PL

KIF interweniuje w sprawie wizyt fizjoterapeutycznych i uznawania samodzielności

W związku z sygnałami płynącymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, które dotyczą wymogów stawianych przed świadczeniodawcami co do fizjoterapeutów posiadających prawo udzielania wizyt fizjoterapeutycznych, prezes KRF wystosował pismo do prezesa NFZ, w którym przedstawił stanowisko samorządu w tej sprawie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej uprawnionym do wizyty fizjoterapeutycznej jest fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego). – pisze w liście dr Tomasz Dybek, prezes KRF.

W ocenie Izby, z uwagi na brzmienie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, uznać należy, że w przypadku fizjoterapeutów, którzy ukończyli jednolite studia, nie ma konieczności przepracowania dodatkowych lat (samodzielność zawodową nabywają oni zgodnie z przepisami ustawy z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu), a 3-letnie doświadczenie odnosi się wyłącznie do fizjoterapeutów, którzy, tak jak wskazuje ustawa, ukończyli studia dwustopniowe bądź na starych zasadach, i do uzyskania pełnej samodzielności wymagane jest, aby 3 lata przepracowali w zawodzie.

Prezes KRF zwrócił się z prośbą o przekazanie do oddziałów wojewódzkich NFZ stosownej informacji, co znacząco ułatwi rozliczanie wizyt fizjoterapeutycznych.

dpp.241.2023.1

 

Warto wspomnieć, że z powyższym rozumieniem przepisów zgodziło się Ministerstwo Zdrowia, czego dowodem było pismo, które opublikowaliśmy 13 marca 2023 na stronie KIF: https://kif.info.pl/informacje/ministerstwo-zdrowia-pisze-w-sprawie-samodzielnosci-zawodowej/