Spotkanie informacyjne w Rzeszowie

Spotkani informacyjne w Rzeszowie – fotorelacja 5 października 2017 na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się spotkania informacyjne dla fizjoterapeutów z przedstawicielami samorządu zawodowego. 
Spotkania prowadził Prezes KRF Maciej Krawczyk przedstawił krótką prezentację dotyczącą działalności KIF oraz planów na 2018 rok. Na spotkaniu obecni byli także członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa podkarpackiego oraz wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego.

PWZFz nr 001

22 września w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów doszło do miłego i zarazem symbolicznego wydarzenia. Prezes KRF Maciej Krawczyk wręczył dokumenty potwierdzające przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty z numerem 001 dla Pana Profesora Andrzeja Zembatego. Dokumenty w imieniu pana Profesora osobiście odebrała jego małżonka Pani Małgorzata Zembaty.

Spotkanie informacyjne w Siedlcach – fotorelacja

20 września br.w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadzili Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz Wiceprezes Tomasz Niewiadomski. W spotkaniu uczestniczyła także członek KRF Dorota Szymańska. Gościem specjalnym była Dyrektor MSzW w Siedlcach dr.Renata Lotek-Waćkowska. Spotkanie otworzył Dariusz Szychta Kierownik Siedleckiego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii,który przywitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych fizjoterapeutów.                 Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań samorządu fizjoterapeutów oraz zapoznanie uczestników  z bliższymi i dalszymi planami Izby. Wyjaśniono zebranym potrzebę utworzenia rejestru fizjoterapeutów i przedstawiono korzyści z tego tytułu idące. Podkreślono jak istotna jest promocja zawodu. Przedstawiono zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Spotkanie zakończyło się długą i rzeczową dyskusją oraz pozytywnymi wnioskami.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i za czynny udział w spotkaniu.

Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze – fotorelacja

We wtorek 19 września odbyło się w Zielonej Górze spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Fizjoterapeutów z fizjoterapeutami pracującymi na terenie województwa lubuskiego. Dziękujemy wszystkim obecnym za merytoryczne pytania i bardzo konstruktywny przebieg spotkania.

Prezes KRF spotkał się Sekretarzem Generalnym APTA

Przy okazji prywatnej podróży do USA, Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii American Physical Therapy Association (APTA) Panem Rogerem Herr. Rozmowy dotyczyły podjęcia współpracy pomiędzy Krajową Izbą Fizjoterapii a APTA w szerokim zakresie problemów fizjoterapii. Zawód fizjoterapeuty uzyskał pełną samodzielność w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec lat siedemdziesiątych czyli 40 lat temu.

Spotkanie w Gdańsku

21 lipca w AGN w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Prezesem KRF Maciejem Krawczykiem na temat zadań KRF oraz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Na spotkaniu obecni byli pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytetu Gdańskiego, oraz przedstawiciele trójmiejskich zakładów ochrony zdrowia. Spotkanie przygotowali członkowie KRF z województwa pomorskiego: Katarzyna Gierat-Haponiuk, Dalia Woźnica, Jakub Pawłowski.