PL

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii!

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Zapraszamy tegorocznych absolwentów fizjoterapii do zgłaszania swoich prac magisterskich. Rozpoczęliśmy promocję konkursu w środowisku akademickim i już napływają do nas pierwsze zgłoszenia. Zachęcamy do przekazywania informacji o konkursie świeżo upieczonym absolwentom oraz promotorom prac magisterskich.
Organizatorami konkursu są Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz redakcja czasopisma naukowego KIF “Physiotherapy Review”.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023 najpóźniej do 30 września 2023 r. 

Do kiedy można przesyłać prace?
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2023 r.

Jakie nagrody przewidziano w konkursie?
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym KIF „Physiotherapy Review”. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych, a ostatnio otrzymał 140 pkt ministerialnych (poprzednio 20). Periodyk może się też pochwalić wysokim wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) – 95.05 punktów.

Kto ocenia prace?
Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Oto skład Komisji:

prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec – przewodniczący
dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM
dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
dr Janusz Doś
dr Dorota Gazurek
dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Halski, prof. Uczelni
dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
dr Katarzyna Kaniewska
dr hab. Anna Kołcz
dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni
dr hab. Marcin Krajczy, prof. Uczelni
dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
prof. dr hab. Przemysław Lisiński
dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF
dr Elżbieta Rajkowska-Labon
prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha
dr Aleksandra Szylińska
dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF
dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni
dr Sebastian Wójtowicz
dr Jolanta Zajt
dr hab. Marek Żak, prof. UJK

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady konkursu.
Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU 2023


2023_Zalacznik-1


2023_Zalacznik-2


2023_Zalacznik-3


2023_Zalacznik-4