Czy NFZ łamie prawo?

Od wielu miesięcy KIF prowadzi działania, które zmierzają do urealnienia wycen. Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymuje, że bez wyceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zmian koszyka gwarantowanego nie jest w stanie zmienić wyceny. Ostatnio okazało się jednak, że istnieje „droga na skróty”, dlatego skierowaliśmy pismo do prezesa NFZ z żądaniem wyjaśnień. Dowiedz się więcej!

Rząd znosi ograniczenia w rehabilitacji uzdrowiskowej

Opublikowane w dniu 29 maja 2020 r. rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje zniesienie z dniem 15 czerwca 2020 r. czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w tym rehabilitacji uzdrowiskowej. Rozporządzenie dopuszcza także organizowanie spotkań do maksymalnie 150 osób (pod warunkiem zakrywania ust i nosa), co umożliwia organizowanie szkoleń podyplomowych. Dowiedz się więcej!

Prezes KIF dla PAP: fizjoterapia musi być integralną częścią leczenia pacjentów

„Fizjoterapia musi być integralną częścią leczenia pacjentów, a nie dodatkiem do niego. Nadal nie ma takiej powszechnej świadomości, ba nie wszyscy zdają sobie sprawę, że od pięciu lat fizjoterapeuci są odrębnym zawodem medycznym. Fizjoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu pacjentów, szczególnie tych w ciężkim stanie” – powiedział dr hab. n. med. Maciej Krawczyk w wywiadzie dla PAP. Dowiedz się więcej!

Fizjoterapeuci w uzdrowiskach

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego już od dnia 1 czerwca br. oraz wytycznych w obszarze samej realizacji świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dowiedz się więcej.

KRF zgłasza liczne uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ

12 maja NFZ wysłał nam projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Oto odpowiedź Prezesa KRF, w którym zgłosiliśmy wiele poprawek z żądaniem ujęcia ich w ostatecznej wersji zarządzenia. Zobacz całą treść listu.

Ile kosztuje fizjoterapia?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów od wielu miesięcy prowadzi aktywne działania na rzecz urealnienia wyceny fizjoterapii we wszystkich zakresach, m.in. w związku z dodatkowymi kosztami, które wynikają z wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19. Zobacz komunikat w tej sprawie do świadczeniodawców oraz list skierowany do Prezesa NFZ. Dowiedz się więcej!