PL

Aleksander Lizak przeprasza KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów kolejny raz zmuszona jest odpierać bezpodstawne insynuacje Aleksandra Lizaka, za które Aleksander Lizak już przepraszał i zobowiązywał do ich niepowtarzania.

Aleksander Lizak już wielokrotnie naruszał dobre imię Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, za każdym razem wycofując się ze swoich twierdzeń. 

KIF stanowczo sprzeciwia się insynuacjom i zarzutom przez niego przedstawianym.

  • Ugoda zawarta z Aleksandrem Lizakiem 26 stycznia 2022 r.  na mocy, której zobowiązał się on do przeprosin oraz zaniechania składania nieprawdziwych i krzywdzących oświadczeń wobec członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów w przyszłości.

Ugoda_Aleksander_Lizak

  • Korespondencja Aleksandra Lizaka skierowana do członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w której przeprosił i wyraził ubolewanie z powodu kierowania bezpodstawnych zarzutów.

Aleksander Lizak przeprasza KIF

Czytaj także: Są przeprosiny: zarzuty wobec Izby bezpodstawne. Artykuł z dnia 7 lutego 2022r. 

NEWSLETTER