OPINIOWANIE: Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zakłada zmianę całego załącznika określającego katalog wyrobów medycznych. Załącznik uzyskał całkowicie nowy kształt i numerację, według kodów a nie liczb porządkowych. Dodatkowo zostały wprowadzone skróty na określenie osób uprawnionych do wystawiania zleceń, co ma wprowadzić większą przejrzystość w układzie tabeli i ułatwić jej odczytywanie.

Projekt dokonuje też zmian w zakresie uprawnień do zlecania wyrobów medycznych przez magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Link do projektu: Projekt (legislacja.gov.pl)

Ze względu na istotność projektu chcielibyśmy również uzyskać stanowisko fizjoterapeutów. Wszelkie Państwa sugestie prosimy przesyłać na adres: [email protected].

W związku z koniecznością opracowania stanowiska prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 6 lipca br.

Kończy się ważność certyfikatów P1. Dokonaj aktualizacji.

Informujemy, że już niebawem kończy się termin ważności certyfikatów P1. Aktualnie mijają 2 lata (tyle wynosi ważność certyfikatów) od momentu, kiedy fizjoterapeuci mają możliwość składania wniosków o dostęp do systemu P1. 

W związku z powyższym wniosek o wygenerowanie certyfikatu należy złożyć ponownie oraz zaimportować go do programu do prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Jak wygenerować certyfikat? 

Aby odnowić certyfikaty należy ponownie złożyć wniosek o dostęp do systemu P1 poprzez portal “Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą” – RPWDL: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/. 

Z pełną instrukcją zakładania konta w systemie P1 oraz generowania certyfikatów zapoznasz się tutaj: Jak złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty – Pomoc Finezjo – Centrum pomocy dla aplikacji Finezjo oraz na filmie instruktażowym przygotowanym przez Centrum e-Zdrowia: Jak założyć konto w systemie P1 i wygenerować certyfikat – film instruktażowy CeZ – Centrum Pomocy – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl). 

Zachęcamy do weryfikacji terminu ważności certyfikatów i wygenerowania nowych przed ich wygaśnięciem! 

Uwaga! Jeżeli po przejściu do zakładki “Utwórz wniosek praktyka fizjoterapeutyczna” nie widzisz numeru księgi rejestrowej, dla której mógłbyś/mogłabyś złożyć wniosek czy też wygenerować certyfikaty, pomimo że posiadasz wpis do RPWDL (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPF/Search), oznacza to, że musisz  zmigrować dane do księgi rejestrowej, aby posiadać do niej uprawnienia. Jest to związane ze zmianą sposobu logowania w kwietniu 2022 roku, kiedy to nie było możliwości logowania za pośrednictwem profilu zaufanego. 

Przycisk do migracji danych znajduje się po zalogowaniu w nagłówku strony. Po przekierowaniu na odpowiednią stronę należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, którymi posługiwałeś/aś się podczas rejestracji w RPWDL. Pełna instrukcja logowania i migracji danych dostępna jest na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/Instrukcja_ePLOZ.pdf 

Wygenerowany certyfikat zaimportuj do programu do prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Jeśli korzystasz z Finezjo -> Po pomyślnym wygenerowaniu certyfikatów należy zaimportować je do aplikacji Finezjo. Zaloguj się do aplikacji, wejdź w Ustawienia, a następnie wejdź w zakładkę Integracja z P1 i postępuj zgodnie z instrukcją. Finezjo przypomni Ci o wygasających certyfikatach 14 dni przed upływem terminu ważności. 

Jeśli korzystasz z komercyjnego oprogramowania -> Po pomyślnym wygenerowaniu certyfikatów zaimportuj je do oprogramowania, z którego korzystasz. 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie obsługuje strony https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ od strony technicznej. W przypadku trudności z zalogowaniem, migracją danych, a także błędów pojawiających się podczas generowania certyfikatów, prosimy o kontakt z Administratorem Technicznym strony RPWDL: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ContactAdministratorAuthorize telefonicznie lub mailowo. Telefon 19 239, e-mail: [email protected]. Pomoc oferowana jest 24h/7. 

Uwaga – od 12 lipca zmiana sposobu logowania do RPWDL

Ważny komunikat dla fizjoterapeutów świadczących usługi zdrowotne w ramach własnej działalności gospodarczej jako praktyka zawodowa lub podmiot leczniczy.

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl.

Aby od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.

Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 1. przez profil zaufany,
 2. za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 3. poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!

Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.

Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?

Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. kliknąć „Zaloguj się”
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.

Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?

Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .

Dodatkowe informacje

Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].
Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.

Dlaczego zmienia się sposób logowania?

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

Rusza program pilotażowy “Recepta na Ruch”. Zgłoś się!

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia proceduje aktualnie projekt rozporządzenia dotyczący nowego programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860. Program ma przede wszystkim służyć upowszechnianiu aktywności fizycznej pośród społeczeństwa pod opieką fizjoterapeutów.

Celem głównym programu pilotażowego “Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób powyżej 25 roku życia diagnostyką oraz profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w których zalecana jest aktywność fizyczna. Profilaktyka ma być uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Pilotaż ma stanowić odpowiedź na notowany w Polsce wzrostowy trend występowania nadwagi i otyłości, a także niewystarczający poziom aktywności fizycznej lub jej niewłaściwe dobranie. Programem zostanie objętych 15 000 osób w całej Polsce, w proporcjonalnym podziale na województwa.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia na stronach Oddziałów Wojewódzkich rozpoczął zamieszczanie szczegółowych informacji o naborze świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych właściwych województwom OW NFZ i zgłaszania się celem realizacji ww. programu pilotażowego.

Ogłoszenia dotychczas opublikowane:

Pomorski OW NFZ: https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-swiadczeniodawcy/program-pilotazowy-recepta-na-ruch,9779
Dolnośląski OW NFZ: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;59190&des=1;2
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/4091/pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza-nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch
Małopolski OW NFZ: https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/ministerstwo-zdrowia-zaprasza-swiadczeniodawcow-do-zglaszania-sie-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,3031.html
Podlaski OW NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/program-pilotazowy-recepta-na-ruch/
Śląski OW NFZ: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow/item/127743-pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza
Zachodniopomorski OW NFZ: https://www.nfz-szczecin.pl/hyc8v_news_4390_informacja_o_zalozeniach_programu_pilotazowego_bdquorecepta_na_ruchquot.htm
Mazowiecki OW NFZ: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-ww-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,2025.html
Lubelski OW NFZ: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6462
Świętokrzyski OW NFZ: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikat-w-sprawie-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch/
Lubuski OW NFZ: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/8712/Program_pilotazowy___Recepta_na_Ruch/
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: https://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadczen/rehabilitacja-lecznicza/informacja-dotyczaca-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,36.html
Opolski OW NFZ: http://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/aktualnosci-dla-swiadczeniodawcy/komunikat-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,50.html
Wielkopolski OW NFZ: https://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/17881/

CeZ przedłuża do 7 lipca badanie stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych. Weź udział w ankiecie!

VII edycja – Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

Uwaga! Do dnia 7 lipca 2023 roku przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie  informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: [email protected] lub na infolinię: tel. 19 239.

Aktualizacja z dnia 23.06.2023 r.

Coraz bliżej do dofinansowania specjalizacji dla fizjoterapeutów

Cały czas rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia oraz CMKP o finansowaniu specjalizacji. Fizjoterapeuci, jako jeden z nielicznych zawodów medycznych, nadal muszą płacić za specjalizację! W efekcie wśród ponad 75 tysięcy członków samorządu, specjalizacją może się pochwalić zaledwie nieco ponad 1000 osób! Z tego też powodu finansowanie specjalizacji z budżetu jest jednym z kluczowych zadań II kadencji samorządu. Przypominamy, że w grudniu 2022 r., podczas spotkania z KRF, obiecał to wiceminister Piotr Bromber: https://kif.info.pl/wiceminister-bromber-zapowiedzial-finansowanie-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow/

16 maja 2023 r. z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się kolejne spotkanie dotyczące specjalizacji w fizjoterapii, na które zaproszono gości, ekspertów oraz przedstawicieli samorządu. Spotkanie odbyło się w biurze KIF w alejach Jerozolimskich 93.

Zaproszeni goście:

 • profesor Jan Szczegielniak – konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
 • Edyta Gadomska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • Marta Opałka – Naczelnik Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Agnieszka Stępień – Główny specjalista w Zespole ds. Akredytacji Biuro Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia w CMKP.

Samorząd fizjoterapeutów reprezentowało Prezydium KRF w pełnym składzie:

 • dr Tomasz Dybek – prezes KRF,
 • dr Dominika Batycka-Stachnik – wiceprezes KRF,
 • mgr Hanna Kowalewska – wiceprezes KRF,
 • dr Rafał Trąbka wiceprezes KRF.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

 • Michał Łaz – prezes zarządu OSSF,
 • Karol Wojciechowski – wiceprezes OSSF,

oraz członkowie zespołu tematycznego ds. specjalizacji, powołanego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów w składzie:

 • dr hab. n. med. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – przewodnicząca ZT ds. specjalizacji,
 • dr n. o zdr. Joanna Bukowska – zastępczyni przewodniczącej,
 • dr n. med. Elżbieta Szczygieł,
 • dr n. med. Katarzyna Gierat Haponiuk,
 • dr Anna Lewandowska,
 • dr n. o kult. fiz.  Agnieszka Piwoda,
 • dr Dorota Ratuszek-Sadowska,
 • mgr Izabela Dudek.

Podczas spotkania poruszono kwestie administracyjne związane z obsługą programu specjalizacji w ośrodkach akredytowanych oraz wskazano trudności, jakie pojawiają się z ubieganiem się ośrodków o zdobycie akredytacji. Konsultant krajowy, prof. Jan Szczegielniak, przedstawił dane dotyczące specjalizacji w fizjoterapii w Polsce oraz trendy jej rozwoju. Uczestnicy spotkania wymienili się merytorycznymi uwagami dotyczącymi przyszłości specjalizacji oraz kierunku, w jakim będzie się ona rozwijać. Ustalono także, że będą organizowane cykliczne spotkania z MZ w sprawie specjalizacji dla fizjoterapeutów.