PL

Dofinansowania na rozwój naukowy

Przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów działa Zespół Tematyczny ds. Nauki, mający na celu promowanie, propagowanie oraz wspieranie fizjoterapii klinicznej opartej na dowodach naukowych. W 2018 roku został uruchomiony program przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy. Zespół ds. Nauki rekomenduje finansowe wsparcie przyznawane ze środków KIF dla fizjoterapeutów realizujących prace badawcze, których efektem są publikacje naukowe czy uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe.

Fizjoterapeuci regularnie opłacający składki mogą uzyskać środki finansowe na pokrycie kosztów publikacji lub serii artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej z Impact Factor lub na pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i realizacją postępowania o nadanie stopnia doktora, postępowania habilitacyjnego albo tytułu naukowego profesora.

Terminy naboru wniosków:

I nabór – od 1 stycznia do 30 kwietnia

II nabór – od 1 maja do 31 sierpnia

III nabór – od 1 września do 31 grudnia

Wszelkie informacje dotyczące programu przyznawania środków finansowych dostępne są na stronie: https://kif.info.pl/program-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-naukowy/

NEWSLETTER