PL

Aktualności

Ruszyły prace Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, powołanego przez KRF

Analizy, harmonogram działań, omówienie problemów najczęściej zgłaszanych przez fizjoterapeutów pracujących w domach pomocy społecznej – to tematy pierwszego spotkania Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, które odbyło się 21 września w siedzibie KIF. W zespole współpracują przedstawiciele KRF i przedstawiciele

Wrześniowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Podczas XII posiedzenia Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła wszystkie procedowane uchwały, nie było uwag do realizacji tegorocznego budżetu, jak też bez zastrzeżeń zatwierdzono sprawozdanie dot. realizacji projektu “FIZJO-LEARNING” oraz plan. Po merytorycznej dyskusji przyjęto wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu

Powołanie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii powołani zostali członkowie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki i autorytety środowiska medycznego.