotherapy Practise w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP – mapa drogowa”. Krajowa Izba Fizjoterapeutów była partnerem tego wydarzenia. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci z kraju i zagranicy.

Nagrania wszystkich wystąpień znajdują się pod adresem: https://www.awf-bp.edu.pl/nauka/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-pro-ebp/prezentacje/