PL

Stanowisko KIF w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wzbudził wiele kontrowersji i dyskusji w środowisku fizjoterapeutów, głównie z uwagi na propozycję pozbawienia magistrów fizjoterapii uprawnień do wystawiania zleceń na określone wyroby medyczne. Samorząd wyraził stanowczy sprzeciw wobec tej propozycji, o czym pisaliśmy w komunikacie z 3 lipca 2023 r.: https://kif.info.pl/kif-sprzeciwia-sie-odbieraniu-uprawnien-magistrom-fizjoterapii/

Jednocześnie KIF rozpoczęła też konsultacje z fizjoterapeutami, czego efektem było wiele opinii przesłanych do biura izby. Na podstawie przesłanych uwag zostało opracowane oficjalne stanowisko KIF, w którym:

  • wnosimy o przywrócenie magistrom fizjoterapii możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  • rekomendujemy zwiększenie kwot limitu na określone wyroby medyczne (np. w zakresie ortez typu łuska na opadającą stopę z 250 zł na 350 zł, a przy wózkach inwalidzkich – podniesienie limitu do kwoty 800 zł);
  • zgadzając się z ogólną polityką wprowadzenia możliwości realizacji zleceń drogą wysyłkową rekomendujemy ostrożność przy dokonywaniu kolejnych zmian w tym zakresie i szeroką dyskusję ze środowiskiem ekspertów i konsultantów – jak najlepszy dostęp jest istotny, ale nie może on być ważniejszy od właściwego doboru zaopatrzenia, zgodnego z potrzebami pacjentów.

Ponadto KIF zwrócił uwagę, że tak znaczące zmiany powinny być – przed ich wejściem w życie – odpowiednio zakomunikowane świadczeniodawcom i osobom uprawnionym do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy.

Poniżej publikujemy list, w który dr Tomasz Dybek – prezes KRF, zaprezentował oficjalne stanowisko KIF w powyższej sprawie. List został wysłany do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

DPP.233.2023.2