PL

Tajemnica dotycząca zdrowia pacjenta – stanowisko Prezydium KRF

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów sprzeciwia się nieposzanowaniu prawa do zachowania w tajemnicy informacji o zdrowiu pacjenta.

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie praw pacjenta do nieujawniania informacji o zdrowiu

 

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów sprzeciwia się nieposzanowaniu prawa do zachowania w tajemnicy informacji o zdrowiu pacjenta. Informacje o zdrowiu, przyjmowanych lekach, dane znajdujące się w dokumentacji medycznej są szczególnie wrażliwe i pacjent musi mieć pewność, że podlegają bezwzględnej ochronie. Ujawnianie jakichkolwiek tego typu informacji lub budowie poczucia, że mogą one podlegać kontroli, a wręcz upublicznieniu, podważają zaufanie i medyka, i pacjenta do systemu ochrony zdrowia. W relacji między pacjentami i medykami, a systemem ochrony zdrowia nie ma miejsca na brak zaufania oraz niepewność.

dr Tomasz Dybek – prezes KRF
dr Rafał Trąbka – wiceprezes KRF
dr Dominika Batycka–Stachnik – wiceprezes KRF
Hanna Kowalewska – wiceprezes KRF

Stanowisko Prezydium KRF