Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

27 listopada Prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk spotkał sie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem oraz zastępcą Rzecznika Panem Grzegorzem Błażewiczem.

XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF – do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

Pierwsze Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w Zakładach Opieki Zdrowotnej

22 listopada 2017 r. w siedzibie Biura KIF odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w ZOZ.
Powołania do prac w zespole z rąk Wiceprezesa KRF Jacka Koszeli odebrali:
– Ewa Rakowicz
– Elżbieta Juszczak
– Robert Włodarczyk
– Michał Rau
– Marek Rajkiewicz
– Grzegorz Zyzek
Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Robert Włodarczyk.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po stronie łatwiejszego dostępu do świadczeń fizjoterapeutycznych

Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją pacjentów i ich problemy z dostępnością do usług świadczonych przez fizjoterapeutów. Co więcej, pojawiają się w niektórych mediach wypowiedzi, w których próbuje się podważać kompetencje fizjoterapeutów do wykonywanych przez nich świadczeń. Niechlubnym przykładem jest przytoczona w „Dzienniku Gazeta Prawna” wypowiedź rzecznik jednego ze szpitali w Radomiu, która w sposób skandaliczny deprecjonuje zawód fizjoterapeuty.

Diagności medyczni i fizjoterapeuci mówią jednym głosem

9 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka z prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. W spotkaniu uczestniczyły prezes OZZPDMiF Grażyna Musiałkiewicz i wiceprezes Barbara Dudek.