Uwaga Rozliczanie wizyty fizjoterapeutycznej

Rozliczanie wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych: fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa.

Na prośbę Krajowej Izby Fizjoterapeutów Ministerstwo Zdrowia (korespondencja nr IK 1418742.2018.IJ) wydało opinię w sprawie rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej z NFZ.

Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej może odbywać́ się poza cyklem zabiegowym i może być rozliczania poza nim. Tym samym wizyta fizjoterapeutyczna nie jest traktowana jako jeden z pięciu możliwych do wykonania w ciągu dnia zabiegów fizjoterapeutycznych.

Jednak jak wskazuje Prezes NFZ w § 12 ust. 8 i 9  zarządzenia, nr 42/2018/DSOZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń́ – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest podpisanie w karcie zabiegowej uzasadnienia wyboru wizyty fizjoterapeutycznej przez osobę̨ uprawnioną do realizacji wizyty (…) oraz, że produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna, w danym cyklu terapeutycznym, może być rozliczony maksymalnie dwa razy.

Fizjoterapeuci razem mogą więcej

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” z dr hab. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF.

Relacja z pierwszego spotkania naukowego nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA- Ukrainian Physiotherapy Association)

Członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zostali zaproszeni do Kijowa, na pierwsze spotkanie naukowe nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA Ukrainian Physiotherapy Association).

Spotkanie odbyło się 8 września 2018 roku w Kijowie podczas symbolicznego dnia jakim jest ustanowiony przez WCPT – Światowy Dzień Fizjoterapii.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz zreferował temat: Rozwoju rehabilitacji w Polsce na przestrzeni 20 lat. Członkini KRF Dalia Woźnica przedstawiła informacje dotyczące edukacji fizjoterapeutów w Europie. Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski opisał obecnym uczestnikom zasady badania według ICF. Dodatkowo obaj Wiceprezesi poprowadzili warsztaty naukowe. Ernest Wiśniewski o badaniu funkcjonalnym odcinka szyjnego kręgosłupa wg. wytycznych fizjoterapii ortopedycznej, a Paweł Adamkiewicz o spastyczności.

Dziękując za ciepłe przyjęcie, członkowie KIF podarowali członkom UPTA cztery zaproszenia na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 24 listopada 2018r na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i mimo dwujęzycznych wykładów przy pełnym zrozumieniu! Uczestnicy chętnie pytali o doświadczenia związane ze zmianami fizjoterapeutycznymi na polskim rynku. Cieszymy się, że jako KIF możemy inspirować innych i pomagać państwom z mniejszą tradycją zawodową dokonywać przełomowych zmian. Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać Światowy Dzień Fizjoterapii na zaangażowaniu w budowę nowoczesnej fizjoterapii na świecie.