Jakość w medycynie to także normy zatrudnienia, dofinansowanie specjalizacji fizjoterapeutów i nowe kompetencje!

Podczas konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych 27 maja 2023 r. z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego dr Tomasz Dybek, prezes KRF, przypominał najważniejsze postulaty naszego środowiska kierowane do ministra zdrowia. Walczymy o dofinansowanie z budżetu specjalizacji fizjoterapeutów, samodzielność zawodową, normy zatrudnienia i nowe kompetencje. Dowiedz się więcej!

Samorządy medyczne apelują do Ministra Zdrowia o realny dialog w sprawie jakości w systemie opieki zdrowotnej

W siedzibie Ministerstwa Zdrowia rozpoczyna się spotkanie Prezesów KIF, KIDL i NIA. Przedstawiciele samorządów medycznych apelują do Ministra Zdrowia o podjęcie realnego dialogu w sprawie jakości w systemie opieki zdrowotnej i wprowadzenie rozwiązań, które tę jakość poprawią. Zawody medyczne obecne na spotkaniu rozważają podjęcie protestów. Zobacz komunikat do mediów w tej sprawie i dowiedz się więcej.

Nowa, lepsza oferta kart sportowych dla członków KIF!

Nasz zawód kojarzy się z aktywnością sportową oraz troską o zachowanie jak najlepszej sprawności. Nie dziwi więc, że jedną z korzyści wynikających z członkostwa w KIF są karty sportowe dla fizjoterapeutów w preferencyjnych cenach. Już od maja będzie można skorzystać z nowej, lepszej oferty kart sportowych. To dobra wiadomość przed zbliżającą się Majówką!

1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w “Domówkach”

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 7/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 stycznia 2023 r.
Pierwotne zarządzenie zakładało rejonizację rehabilitacji domowej w zakresie ambulatorium do województwa oraz miało wejść w życie z dniem 1 stycznia br. Podkreślenia wymaga to, że dzięki podjętym działaniom przez KIF rejonizacja została wycofana a pozostałe zmiany odroczono do 1 kwietnia.

Projekt FIZJO-LEARNING – pierwsze podsumowanie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała dane statystyk uczestnictwa w projekcie edukacyjnym szkoleń dla fizjoterapeutów – FIZJO-LEARNING. Zostały przygotowane na podstawie własnych analiz osób zgłoszonych do projektu. FIZJO – LEARNING to jedyny tego typu projekt w skali europejskiej i pierwszy dostępny tak szeroko dla fizjoterapeutów w Polsce.

My nie mamy marzeń, my mamy cele!

Fizjoterapeuci to stosunkowo młoda grupa medyków, bo średnia wieku wynosi 39 lat. Dlatego prezes Dybek apeluje – zróbmy wszystko, by wypalenie zawodowe nie dotknęło nas, jak pielęgniarki i lekarzy. Zapobiegać jest lepiej, niż leczyć – dodaje.

FIZJOTERAPIA JEST KOBIETĄ

To nie przypadek. W zawodzie fizjoterapeuty w znakomitej większości pracują kobiety. W Krajowej Izbie Fizjoterapeutów zarejestrowane są 55 694 kobiety z ponad 75. tysięcznego grona wszystkich aktywnych fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w Polsce (na świecie, według statystyk World Physiotherapy, to jest 63 procent).