Zobacz wystąpienia prelegentów podczas konferencji PRO-EBP!

W dniach 18-19 marca w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się międzynarodowa konferencja “Evidence-Based Physiotherapy Practise w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP – mapa drogowa”. Krajowa Izba Fizjoterapeutów była partnerem tego wydarzenia. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci z kraju i zagranicy.

Nagrania wszystkich wystąpień znajdują się pod adresem: https://www.awf-bp.edu.pl/nauka/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-pro-ebp/prezentacje/

Sprawdź czy Twoje dane w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów są aktualne!

Zachęcamy wszystkich fizjoterapeutów do sprawdzenia czy dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów (KRF) [https://kif.info.pl/rejestr/] są aktualne. W Rejestrze, oprócz imienia i nazwiska oraz numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, znajdują się także informacje kontaktowe czy miejsce zatrudnienia. Część informacji z Rejestru jest jawna i mają do niej dostęp pacjenci – dzięki temu mogą Cię zweryfikować, ale także sprawdzić Twój tytuł naukowy czy miejsce pracy. Inne dane służą m.in. do sprawnej komunikacji między samorządem, a członkami.

Dlaczego warto zaktualizować dane w KRF?

 • Jeśli dane są aktualne to rejestracja praktyki zawodowej przebiega bez przeszkód.
 • Aktualny adres e-mail umożliwia dostęp do wszystkich informacji wysyłanych przez KIF (np. o aktualnym saldzie konta, z newsletterem, z informacjami o szkoleniach czy warsztatach).
 • Jest to gwarancja, że w jawnym Rejestrze pacjenci odnajdą fizjoterapeutę o prawidłowym nazwisku i tytule zawodowym.
 • Aktualizacja danych o zdobyciu wyższego tytułu zawodowego wyróżni Cię wśród innych fizjoterapeutów i może stanowić istotną informacją dla Twoich przyszłych pacjentów.
 • Poprawny adres zamieszkania sprawi, że bez trudu otrzymasz od nas korespondencję i nie zostanie ona odesłana.
 • W przypadku zmiany nazwiska dopiero po aktualizacji danych możesz wyrobić uaktualnioną legitymację (wyrobienie nowej legitymacji jest dobrowolne i kosztuje 50 zł).
 • W przypadku zmiany miejsca pracy, uaktualnienie adresu pracodawcy sprawi, że pacjenci będą wiedzieli, gdzie Cię teraz szukać.

Dlatego tak ważne jest, aby Twoje dane w KRF były aktualne.

Jak możesz je zaktualizować? Złóż wniosek, zaloguj się do Portalu Fizjoterapeuty lub skontaktuj się z nami mailowo – https://pomoc.kif.info.pl/jak-dokonac-zmiany-danych-w-krf/

Już działa Wielkopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów

29 kwietnia 2022 r., w piątek, odbyło się oficjalne otwarcie Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. wielkopolskiego: Miłosz Smoliński, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska oraz Marcel Stasierski. Biuro w tym ważnym dniu odwiedził m.in.  prof. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Kordel, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej mgr Teresa Kruczkowska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, dyrektorzy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Poznania, reprezentanci uczelni wielkopolskich kształcących fizjoterapeutów, dyrekcje oddziału wielkopolskiego NFZ, dyrekcje poznańskich szpitali. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przywitaniu gości, prof. Maciej Krawczyk przedstawił krótko działania i rolę samorządu fizjoterapeutów oraz statystyki zawodowe związane z regionem wielkopolskim. W wojewódzkie wielkopolskim jest 6224 fizjoterapeutów, którzy pracują zarówno w przychodniach i szpitalach, domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczych jak również prowadzą własne praktyki fizjoterapeutyczne. Realizują świadczenia zarówno refundowane przez NFZ jak komercyjne.

Prof. Krawczyk omówił główne inicjatywy podjęte przez KIF, m.in. opracowanie samorządowych programów zdrowotnych oraz projekt szkolenia podnoszącego kwalifikacje fizjoterapeutów.

W czasie dyskusji z zaproszonymi gośćmi rozmawiano, m.in.  nad potrzebami regionalnymi związanymi z rehabilitacją, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed fizjoterapeutami z województwa. Przedstawiciele KIF podkreślali, iż zależy im na wzmacnianiu działań promujących profilaktykę zdrowotną, także poprzez zdefiniowanie fizjoprofilaktyki i tworzenie programów zdrowotnych, gotowych do implementacji przez samorządy lokalne.  Propozycje takich programów zostały przedstawione podczas spotkania i dotyczyły m.in. opieki fizjoterapeuty nad niemowlętami czy fizjoterapii postcovidowej. Celem spotkania i dyskusji było zwiększenie świadomości o roli i udziale fizjoterapeutów w sektorze zdrowia. Ważny temat, który był podjęty podczas spotkania, dotyczył refundowanych świadczeń zdrowotnych. Prof. Maciej Krawczyk zapoznał obecnych na spotkaniu przedstawicieli dyrekcji NFZ z sytuacją w fizjoterapii refundowanej i wskazał m.in. na tzw. proces „stomatologizacji fizjoterapii” (przechodzenie fizjoterapeutów z sfery publicznej na rynek prywatnych usług), podając jako przykład spadającą na przestrzeni kilku lat liczbę fizjoterapeutów świadczących usługi w systemie publicznego ochrony zdrowia. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej oraz Zastępca Dyrektora NFZ ds. Medycznych wręczyły listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli KRF.

W dniu otwarcia odbyło się także spotkanie robocze Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z woj. Wielkopolskiego. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat potrzeb regionalnych kadry fizjoterapeutycznej i głównych wyzwań, jakie związane są z zapewnieniem wysokiej jakości świadczeń z fizjoterapii. Dyskutowano także na temat możliwości rozwoju fizjoterapii w województwie wielkopolskim.

List gratulacyjny - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

List gratulacyjny - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Dofinansowania na rozwój naukowy

Przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów działa Zespół Tematyczny ds. Nauki, mający na celu promowanie, propagowanie oraz wspieranie fizjoterapii klinicznej opartej na dowodach naukowych. W 2018 roku został uruchomiony program przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy. Zespół ds. Nauki rekomenduje finansowe wsparcie przyznawane ze środków KIF dla fizjoterapeutów realizujących prace badawcze, których efektem są publikacje naukowe czy uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe.

Fizjoterapeuci regularnie opłacający składki mogą uzyskać środki finansowe na pokrycie kosztów publikacji lub serii artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej z Impact Factor lub na pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i realizacją postępowania o nadanie stopnia doktora, postępowania habilitacyjnego albo tytułu naukowego profesora.

Terminy naboru wniosków:

I nabór – od 1 stycznia do 30 kwietnia

II nabór – od 1 maja do 31 sierpnia

III nabór – od 1 września do 31 grudnia

Wszelkie informacje dotyczące programu przyznawania środków finansowych dostępne są na stronie: https://kif.info.pl/program-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-naukowy/

Nowe funkcje platformy PEDro

Platforma PEDro jest źródłem informacji dla praktyki fizjoterapeutycznej od ponad 22 lat, zaś od roku dostępna jest również w języku polskim. PEDro to bezpłatna baza danych, zawierającą ponad 54 000 prac, które oceniają interwencje fizjoterapeutyczne. Indeksowane są w niej jedynie publikacje, w których zastosowano najbardziej rygorystyczne metody badawcze: eksperymenty kontrolowane z randomizacją, przeglądy systematyczne i wytyczne do praktyk klinicznych o potwierdzonej skuteczności.

Od niedawna platforma PEDro posiada nowe funkcje. Ze strony głównej użytkownik może przenieść się do jednej z podstron:

SZUKAJ

PEDro posiada trzy strony wyszukiwania badań: wyszukiwanie zaawansowane, proste i dla odbiorców (dla pacjentów i osób korzystających z fizjoterapii). Ta ostatnia pozwala na wyszukiwanie przy użyciu mniej fachowego języka. Pracownicy ochrony zdrowia zachęcani są do korzystania z wyszukiwania zaawansowanego. Dla mniej wprawionych badaczy strona PEDro uruchomiła instrukcję „Pomoc w wyszukiwaniu”, która przeprowadza użytkownika przez cały proces wyszukiwania, uczy w jaki sposób działa wyszukiwarka, jakich słów należy używać, w jaki sposób łączyć wyszukiwane terminy i gdzie można znaleźć pełne teksty publikacji.

PRZEGLĄDAJ

Podstrona „Przeglądaj” zapewnia comiesięczny dostęp do wyselekcjonowanego zbioru najnowszych publikacji pogrupowanych wg piętnastu obszarów praktyki klinicznej. Badania udostępniane w danych obszarach uaktualniane są raz w miesiącu. Każdy użytkownik bezpłatnie może zasubskrybować „Dowody w twojej skrzynce”, wybierając interesującą go dziedzinę lub dziedziny. Po każdej aktualizacji w skrzynce mailowej użytkownika pojawią się najnowsze badania jedynie z interesujących obszarów.

DOWIEDZ SIĘ

Podstrona „Dowiedz się” daje dostęp m.in. do samouczków umożliwiających rozwój umiejętności w zakresie Evidence-Based Practise, wspomnianej już instrukcji „Pomoc w wyszukiwaniu”, czy statystyk PEDro, wg których w 2021 r. użytkownicy z ponad 200 państw przeszukiwali PEDro w celu znalezienia odpowiedzi na pytania kliniczne łącznie ponad 4,2 mln, co oznacza, że przeciętnie co 7 sekund rozpoczynano nowe wyszukiwanie.

OPRACOWANIA

Na tej podstronie można znaleźć bezpłatne narzędzia pomagające w korzystaniu z platformy i wdrażaniu praktyki opartej na dowodach. Oprócz skali PEDro znajduje się tu kalkulator przedziału ufności czy filtry programów bibliotecznych pozwalające na importowanie z PEDro zapisanych wyników wyszukiwania do popularnych programów przeznaczonych do zarządzania bibliografiami.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest partnerem PEDro od grudnia 2019 r. Stworzenie polskiej wersji językowej platformy jest jednym z efektów współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie z filią w Białej Podlaskiej w ramach projektu „PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej” (dofinansowanego z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki, SONP/SP/461408/2020). Tłumaczenie strony było możliwe dzięki zaangażowaniu autora i kierownika projektu dr. hab. prof. AWF Macieja Płaszewskiego, wiceprezesa KRF ds. nauki i edukacji dr Zbigniewa Wrońskiego i Weroniki Krzepkowskiej z Działu ds. Międzynarodowych KIF. Pracę polskiego zespołu koordynowała współzałożycielka PEDro – prof. Anne Moseley z Uniwersytetu w Sydney.

Polska wersja strony PEDro dostępna jest pod adresem: https://pedro.org.au/polish

Podsumowanie projektu PRO-EBP podczas międzynarodowej konferencji w AWF w Białej Podlaskiej.

W dniach 18-19 marca 2022 r. w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Evidence-Based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP- mapa drogowa”. Wśród prelegentów i członków Komitetu Naukowego znaleźli się wybitni eksperci z kraju i zagranicy. Głównymi inicjatorami wydarzenia byli dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski (AWF Biała Podlaska) oraz dr Zbigniew Wroński (Krajowa Izba Fizjoterapeutów). Konferencję swoją obecnością zaszczycili także prof. dr hab. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.:

 • dr hab. Małgorzata Bała, Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Cochrane Poland, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki oraz pełniąca obowiązki Kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
 • dr Tracy Bury, reprezentująca World Physiotherapy, jedna z prekursorek EBP w fizjoterapii,
 • Miloslav Klugar i prof. Jitka Klugarova, reprezentujący Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation oraz GRADE Centre,
 • dr Mark Elkins z University of Sydney, dyrektor PEDro, który przedstawił najnowsze statystyki dotyczące korzystania z bazy, nowe możliwości platformy oraz korzyści wynikające z polskiej wersji PEDro.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących zasad i możliwości wdrożenia Evidence Based Physiotherapy do codziennej praktyki oraz prezentacji ciekawych aktualnie prowadzonych projektów naukowych. Studenci podzielili się doświadczeniami związanymi z udziałem w Kongresie Regionu Europejskiego World Physiotherapy oraz aktywnością w tworzeniu platformy PEDro i Students 4 Best Evidence. Przedstawiono także omówienia międzynarodowych wytycznych praktyki fizjoterapeutycznej, które zostały opracowane w ramach projektu PRO-EBP. Omówienia te (łącznie jest ich 30) znajdują się tutaj: https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl/narzedzia-ebp/

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronat nad wydarzeniem.

Cały program konferencji dostępny jest pod adresem: https://kif.info.pl/file/2022/03/program_konferencji_online_9.03.pdf

Konferencja jest jednym z efektów projektu realizowanego i dofinansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki, SONP/SP/461408/2020.

Więcej informacji na temat projektu PRO-EBP, którego KIF jest partnerem można znaleźć na:

stronie internetowej: https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl oraz na profilu projektu na

Facebooku: https://www.facebook.com/proebp/

Pełna relacja i prezentacje z konferencji