Rusza program pilotażowy “Recepta na Ruch”. Zgłoś się!

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia proceduje aktualnie projekt rozporządzenia dotyczący nowego programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860. Program ma przede wszystkim służyć upowszechnianiu aktywności fizycznej pośród społeczeństwa pod opieką fizjoterapeutów.

Celem głównym programu pilotażowego “Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób powyżej 25 roku życia diagnostyką oraz profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w których zalecana jest aktywność fizyczna. Profilaktyka ma być uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Pilotaż ma stanowić odpowiedź na notowany w Polsce wzrostowy trend występowania nadwagi i otyłości, a także niewystarczający poziom aktywności fizycznej lub jej niewłaściwe dobranie. Programem zostanie objętych 15 000 osób w całej Polsce, w proporcjonalnym podziale na województwa.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia na stronach Oddziałów Wojewódzkich rozpoczął zamieszczanie szczegółowych informacji o naborze świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych właściwych województwom OW NFZ i zgłaszania się celem realizacji ww. programu pilotażowego.

Ogłoszenia dotychczas opublikowane:

Pomorski OW NFZ: https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-swiadczeniodawcy/program-pilotazowy-recepta-na-ruch,9779
Dolnośląski OW NFZ: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;59190&des=1;2
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/4091/pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza-nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch
Małopolski OW NFZ: https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/ministerstwo-zdrowia-zaprasza-swiadczeniodawcow-do-zglaszania-sie-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,3031.html
Podlaski OW NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/program-pilotazowy-recepta-na-ruch/
Śląski OW NFZ: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow/item/127743-pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza
Zachodniopomorski OW NFZ: https://www.nfz-szczecin.pl/hyc8v_news_4390_informacja_o_zalozeniach_programu_pilotazowego_bdquorecepta_na_ruchquot.htm
Mazowiecki OW NFZ: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-ww-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,2025.html
Lubelski OW NFZ: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6462
Świętokrzyski OW NFZ: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikat-w-sprawie-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch/
Lubuski OW NFZ: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/8712/Program_pilotazowy___Recepta_na_Ruch/
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: https://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadczen/rehabilitacja-lecznicza/informacja-dotyczaca-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,36.html

CeZ prowadzi badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Weź udział w ankiecie.

VII edycja – Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie  informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Coraz bliżej do dofinansowania specjalizacji dla fizjoterapeutów

Cały czas rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia oraz CMKP o finansowaniu specjalizacji. Fizjoterapeuci, jako jeden z nielicznych zawodów medycznych, nadal muszą płacić za specjalizację! W efekcie wśród ponad 75 tysięcy członków samorządu, specjalizacją może się pochwalić zaledwie nieco ponad 1000 osób! Z tego też powodu finansowanie specjalizacji z budżetu jest jednym z kluczowych zadań II kadencji samorządu. Przypominamy, że w grudniu 2022 r., podczas spotkania z KRF, obiecał to wiceminister Piotr Bromber: https://kif.info.pl/wiceminister-bromber-zapowiedzial-finansowanie-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow/

16 maja 2023 r. z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się kolejne spotkanie dotyczące specjalizacji w fizjoterapii, na które zaproszono gości, ekspertów oraz przedstawicieli samorządu. Spotkanie odbyło się w biurze KIF w alejach Jerozolimskich 93.

Zaproszeni goście:

 • profesor Jan Szczegielniak – konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
 • Edyta Gadomska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Marta Opałka – Naczelnik Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Agnieszka Stępień – Główny specjalista w Zespole ds. Akredytacji Biuro Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia w CMKP.

Samorząd fizjoterapeutów reprezentowało Prezydium KRF w pełnym składzie:

 • dr Tomasz Dybek – prezes KRF,
 • dr Dominika Batycka-Stachnik – wiceprezes KRF,
 • mgr Hanna Kowalewska – wiceprezes KRF,
 • dr Rafał Trąbka wiceprezes KRF.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

 • Michał Łaz – prezes zarządu OSSF,
 • Karol Wojciechowski – wiceprezes OSSF,

oraz członkowie zespołu tematycznego ds. specjalizacji, powołanego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów w składzie:

 • dr hab. n. med. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – przewodnicząca ZT ds. specjalizacji,
 • dr n. o zdr. Joanna Bukowska – zastępczyni przewodniczącej,
 • dr n. med. Elżbieta Szczygieł,
 • dr n. med. Katarzyna Gierat Haponiuk,
 • dr Anna Lewandowska,
 • dr n. o kult. fiz.  Agnieszka Piwoda,
 • dr Dorota Ratuszek-Sadowska,
 • mgr Izabela Dudek.

Podczas spotkania poruszono kwestie administracyjne związane z obsługą programu specjalizacji w ośrodkach akredytowanych oraz wskazano trudności, jakie pojawiają się z ubieganiem się ośrodków o zdobycie akredytacji. Konsultant krajowy, prof. Jan Szczegielniak, przedstawił dane dotyczące specjalizacji w fizjoterapii w Polsce oraz trendy jej rozwoju. Uczestnicy spotkania wymienili się merytorycznymi uwagami dotyczącymi przyszłości specjalizacji oraz kierunku, w jakim będzie się ona rozwijać. Ustalono także, że będą organizowane cykliczne spotkania z MZ w sprawie specjalizacji dla fizjoterapeutów.

Szybki dostęp do serwisów KIF dla każdego fizjoterapeuty

Przypominamy, że każdy fizjoterapeuta ma gwarantowany dostęp do Portalu Fizjoterapeuty – specjalnej platformy komunikacji z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Po zarejestrowaniu się do Portalu Fizjoterapeuty zyskujesz dostęp do wielu przydatnych informacji i bezpłatnych aplikacji np. platformy szkoleniowej Fizja, aplikacji do dokumentacji medycznej Finezjo, wyszukiwarki Znajdź Fizjoterapeutę.  

Jeśli nie masz jeszcze konta w Portalu, zachęcamy – załóż je teraz, aby w pełni korzystać z bycia członkiem samorządu zawodowego fizjoterapeutów. 

Jak zarejestrować się do Portalu Fizjoterapeuty? 

 1. Wejdź na stronę https://logowanie.kif.info.pl/register/
 2. W formularzu wpisz swój numer PWZFz, podaj datę urodzenia oraz ustaw hasło. 
 3. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin, a następnie kliknij “zarejestruj się”. W ciągu kilku minut od rejestracji na Twojej skrzynce mailowej* pojawi się wiadomość zawierająca informację o konieczności aktywowania konta. Wiadomość otrzymasz z adresu portal@kif.info.pl, temat: Potwierdzenie adresu email. 
 4. Kliknij w otrzymany link aktywacyjny, który przekieruje Cię do strony logowania na Portalu Fizjoterapeuty. Gotowe! 

*Ważne: Wiadomość zawierająca informację o konieczności aktywowania konta zostanie wysłana na Twój adres email, który widnieje w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Jest to adres, który podałeś/aś podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dotyczącego wniosku o przyznanie PWZFz. Upewnij się, że jest poprawny. W przypadku problemów z rejestracją skontaktuj się z nami pod adresem: serwis@kif.info.pl. 

Z INSTRUKCJĄ ZAPOZNASZ SIĘ TAKŻE TUTAJ!

Uwaga: jeśli nie pamiętasz swojego hasła, nie martw się – na stronie logowania kliknij w link “Zapomniałeś hasła?” i postępuj zgodnie ze wskazówkami!

 Po zalogowaniu się masz dostęp wszystkich bezpłatnych serwisów KIF! 

Portal Fizjoterapeuty (https://portal.kif.info.pl/)- nowoczesna platforma do komunikacji z samorządem, za pośrednictwem której możesz m. in zaktualizować swoje dane w rejestrze, adres do korespondencji oraz miejsce pracy, a także sprawdzić saldo składek członkowskich.  

Fizja (https://fizja.pl/) – największa platforma edukacyjna dla wszystkich fizjoterapeutów, oferująca ponad 50 szkoleń online oraz szkolenia stacjonarne z 8 dziedzin fizjoterapii.  

Znajdź Fizjoterapeutę (https://znajdzfizjoterapeute.pl/) – serwis oferujący pacjentom aktualną bazę aktywnych zawodowo fizjoterapeutów, w którym możesz założyć swoją wizytówkę. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie po lokalizacji, usługach i dostępności, a także pozwala na internetowe umawianie wizyt. 

Finezjo (https://finezjo.pl/) – innowacyjna aplikacja do zarządzania dokumentacją medyczną, dostosowana do potrzeb praktyk fizjoterapeutycznych i podmiotów leczniczych świadczących fizjoterapię ambulatoryjną i domową.  

Poznaj pełną listę korzyści wynikających z twojej przynależności do KIF! 

LISTA KORZYŚCI

 

Przełomowa uchwała Światowego Zgromadzenia Zdrowia dotycząca rehabilitacji

Podczas odbywającego się w dniach 21-30 maja w siedzibie ONZ w Genewie 76. Światowego Zgromadzenia Zdrowia* przyjęto przełomową uchwałę w sprawie “Wzmocnienia rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej”. Uchwała została przyjęta przez 194 państwa członkowskie, w tym Polskę i jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy podjęcia działań na rzecz rehabilitacji.

Jest to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na rehabilitację na świecie i luki w dostępności do usług, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach. Podczas Zgromadzenia delegaci państw członkowskich podkreślili dużą skalę niezaspokojonych potrzeb rehabilitacyjnych w przypadku szeregu schorzeń, w tym chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz urazów. Zwrócono także uwagę na znaczenie rehabilitacji jako strategii zdrowego starzenia się.

Mając na uwadze, że rehabilitacja jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia i uczestnictwo w społeczności, wyrażono zdecydowaną potrzebę podnoszenia świadomości na temat rehabilitacji i zaangażowania na rzecz jej rozwoju, odpowiedniego finansowania i konieczności włączania jej do podstawowej opieki zdrowotnej.

Delegaci podkreślili także znaczenie technologii asystujących jako istotnego elementu zabezpieczania potrzeb społeczeństwa, a także konieczności większego doceniania rehabilitacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Przyjęta rezolucja wzywa więc wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe oraz inne zainteresowane strony do podjęcia skutecznych działań, mających na celu wzmacnianie rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej.

Sekretariat WHO został natomiast zobowiązany m. in. do tego, aby przedstawić Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia sprawozdanie z postępów we wdrażaniu tej rezolucji w latach 2026, 2028 i 2030.

Dowiedz się więcej:
https://www.who.int/news/item/27-05-2023-landmark-resolution-on-strengthening-rehabilitation-in-health-systems

*Światowe Zgromadzenie Zdrowia (World Health Assembly – WHA) jest organem decyzyjnym WHO i najwyższym organem ustanawiającym politykę zdrowotną na świecie. Uczestniczą w nim delegacje ze wszystkich państw członkowskich, w tym z Polski oraz przedstawiciele organizacji pozostających w oficjalnych relacjach z WHO. Główne zadania WHA to: ustalanie polityki WHO, wybór dyrektora generalnego, nadzorowanie polityki finansowej oraz przegląd i zatwierdzanie proponowanego budżetu. Zgromadzenie odbywa się rokrocznie w siedzibie ONZ w Genewie.

Co zyskujesz należąc do KIF i regularnie opłacając składki?

Czy wiesz, że należąc do KIF masz dostęp do wielu przydatnych rozwiązań, które wspierają Cię w codziennej pracy? Zobacz listę KORZYŚCI, jakie daje Ci na co dzień przynależność do samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Zgodnie Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, Krajowa Izba Fizjoterapeutów reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, a więc także Ciebie, występując w Twoim imieniu i interesie przed organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami.

Należąc do KIF masz też dostęp do wielu przydatnych rozwiązań, które wspierają Twoją pracę z pacjentem, rozwój zawodowy, edukację, prowadzenie gabinetu czy działalność naukową.

Poznaj KORZYŚCI, jakie niesie w sobie przynależność do samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Pamiętaj, do wielu z nich masz dostęp tylko wtedy, gdy regularnie opłacasz składki członkowskie. Należy je regulować na bieżąco, tym bardziej, że na podstawie uchwały 66/II KRF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczyna działania windykacyjne wobec wszystkich fizjoterapeutów, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich.

Oto lista korzyści:

 • Bezpłatne szkolenia – trwa projekt FIZJO-LEARNING, którego sercem jest platforma edukacyjna Fizja z bezpłatnym dostępem do licznych szkoleń (online i stacjonarnych) z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, pediatrycznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, uroginekologicznej, onkologicznej i niedziedzinowej. To unikalna szansa na rozwój kompetencji i zdobycie nowej wiedzy bezpłatnie! Zaloguj się do platformy: https://fizja.pl/
 • Opieka Prawna dla fizjoterapeutów – szybka, kompleksowa i bezpłatna porada prawna dla fizjoterapeuty, zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych, dostępna pod numerem telefonu: 501 538 539. Dowiedz się więcej: https://kif.info.pl/opieka-prawna/
 • Finezjo – bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja do prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, dostępna zarówno dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych, jak i podmiotów leczniczych. Wejdź i sprawdź: https://finezjo.pl/
 • Karty sportowe – możliwość korzystania z tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez KIF: https://kif.info.pl/nowa-lepsza-oferta-kart-sportowych-dla-czlonkow-kif/
 • Portal Fizjoterapeuty – platforma, przez którą zapiszesz się na szkolenia, zaktualizujesz swoje dane, sprawdzisz saldo, a także uzyskasz dostęp do ważnych dokumentów. Zaloguj się: https://logowanie.kif.info.pl/
 • Rzecznik Praw Fizjoterapeutów – osoba, do której możesz zwrócić się z prośbą o pomoc i interwencję zawsze wtedy, gdy naruszane są Twoje prawa. Kontakt do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów: https://kif.info.pl/rzecznik-praw-fizjoterapeutow/
 • Ogłoszenia o pracę – serwis z ogłoszeniami pracy dla fizjoterapeutów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, zarówno dla ogłoszeniodawców jak i szukających pracy. Poznaj ten serwis: https://ogloszenia.glosfizjoterapeuty.pl/
 • Strona KIF – oficjalna strona internetowa samorządu, która codziennie dostarcza Ci najbardziej aktualnych informacji dotyczących fizjoterapii: https://kif.info.pl/
 • Centrum Pomocy – to odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wykonywania zawodu oraz przydatne wzory dokumentów. Skorzystaj z tej wiedzy: https://pomoc.kif.info.pl/
 • Głos Fizjoterapeuty – biuletyn Krajowej Izby Fizjoterapeutów wydawany w wersji online. Znajdziesz tutaj interesujące wywiady, porady praktyczne i mnóstwo przydatnych wiadomości. Wejdź na stronę: https://glosfizjoterapeuty.pl/
 • Język angielski dla fizjoterapeuty – co tydzień publikujemy bezpłatne lekcje na stronie naszego biuletynu: https://glosfizjoterapeuty.pl/tematy/angielski-dla-fizjoterapeutow/
 • Biblioteka KIF – e-biblioteka, w której znajdziesz wydawnictwa naukowe i wytyczne. Tutaj publikujemy bezpłatne materiały, przydatne w pracy z pacjentami lub do celów naukowych: https://kif.info.pl/biblioteka/
 • Physiotherapy Review – czasopismo naukowe z 20 punktami MEiN, pierwszy krok dla przyszłych naukowców w dziedzinie fizjoterapii. Jeśli Twoja praca spełnia kryteria, przetłumaczymy ją i opublikujemy bezpłatnie. Zapraszamy na stronę pisma: http://physiotherapy.review/
 • Wsparcie w regionach – zawsze możesz liczyć na wsparcie członków KRF, koordynatorów wojewódzkich oraz pracowników oddziału terenowego biura KIF w rozwiązywaniu lokalnych spraw. Znajdź potrzebne kontakty w swoim region: https://kif.info.pl/regiony/
 • Zasady Etyki Zawodowej – Twój drogowskaz, jak należy postępować w relacjach z pacjentami czy współpracownikami. Ostatnio zasady etyki zostały wzbogacone o tekst roty ślubowania: https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/
 • Znajdź Fizjoterapeutę – wyszukiwarka fizjoterapeutów, w której możesz bezpłatnie założyć wizytówkę swojego gabinetu. To ułatwi Ci kontakt z pacjentami. Sprawdź: https://znajdzfizjoterapeute.pl/

Rozwój i utrzymanie wymienionych rozwiązań finansujemy ze składek członków samorządu, dlatego tak istotne jest ich regularne i terminowe opłacanie. To także wyraz odpowiedzialności zawodowej i wysokich standardów etycznych w postępowaniu.

Cały czas pracujemy, aby wprowadzać kolejne nowe korzyści dla fizjoterapeutów!

korzyści_KIF_20.04.23