Nowy Fizjoterapeuci razem mogą więcej

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” z dr hab. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF.

Relacja z pierwszego spotkania naukowego nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA- Ukrainian Physiotherapy Association)

Członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów zostali zaproszeni do Kijowa, na pierwsze spotkanie naukowe nowo utworzonego Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (UPTA Ukrainian Physiotherapy Association).

Spotkanie odbyło się 8 września 2018 roku w Kijowie podczas symbolicznego dnia jakim jest ustanowiony przez WCPT – Światowy Dzień Fizjoterapii.

Wiceprezes KRF Paweł Adamkiewicz zreferował temat: Rozwoju rehabilitacji w Polsce na przestrzeni 20 lat. Członkini KRF Dalia Woźnica przedstawiła informacje dotyczące edukacji fizjoterapeutów w Europie. Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski opisał obecnym uczestnikom zasady badania według ICF. Dodatkowo obaj Wiceprezesi poprowadzili warsztaty naukowe. Ernest Wiśniewski o badaniu funkcjonalnym odcinka szyjnego kręgosłupa wg. wytycznych fizjoterapii ortopedycznej, a Paweł Adamkiewicz o spastyczności.

Dziękując za ciepłe przyjęcie, członkowie KIF podarowali członkom UPTA cztery zaproszenia na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 24 listopada 2018r na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i mimo dwujęzycznych wykładów przy pełnym zrozumieniu! Uczestnicy chętnie pytali o doświadczenia związane ze zmianami fizjoterapeutycznymi na polskim rynku. Cieszymy się, że jako KIF możemy inspirować innych i pomagać państwom z mniejszą tradycją zawodową dokonywać przełomowych zmian. Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać Światowy Dzień Fizjoterapii na zaangażowaniu w budowę nowoczesnej fizjoterapii na świecie.

Spotkanie z zaproszenia Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach

20 sierpnia 2018 r. na zaproszenie fizjoterapeutów oraz Dyrekcji Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, Caritas Diecezji Kieleckiej odbyło się spotkanie z częścią personelu opiekującą się pacjentami Caritas Diecezji Kieleckiej.

Tematami przewodnimi spotkania w Hospicjum były akty normatywne regulujące pracę fizjoterapeutów, prowadzenie i dostęp do dokumentacji medycznej oraz koordynowanie pracy zespołu fizjoterapeutów. Spotkanie zaowocowało dyskusją na temat kompetencji zawodowych fizjoterapeuty, współpracą z innym personelem medycznym oraz odpowiedzialnością zawodową.

Wizyta przebiegła w ciepłej i pełnej zrozumienia dla okresu przejściowego w fizjoterapii atmosferze.

Uwaga Komunikat dotyczący ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest także imienna uchwała z numerem PWZFz na podstawie, której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U poz. 756 ze zm.)

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?