1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w “Domówkach”

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 7/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pierwotne zarządzenie zakładało rejonizację rehabilitacji domowej w zakresie ambulatorium do województwa oraz miało wejść w życie z dniem 1 stycznia br. Podkreślenia wymaga to, że dzięki podjętym działaniom przez KIF rejonizacja została wycofana a pozostałe zmiany odroczono do 1 kwietnia.

Projekt FIZJO-LEARNING – pierwsze podsumowanie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała dane statystyk uczestnictwa w projekcie edukacyjnym szkoleń dla fizjoterapeutów – FIZJO-LEARNING. Zostały przygotowane na podstawie własnych analiz osób zgłoszonych do projektu. FIZJO – LEARNING to jedyny tego typu projekt w skali europejskiej i pierwszy dostępny tak szeroko dla fizjoterapeutów w Polsce.

My nie mamy marzeń, my mamy cele!

Fizjoterapeuci to stosunkowo młoda grupa medyków, bo średnia wieku wynosi 39 lat. Dlatego prezes Dybek apeluje – zróbmy wszystko, by wypalenie zawodowe nie dotknęło nas, jak pielęgniarki i lekarzy. Zapobiegać jest lepiej, niż leczyć – dodaje.

FIZJOTERAPIA JEST KOBIETĄ

To nie przypadek. W zawodzie fizjoterapeuty w znakomitej większości pracują kobiety. W Krajowej Izbie Fizjoterapeutów zarejestrowane są 55 694 kobiety z ponad 75. tysięcznego grona wszystkich aktywnych fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w Polsce (na świecie, według statystyk World Physiotherapy, to jest 63 procent).

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Tradycja Dnia Chorób Rzadkich została zapoczątkowana 29 lutego 2008 roku. Nieprzypadkowa to data, bo 29 lutego jest dniem pojawiającym się w kalendarzu najrzadziej – raz na 4 lata. Jeśli dany rok nie jest przestępny, to przypada 28 lutego.