Rusza kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi, a manuskrypty przygotowane przez laureatów zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Prace można nadsyłać do 28 października 2022 r.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załączonym regulaminie.

Skład Komisji Konkursowej:

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF – Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW – Olsztyńska Szkoła Wyższa

dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska – Uniwersytet Rzeszowski

dr Janusz Doś – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, AWF Poznań

dr Dorota Gazurek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Tomasz Halski, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

dr Katarzyna Kaniewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Anna Kołcz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Marcin Krajczy, prof. PO – Politechnika Opolska

dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UMP – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF – Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

dr Elżbieta Rajkowska-Labon – Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Aleksandra Szylińska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Woźniewski – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Sebastian Wójtowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

dr Jolanta Zajt – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

dr hab. Marek Żak, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz.

Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.

Dodatkowo informujemy, że w obecnym stanie prawnym w przypadku rozpoczęcia po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii i uzyskania tytułu zawodowego magistra, do dyplomu należy dołączyć świadectwo złożenia PEF.  Z uwagi, iż trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów w tym zakresie (wykreślenie obowiązku składania PEF) rekomendujemy, aby do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia (podpisania ustawy przez Prezydenta RP) osoby posiadające ww. dyplom wstrzymały się ze składaniem wniosków o uzyskanie PWZFz. Na dzień dzisiejszy brak przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu dotyczącego PEF stanowi brak formalny skutkujący niemożnością pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  W momencie, kiedy stan prawny zostanie uregulowany, niezwłocznie o tym fakcie Państwa poinformujemy.

Liczymy na Państwa zrozumienie i jak tylko kwestie formalne zostaną rozstrzygnięte dołożymy wszelkich starań, aby Państwo uzyskali PWZFz bez zbędnej zwłoki.

Artykuły w Centrum Pomocy:

Prezes KRF otrzymał gratulacje od Prezesa NFZ.

1 lipca 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów doszło do spotkania, podczas którego Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, złożył gratulacje z okazji objęcia przez Tomasza Dybka stanowiska Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 

Prezes Filip Nowak wręczył Prezesowi KRF okolicznościową tablicę i życzył wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, pomyślności w realizowaniu zadań oraz licznych sukcesów w umacnianiu pozycji polskiej fizjoterapii.

Poniżej zamieszczamy całą treść gratulacji.

gratulacje_od_Prezesa NFZ

Badanie ankietowe na temat dostępności usług fizjoterapeutycznych dla uchodźców z Ukrainy

Od 24 lutego 2022 roku ponad 7 milionów osób uciekło z Ukrainy, szukając bezpieczeństwa, ochrony i pomocy. Do 27 maja 2022 roku Polska przyjęła ponad 3,5 mln uchodźców, a przeważająca większość to kobiety, dzieci i osoby starsze.

W 2020 r. Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnością szacowało, że w Ukrainie jest 2,7 miliona osób z niepełnosprawnością, co stanowi około 6% populacji. Według światowych szacunków 15% ludności świata stanowią osoby z niepełnosprawnością, a to oznacza, że w Polsce może przebywać nawet 500 tys. ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością. Istnieje potrzeba dostarczania aktualnych informacji, które pozwolą na kształtowanie opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dostępnej, odpowiedniej i skutecznej pomocy dla osób potrzebujących. Pomoc ta obejmuje m.in. umożliwienie trwałego dostępu do usług fizjoterapeutycznych i środków pomocniczych, w miarę rozwoju sytuacji kryzysowej.

W związku z powyższym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z Krajową Izbą Fizjoterapeutów zapraszają do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie na temat dostępności usług fizjoterapeutycznych dla uchodźców z Ukrainy i potrzeb, które mają w tym zakresie. Ankieta skierowana jest do wszystkich fizjoterapeutów zarejestrowanych w Polsce, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 2-3 minuty. Zebranymi danymi będzie zarządzała WHO i posłużą one w celu opracowania inkluzywnych i celowanych strategii, a także dokonania pogłębionej oceny zapotrzebowania na usługi fizjoterapeutyczne i urządzenia pomocnicze oraz ich dostępności.

Uwaga: w ankiecie definiujemy „uchodźców z Ukrainy” jako osoby, które przyjechały do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie.

ANKIETA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Kodeks Etyki uchwalony!

Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci wspólnie uchwalili (Uchwała Nr 25/II KZF/2022II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów), “Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Prace nad kodeksem trwały ponad 3 lata – ich efektem był dokument, który przyjęła Krajowa Rada Fizjoterapeutów poprzedniej kadencji, natomiast II KZF rozpatrzył projekt i ostatecznie go uchwalił. To bardzo znaczące wydarzenie dla naszego samorządu – podobne kodeksy etyczne mają także inne zawody zaufania publicznego, także te reprezentujące inne profesje medyczne.

Kodeks etyki to swoisty drogowskaz dla każdej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty. W preambule dokumentu czytamy m.in.

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty opierają się na założeniu, że fizjoterapeuta to samodzielna profesja medyczna. Profesjonalista to osoba, która wyznaje, głosi i realizuje w działaniu określone ideały, wartości oraz zasady etyki zawodu. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty stanowią podstawę wykonywania przez fizjoterapeutę wszystkich czynności zawodowych, niezależnie od formy i miejsca wykonywania zawodu, dlatego w ich treści używa się zwrotu „pacjent(klient)” w odniesieniu do każdej osoby korzystającej z usług fizjoterapeuty.

Poniżej prezentujmy dokument zawierający całość “Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”

zasady_etyki_06.22

Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi. Ponadto manuskrypty przygotowane przez laureatów na podstawie ich prac zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Wkrótce na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów pojawi się regulamin i wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu.