Trwa ostatni nabór na studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

Uprzejmie informujemy, że w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na kierunku fizjoterapia w ramach studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie stopnia pierwszego, czyli posiadających tytuł zawodowy licencjata jedynie do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż ostatni nabór na studia drugiego stopnia może odbyć się w ramach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021. Po tym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kształcenie na poziomie studiów magisterskich dla osób posiadających tytuł licencjata nie będzie możliwe a ostatni nabór na studia II stopnia odbędzie się na jesieni 2020 roku. W ramach obecnych przepisów po tym terminie, aby uzupełnić studia licencjackie o wyższy tytuł zawodowy, jedyną drogą będzie podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że kończy się możliwość uzupełnienia edukacji do poziomu magistra. Wszystkich chętnych informujemy, że liczba miejsc na uczelniach jest ograniczona.

Poniżej przypominamy list Prezesa KRF, który został wysłany do uczelni wyższych w kwietniu 2020 r.

List Prezesa KRF do Uczelni Wyższych

Przejazdy kolejowe dla fizjoterapeutów

Wiele firm, w uznaniu trudu i zasług profesjonalistów medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19, przygotowało specjalne oferty dla osób reprezentujących zawody medyczne. Jednak niektórzy zapomnieli o fizjoterapeutach. 4 czerwca prezes KRF wystosował list otwarty w sprawie pomijania fizjoterapeutów w ofertach przewoźników kolejowych: kif.info.pl/informacje/prezes-krf-upomina-sie-o-znizkowe-bilety-kolejowe-dla-fizjoterapeutow

List trafił zarówno do przewoźników, jak i urzędów centralnych (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Transportu Kolejowego), mediów oraz samorządów. Poniżej publikujemy pisma, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi na akcję KIF.

Urząd Transportu Kolejowego

POLREGIO

Koleje Małopolskie

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Prezes KRF upomina się o zniżkowe bilety kolejowe dla fizjoterapeutów.

Wiele firm, w uznaniu trudu i zasług profesjonalistów medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19, przygotowało specjalne oferty dla osób reprezentujących zawody medyczne.

Podobnie uczyniło kilku przewoźników kolejowych, ale okazuje się, że ich oferta obejmuje wszystkie zawody medyczne z wyjątkiem…. fizjoterapeutów! W związku z tym do firm, które nie uwzględniły w swojej ofercie naszej grupy zawodowej, pismo wystosował Prezes KRF, upominając się o równe traktowanie fizjoterapeutów jako profesjonalistów medycznych.

Zobacz treść pisma!

List Otwarty do przewoźników kolejowych

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej na temat prawa zawodów medycznych do powstrzymania się od obowiązku pracy w stanie epidemii

Publikujemy stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej treść całego dokumentu:

1.-Stanowisko-Sekcji-Prawa-Medycznego-i-Farmaceutycznego-ORA-z-15.05.202...