PL

Physiotherapy Review ma 140 punktów ministerialnych!

17 lipca 2023 r. opublikowano komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Z ogromną satysfakcją informujemy, że recenzowane czasopismo naukowe “Physiotherapy Review”, którego właścicielem jest KIF, zwiększyło punktację z 20 do 140 punktów. To dowód na rosnącą renomę pisma oraz niezmiennie wysoką merytorykę oraz wartość naukową publikowanych w nim artykułów. Czasopismo od początku swojego istnienia stawiało na jakość materiałów. W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które redakcja uzna za zgodne z tematyką czasopisma i które stanowią oryginalny i istotny wkład w rozwój nauki czy praktyki klinicznej. Wśród autorów są osoby o uznanym dorobku i autorytecie, ale często trafiają tu także najlepsze prace absolwentów fizjoterapii. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny. Ta grupa ekspertów gwarantuje odpowiednio wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Sukces pisma i prowadzonej redakcji skomentował prof. Jakub Taradaj, redaktor naczelny “Physiotherapy Review”.

Przyznam, że wciąż jeszcze nie potrafię się otrząsnąć po tym ministerialnym komunikacie. Z pewnością znów przybędzie mi wrogów, choć wcześniej ich wcale nie brakowało. A tak na poważnie – mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że od ostatniego rankingu bardzo ciężko pracowaliśmy nad zwiększeniem szans na przyrost punktacji, jednak ostateczny werdykt jest dla mnie osobiście niesamowitym, pozytywnym zaskoczeniem. Przesyłając ankietę z merytorycznym uzasadnieniem do Ministerstwa Edukacji i Nauki liczyliśmy nieśmiało na 40 lub, powiedzmy, 70 punktów. Stąd uzyskany rezultat w postaci 140 punktów wprawił nas w niedowierzanie i wywołał niepohamowaną euforię. Radość jest tym bardziej znamienna, że jesteśmy przecież stosunkowo młodym czasopismem. Dla takich chwil warto pracować na rzecz naszego środowiska. Tak naprawdę jest to sukces nas wszystkich jako grupy zawodowej fizjoterapeutów. – mówi prof. Jakub Taradaj, redaktor naczelny “Physiotherapy Review”.

“Physiotherapy Review” (ISSN 2719-5139) to recenzowane czasopismo naukowe, którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród fizjoterapeutów i lekarzy. Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz jest dostępny w wersji elektronicznej https://physiotherapy.review/

Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie. Publikacja w czasopiśmie jest darmowa, a każdy opublikowany artykuł będzie od teraz otrzymywał 140 punktów MEiN. W międzynarodowej bazie Index Copernicus periodyk może się pochwalić wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) o wartości 95.05 punktów.

Link do pełnego komunikatu MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych