PL

FIZJA – już 80 bezpłatnych profesjonalnych szkoleń online

Na platformie FIZJA.PL dostępnych jest już 80 szkoleń online z 8 dziedzin fizjoterapii. W ostatnich dniach udostępniliśmy 20 nowych kursów z dziedziny ortopedii. Zarejestruj się już teraz i korzystaj z pełnej oferty aż do końca projektu, czyli do 31 grudnia!
Szkolenia z ortopedii cieszą się największym zainteresowaniem, wobec czego KIF przygotowała dla fizjoterapeutów 13 dodatkowych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z kończyną górną, np. entezopatia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego czy zespół bólowy nadgarstka w przypadku ganglionu oraz 7 dotyczących zagadnień związanych z kończyną dolną, m.in. uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego lub pourazowa niestabilność stawu skokowego.  

Szkolenia składają się z kilku modułów: 

 • początek prowadzony jest przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu – zawiera omówienie jednostki chorobowej, etiologię i epidemiologię, badania obrazowe oraz wskazania i przebieg leczenia zachowawczego i operacyjnego; 
 • następnie radiolog przybliża i pokazuje badania USG u pacjentów z danym schorzeniem; 
 • kolejną częścią są filmy z zabiegów operacyjnych, także z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych. W trakcie tych filmów lekarz szczegółowo, krok po kroku, omawia przebieg interwencji chirurgicznej; 
 • szkolenia zwieńczone są wykładem fizjoterapeuty i dokładnie objaśnionym postępowaniem fizjoterapeutycznym, w tym stosowanymi protokołami i proponowanymi formami terapii i ćwiczeń.  

Oto pełna lista świeżo dodanych 20 tematów ortopedycznych. 

 • Urazowa niestabilność barku. 
 • Entezopatia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego. 
 • Zwichnięcie stawu łokciowego – podstawy. 
 • Zespół kanału nadgarstka. 
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. 
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. 
 • Nieurazowa niestabilność barku. 
 • Zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego. 
 • Terapia ręki. 
 • Zespół ciasnoty podbarkowej (SIS – shoulder impingement syndrome). 
 • Złamania końca dalszego kości promieniowej u dorosłych. 
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia pierścienia rotatorów – ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. 
 • Uszkodzenie łąkotek stawu kolanowego. 
 • Pourazowa niestabilność stawu skokowego. 
 • Zespół bólowy nadgarstka w przypadku ganglionu. 
 • Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. 
 • Uszkodzenie ścięgien zginaczy palców – zginacz głęboki i powierzchowny. 
 • Złamanie głowy kości promieniowej – podstawy. 
 • Amputacje i subamputacje na poziomie ręki – podstawowe postępowanie. 
 • Zerwanie ścięgna Achillesa. 

Zobacz pierwszy z filmów, na którym twórcy kursów, znakomici lekarze i fizjoterapeuci, zachęcają do zdobywania wiedzy z fizjoterapii ortopedycznej! 

Ponadto na platformie FIZJA dostępne są także dwa nowe szkolenia online dotyczące postępowania z pacjentem przebywającym w oddziale intensywnej terapii i intensywnego nadzoru, w tym z pacjentem w fazie ostrej COVID-19. Podczas tych szkoleń dokładnie omówiona jest specyfika pracy z takimi pacjentami oraz różne formy terapii tlenowej. Pośród materiałów szkoleniowych są także filmy z pacjentami przebywającymi w oddziałach intensywnej terapii kardiochirurgicznej. 

Z pełną listą tematów szkoleń online zapoznasz się tutaj: https://kif.info.pl/szkolenia-online/

Przypominamy także, że tylko do końca tego roku po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji. Tylko do końca tego roku możesz także wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych. Od momentu rejestracji w projekcie* masz 20 tygodni na udział w dostępnych szkoleniach. To oznacza, że aby w pełni wykorzystać ten czas najlepiej jest się zarejestrować teraz, zwłaszcza, że na platformie FIZJA jest już komplet 80 kursów online! 

Zapraszamy na platformę FIZJA

 
*Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22 FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.