29 kwietnia 2022 r., w piątek, odbyło się oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. wielkopolskiego: Miłosz Smoliński, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska oraz Marcel Stasierski. Biuro w tym ważnym dniu odwiedził m.in.  prof. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Kordel, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej mgr Teresa Kruczkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, dyrektorzy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Poznania, reprezentanci uczelni wielkopolskich kształcących fizjoterapeutów, dyrekcje oddziału wielkopolskiego NFZ, dyrekcje poznańskich szpitali. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przywitaniu gości, prof. Maciej Krawczyk przedstawił krótko działania i rolę samorządu fizjoterapeutów oraz statystyki zawodowe związane z regionem wielkopolskim. W wojewódzkie wielkopolskim jest 6224 fizjoterapeutów, którzy pracują zarówno w przychodniach i szpitalach, domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczych jak również prowadzą własne praktyki fizjoterapeutyczne. Realizują świadczenia zarówno refundowane przez NFZ jak komercyjne.

Prof. Krawczyk omówił główne inicjatywy podjęte przez KIF, m.in. opracowanie samorządowych programów zdrowotnych oraz projekt szkolenia podnoszącego kwalifikacje fizjoterapeutów.

W czasie dyskusji z zaproszonymi gośćmi rozmawiano, m.in.  nad potrzebami regionalnymi związanymi z rehabilitacją, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed fizjoterapeutami z województwa. Przedstawiciele KIF podkreślali, iż zależy im na wzmacnianiu działań promujących profilaktykę zdrowotną, także poprzez zdefiniowanie fizjoprofilaktyki i tworzenie programów zdrowotnych, gotowych do implementacji przez samorządy lokalne.  Propozycje takich programów zostały przedstawione podczas spotkania i dotyczyły m.in. opieki fizjoterapeuty nad niemowlętami czy fizjoterapii postcovidowej. Celem spotkania i dyskusji było zwiększenie świadomości o roli i udziale fizjoterapeutów w sektorze zdrowia. Ważny temat, który był podjęty podczas spotkania, dotyczył refundowanych świadczeń zdrowotnych. Prof. Maciej Krawczyk zapoznał obecnych na spotkaniu przedstawicieli dyrekcji NFZ z sytuacją w fizjoterapii refundowanej i wskazał m.in. na tzw. proces „stomatologizacji fizjoterapii” (przechodzenie fizjoterapeutów z sfery publicznej na rynek prywatnych usług), podając jako przykład spadającą na przestrzeni kilku lat liczbę fizjoterapeutów świadczących usługi w systemie publicznego ochrony zdrowia. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej oraz Zastępca Dyrektora NFZ ds. Medycznych wręczyły listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli KRF.

W dniu otwarcia odbyło się także spotkanie robocze Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z woj. Wielkopolskiego. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat potrzeb regionalnych kadry fizjoterapeutycznej i głównych wyzwań, jakie związane są z zapewnieniem wysokiej jakości świadczeń z fizjoterapii. Dyskutowano także na temat możliwości rozwoju fizjoterapii w województwie wielkopolskim.

List gratulacyjny - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

List gratulacyjny - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ