PL

Informacje

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału

Prezes KRF otrzymał gratulacje od Prezesa NFZ.

1 lipca 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów doszło do spotkania, podczas którego Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, złożył gratulacje z okazji objęcia przez Tomasza Dybka stanowiska Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.   Prezes Filip Nowak wręczył Prezesowi KRF

Kodeks Etyki uchwalony!

Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci wspólnie uchwalili (Uchwała Nr 25/II KZF/2022II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów), “Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Prace nad kodeksem trwały ponad 3 lata – ich efektem był dokument, który przyjęła Krajowa Rada Fizjoterapeutów poprzedniej kadencji, natomiast II

Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a

Spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów.

20 maja 2022 r. z inicjatywy przedstawicieli Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 60 osób. Wśród nich znaleźli się